Science 2020

science

       Davlat ramzlari Davlat ramzlari

olimp

Departments

Axborotlashtirish va texnikaviy ta'minot bo`limi universitetda o`quv jarayoniga yangi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilish bo`yicha asosiy bo`linma hisoblanadi va ilmiy ishlar prorektoriga bo`ysunadi.
International department
Boshlang’ich kasaba uyushmasi qo’mitasi xodimlar va talabalarni ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy, Mehnat soxasidagi manfaatlarini ximoya qiladi.
The Department of internal control and monitoring executes its function according to the Constitution of the Republic of Uzbekistan,” The law on Education ”,”The law of the National program of preparing cadres”, the Decrees and regulations of the President of the Republic of Uzbekistan, the resolutions of the Cabinet of Ministers, the decisions of the Ministry of Higher and Secondary specialized Education board and the regulations of the Department.
O`zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi qonun va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2006-yil 25–avgustdagi “Milliy g`oya targ`iboti va ma'naviy – ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish to`g`risida”gi qarori, 2007-yil 3-apreldagi “Aholi o`rtasida olib borilayotgan ma'naviy – ma'rifiy va targ'ibot – tashviqot ishlarining ta'sirchanligi va samaradorligini oshirish to`g`risida”gi qarorlari ijrosini ta'minlash, talaba yoshlar ongiga milliy istiqlol g`oyasini singdirish va ma'naviy – ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish borasidagi ishlarni amalga oshiradi.
O`z faoliyatini “Ta`lim haqida” gi qonun, “Oliy ta`lim haqida” gi nizom, ta’im standartlari, oliy va o`rta maxsus ta’lim vazirligining me’yoriy hujjatlari va buyruqlari, o`quv ishlari prorektori ko`rsatmalari va mazkur nizom talablariga muvofiq olib borish
Ta’limda uzluksiz va o`quv fanlari orasida uzviylikni hisobga olgan holda Davlat ta’lim standartlari, o`quv rejalari va dasturlarini akademik litsey va kasb-hunar kollejlari bilan hamkorlikda takomillashtirib borish
Magistratura bo’limi Urganch Davlat universitetida magistratura 2000-2001 o’quv yilida tashkil topgan bo’lib, dastlabki yili unda 5 ta mutaxassislik bo’yicha 14 nafar magistrant tahsil olgan. Xozirgi kunga kelib magistraturada 11 ta mutaxassislik boyicha 111 nafar magistrantlar tahsil olmoqda.
Professor o’qituvchilarni dolzarb ilmiy-tadqiqot, Ilmiy ishlarga faol yo’naltirish, ularga ilmiy muhit va ball yaratish, Ijtimoiy jihatdan qo’llab-quvvatlash;
In order to ensure the implementation of these resolutions, Urgench State University has organized a section on supervision of education quality.
The office
Personnel section
Urganch Davlat Universiteti

   Science 2020

science

       Davlat ramzlari Davlat ramzlari

olimp

  • Head of department:
  • Telephone:
  • Email: