Doktorantlar

Urganch davlat universitetida tahsil olayotgan DOKTORANTLAR haqida ma’lumot

Doktorant ning F.I.SH.

Kursi

Ixtisosligi shifri va nomi

Ilmiy maslahatchining F.I.SH., ilmiy darajasi va unvoni

Dissertatsiya ishi mavzusi

1

Vaisova Moxira Davlatboevna

2

01.01.01 – Matematik analiz

f.-m.f.d., prof. Azimboy Sadullaev

α –subgarmonik funksiyalar sinfida potensiallar nazariyasi

2

Raxmanova Yulduzxon Madirimovna

2

07.00.06 – Etnografiya, etnologiya va antropologiya

t.f.d., prof. Adhamjon Azimbaevich Ashirov

XX asrda Xorazm vohasi o‘zbek ayollarining kundalik hayoti: an’analar va transformatsion jarayonlar

3

Yuldashev Doniyor Taxirovich

2

10.00.01 – O‘zbek tili. O‘zbek adabiyoti

fil.f.d., prof. Zaribbay Dusimov

Atoqli otlarning antropotsentrik tadqiqi

4

Ro‘zmetov Dilshod Ruzimboevich

2

11.00.02 – Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya

-

O‘zbekiston engil sanoatining rivojlanishi va hududiy klasterini yaratish masalalari