You can write any electronic appeal to the virtual receptionist of the rector of Urgench State University.

Davlat ramzlari

Messenger

About taking the diplom


Namuna:Diplom seriyasi maydoniga B
Diplom raqami maydoniga 473851kiritishingiz mumkin.