Yuristkonsult

  • Bo'lim boshlig'i:Atayev Shokir Quranboyevich
  • Telefoni: (+998) 62 2246653
  • Email: urdu_yurist@edu.uz

Yuridik xizmati faoliyati davomida uning asosiy yo‘nalishlaridan biri - universitetda mukammal qonunchilikni yaratish, uning so‘zsiz bajarilishini ta’minlash, pedagoglar, xodimlar, va talabalarlarning huquqiy madaniyatini yuksaltirish, ularning huquq va majburiyatlarini aniq belgilash muhim yo‘nalishlar hisoblanadi.

Урганч давлат университетининг юридик хизмати тўғрисида
НИЗОМ