Qo'ng'iroqlar markazi:
(0362)224-6605, (0362)224-66-09, (0362)224-66-17, (0362)224-66-18, (0362)224-66-47, (0362)224-03-62

Xorijiy fuqarolar qabuli uchun
ursubox@gmail.com +99862 224 66 11
Muddat 20 avgust 2018 yil

Kontrakt to'lovlari miqdori

Davlat ramzlari

Diqqat!!! Hurmatli SIRTQI ta'lim abiturientlari, test sinovlariga ushbu grafik asosida Urganch shahridagi "Yoshlik" sport majmuasiga (passport va DTM ruhsatnomasi bilan) borishingiz so'raladi.

Ilmiy maktablar


Urganch davlat univеrsitеtining sakson yillik tarixida fanning turli sohalarida o`ziga xos tadqiqot tamoyillariga, usullariga ega bo`lgan 10 ga yaqin ilmiy maktablar yaratildi. Ilmiy maktablar namoyandalari rеspublikamizningyetakchi oliygohlari va ilmiy tadqiqot muassasalari ilmiy maktablari vakillari bilan birgalikda ilmda yangi yo`nalishlarga asos soldilar, mamlakatimiz fani va ta'limi rivojiga munosib hissa qo`shdilar. Universitetda yaratilgan ilmiy maktablar haqidagi ma'lumotlarni quyidagicha umumlashtirish mumkin:

  1. 01.01.01-Matematik analiz. Sadullayev Azimboy, fizika-matematika fanlari doktori, professor, akademik, 12 nafar fan nomzodi, 2 nafar fan doktori tayyorlagan. 1 nafar katta ilmiy xodim-izlanuvchi va 1 nafar mustaqil izlanuvchiga rahbarlik qilmoqda.
  2. 01.01.02-Differensial tenglamar. Xasanov Aknazar, fizika-matematika fanlari doktori, professor, 11 nafar fan nomzodi, 1 fan doktori tayyorlangan. 29.12.2015y 1 nafar fan doktori himoya qiladi.
  3. 08.00.02 – Makroiqtisoiyot. Doschanov Tangribergan, iqtisod fanlari doktori, professor. 11 nafar fan nomzodi tayyorlagan. 2 nafar mustaqil izlanuvchiga rahbarlik qilmoqda.
  4. 10.00.01-O’zbek tili. Do’simov Zaripboy, filologiya fanlari doktori, professor, 10 nafar fan nomzodi tayyorlagan. 2 mustaqil izlanuvchi va 1 katta ilmiy xodim-izlanuvchiga rahbarlik qilmoqda.
  5. 10.01.09-Folklorshunoslik. Abdullayev Hamdam, filologiya fanlari doktori, professor, 13 nafar fan nomzodi tayyorlagan. 2 katta ilmiy xodim-izlanuvchiga rahbarlik qilmoqda.
  6. 10.01.09-Folklorshunoslik. Ro’zimboyev Saparboy, filologiya fanlari doktori, professor, 10 nafar fan nomzodi tayyorlagan. 1 mustaqil izlanuvchiga rahbarlik qilmoqda.

ABDULLAEV AMINBOY GULMIRZAEVICHNING FALSAFA DOKTORI ( PhD ) DISSERTATSIYASI HAQIDA E’LON

Dissertatsiya mavzusi, ixtisoslik shifri (ilmiy daraja beriladigan fan tarmog‘i nomi): «Oziq-ovqat sanoati rivojlanishi va joylanishining iqtisodiy-geografik xususiyatlari (Xorazm viloyati misolida)», 11.00.02–Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya (geografiya fanlari).

Dissertatsiya mavzusi ro‘yxatga olingan raqam: V2017.1.PhD/G3.

Ilmiy rahbar: Qayumov Abduhakim Abduhamidovich, geografiya fanlari doktori, professor.

Dissertatsiya bajarilgan muassasa nomi: Urganch davlat universiteti.

IK faoliyat ko‘rsatayotgan muassasalar nomi, IK raqami: O‘zbekiston Milliy universiteti, DSc.27.06.2017.G.01.06.

Rasmiy opponentlar: Komilova Nilufar Qarshiboevna, geografiya fanlari doktori; Egamberdiev Farmonqul Tursunqulovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor.

Etakchi tashkilot: Nukus davlat pedagogika instituti.

Dissertatsiya yo‘nalishi: nazariy va amaliy ahamiyatga molik.

ABDULLAEV ILYOS SULTANOVICHNING FAN DOKTORI (DSc) DISSERTATSIYASI HAQIDA E’LON

Dissertatsiya mavzusi, ixtisoslik shifri (ilmiy daraja beriladigan fan tarmog‘i): «Mintaqaviy iqtisodiy tizimni optimal tartibga solishning mexanizmlarini takomillashtirish», 08.00.06–Ekonometrika va statistika (iqtisodiyot fanlari).

