Bo'limlar

Axborotlashtirish va texnikaviy ta'minot bo`limi universitetda o`quv jarayoniga yangi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilish bo`yicha asosiy bo`linma hisoblanadi va ilmiy ishlar prorektoriga bo`ysunadi.

Urganch davlat universiteti xalqaro aloqalar bo`limi 2000 yilda tashkil qilingan bo`lib, unga B.Hikmetov (2000 - 2002 yy.), Z.Ibragimov (2002 - 2007 yy., 2015 y. avgustdan), M.Masharipov (2007 - 2009 yy.), J.Boltaev (2009 - 2012 yy.), L.Gandjaeva (2013 y.), R.Ataxanov (2012 y., 2014 - 2015 yy.) lar bo`lim boshlig`i lavozimida ishlaganlar.

Бошланғич касаба уюшмаси кўмитаси ходимлар ва талабаларни ижтимоий-иқтисодий, хуқуқий,  манфаатларини ҳимоя қилади.

Kadrlar tayyorlash milliy dasturida belgilangan vazifalarning bajarilishi, o’quv-ta’lim jarayonida O’zbekiston Vazirlar Mahkamasining oliy ta’lim sohasiga oid qarorlari, oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining me’yoriy hujjatlari va uslubiy ko’rsatmalarining ijro etilishini o’z vaqtida bajarilishini nazorat va tahlilini olib boradi.
O`zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi qonun va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2006-yil 25–avgustdagi “Milliy g`oya targ`iboti va ma'naviy – ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish to`g`risida”gi qarori, 2007-yil 3-apreldagi “Aholi o`rtasida olib borilayotgan ma'naviy – ma'rifiy va targ'ibot – tashviqot ishlarining ta'sirchanligi va samaradorligini oshirish to`g`risida”gi qarorlari ijrosini ta'minlash, talaba yoshlar ongiga milliy istiqlol g`oyasini singdirish va ma'naviy – ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish borasidagi ishlarni amalga oshiradi.
O`z faoliyatini “Ta`lim haqida” gi qonun, “Oliy ta`lim haqida” gi nizom, ta’im standartlari, oliy va o`rta maxsus ta’lim vazirligining me’yoriy hujjatlari va buyruqlari, o`quv ishlari prorektori ko`rsatmalari va mazkur nizom talablariga muvofiq olib borish
Ta’limda uzluksiz va o`quv fanlari orasida uzviylikni hisobga olgan holda Davlat ta’lim standartlari, o`quv rejalari va dasturlarini akademik litsey va kasb-hunar kollejlari bilan hamkorlikda takomillashtirib borish
Urganch Davlat universiteti qoshidagi kadlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash markazda viloyatimizdagi akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o`qituvchilari o'z malakalarini oshirishlari mumkin.
Magistratura bo’limi Urganch Davlat universitetida magistratura 2000-2001 o’quv yilida tashkil topgan bo’lib, dastlabki yili unda 5 ta mutaxassislik bo’yicha 14 nafar magistrant tahsil olgan. Xozirgi kunga kelib magistraturada 11 ta mutaxassislik boyicha 111 nafar magistrantlar tahsil olmoqda.
Professor o’qituvchilarni dolzarb ilmiy-tadqiqot, Ilmiy ishlarga faol yo’naltirish, ularga ilmiy muhit va ball yaratish, Ijtimoiy jihatdan qo’llab-quvvatlash;
Yuridik xizmati faoliyati davomida uning asosiy yo‘nalishlaridan biri - universitetda mukammal qonunchilikni yaratish, uning so‘zsiz bajarilishini ta’minlash, pedagoglar, xodimlar, va talabalarlarning huquqiy madaniyatini yuksaltirish, ularning huquq va majburiyatlarini aniq belgilash muhim yo‘nalishlar hisoblanadi.
Urganch davlat universiteti tarkibidagi ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi.

Urganch davlat universiteti xalqaro aloqalar bo`limi 2000 yilda tashkil qilingan bo`lib, unga B.Hikmetov (2000 - 2002 yy.), Z.Ibragimov (2002 - 2007 yy., 2015 y. avgustdan), M.Masharipov (2007 - 2009 yy.), J.Boltaev (2009 - 2012 yy.), L.Gandjaeva (2013 y.), R.Ataxanov (2012 y., 2014 - 2015 yy.) lar bo`lim boshlig`i lavozimida ishlaganlar.

Xodimlar bo'limi