Отдел по работе с академическими лицеями и ПК

  • Начальник отдела:Matchanov Javlon
  • Телефон: 8-362-226-92-27
  • Почта: bb_alkhk@urdu.uz, javlonbek-19

  • Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari talabalarining zamon talabi darajasidagi mutaxassis bo`lib yetishishlarida ijtimoiy-gumanitar ta’lim yo`nalishidagi ma’naviy-ma’rifiy, o`quv, ilmiy-uslubiy materiallarni tayyorlashda amaliy yordam berish
  • Ta’lim tizimida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini qo`llashda hamkorlik qilish
  • Akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida faoliyat ko`rsatayotgan o`qituvchi, pedagog va mutaxassislarning malakalarini oshirishda hamkorlik qilish