Dissertatsiya mavzusi ro‘yxatga olingan raqam:V2017.1.DSc/Iqt1

Ilmiy maslahatchi: Ruzmetov Baxtiyar, iqtisodiyot fanlari doktori, professor.

Dissertatsiya bajarilgan muassasa nomi: Urganch davlat universiteti.

IK faoliyat ko‘rsatayotgan muassasa nomi, IK raqami: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Dsc.27.06.2017.I.16.01.

Rasmiy opponentlar: Alimov Raimjon Xakimovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor; Xotamov Ochildi Kurbanovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor; Egamberdiev Farmonqul Tursunqulovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor.

Etakchi tashkilot: Toshkent moliya instituti.

Dissertatsiya yo‘nalishi: nazariy va amaliy ahamiyatga molik.

NORBAEVA SHUKURJON XAYITBAEVNANING FALSAFA DOKTORI (PhD) DISSERTATSIYASI HAQIDA E’LON

Dissertatsiya mavzusi, ixtisoslik shifri (ilmiy daraja beriladigan fan tarmog‘i nomi): «Xorazm shevalaridagi kiyim-kechak nomlarining struktur-semantik tadqiqi», 10.00.01–O‘zbek tili (filologiya fanlari).

Dissertatsiya mavzusi ro‘yxatga olingan raqam: B2017.1.PhD/Fil19.

Ilmiy rahbar: Do‘simov Zaribboy, filologiya fanlari doktori, professor.

Dissertatsiya bajarilgan tashkilot nomi: Urganch davlat universiteti.

IK faoliyat ko‘rsatayotgan muassasa nomi, IK raqami: Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti, DSc.27.06.2017.Fil.19.01.

Rasmiy opponentlar: Qurbanova Muhabbat Matyakubovna, filologiya fanlari doktori, professor; Usmanova SHoira Rustamovna, filologiya fanlari doktori.

Etakchi tashkilot: O‘zFA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti.

Dissertatsiya yo‘nalishi: nazariy hamda amaliy ahamiyatga molik.

DAVLETOV SANJARBEK RAJABOVICHNING FAN DOKTORI ( DSc ) DISSERTATSIYASI HAQIDA E’LON

Dissertatsiya mavzusi, ixtisoslik shifri (ilmiy daraja beriladigan fan tarmog‘i nomi): «XX asr ikkinchi yarmi – XXI asr boshida O‘zbekistondagi ekologik vaziyat va uning ijtimoiy muammolari», 07.00.01–O‘zbekiston tarixi (tarix fanlari).

Dissertatsiya mavzusi ro‘yxatga olingan raqam: V2017.1.DSc/Tar5.

Dissertatsiya bajarilgan muassasa nomi: Urganch davlat universiteti.

Ilmiy maslahatchi: Alimova Dilorom Agzamovna, tarix fanlari doktori, professor.

IK faoliyat ko‘rsatayotgan muassasalar nomi, IK raqami: O‘zbekiston Milliy universiteti, Qoraqalpoq ijtimoiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, DSc.27.06.2017.Tar.01.04.

Rasmiy opponentlar: Rasulov Abdulla Nuritdinovich, tarix fanlari doktori, professor; Oblamurodov Naim Xalimovich, tarix fanlari doktori; Aimbetov Nagmet Kallievich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor.

Etakchi tashkilot: Nukus davlat pedagogika instituti.

Dissertatsiya yo‘nalishi: nazariy va amaliy ahamiyatga molik.

SULTANOV MURODJON KILICHOVICHNING FALSAFA DOKTORI (PhD) DISSERTATSIYASI HAQIDA E’LON

Dissertatsiya mavzusi, ixtisoslik shifri (ilmiy daraja beriladigan fan tarmog‘i nomi): «Xorazm viloyati tuproqlari sho‘rlanishini tadqiq qilishning zamonaviy geografik metodlari», 11.00.01–Tabiiy geografiya (geografiya fanlari).

Dissertatsiya mavzusi ro‘yxatga olingan raqam: V2017.2.PhD/G15.

Ilmiy rahbar: Safarov Eshkobul YUldashevich, texnika fanlari doktori.

Dissertatsiya bajarilgan muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti.

IK faoliyat ko‘rsatayotgan muassasalar nomi, IK raqami: O‘zbekiston Milliy universiteti, DSc.27.06.2017.G.01.06.

Rasmiy opponentlar: Nigmatov Asqar Nigmatullaevich, geografiya fanlari doktori, professor; Abdullaev Ilxom Xatamovich, geografiya fanlari nomzodi, dotsent.

Etakchi tashkilot: Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti.

Dissertatsiya yo‘nalishi: nazariy va amaliy ahamiyatga molik.