Har qanday elektron murojat virtual qabulxona orqali amalga oshirishigiz mumkin

Davlat ramzlari

E'lonlar

Yan 13

Seminar

15.00Asosiy bino, 402 xona

Maruzachi: Tojiev YU..
Mavzu:Presslab tayyorlangan gruntotsement bloklaridan tiklangan imoratlarning konstruktiv xususiyatlarini tadqiq qilish

Yan 13

Seminar

15.00Asosiy bino, 102 xona

Maruzachi: Jumaniyazov X.
Mavzu:SaO-Al2O3-SiO2 sistemasida shisha kristal materiallarning olish va xossalarini o‘rganish.

Yan 13

Seminar

15.00Asosiy bino, 102 xona

Maruzachi: Ernazarova G.X..
Mavzu:Kalsinatsiyalangan soda ishlab chiqarish chiqindisi – kalsiy xlorid asosida alenit sementi ishlab chiqa-rish texnologiyasi

Yan 11

Seminar

16.00 209-xona

Maruzachi: "dots. Q. Masharipov,katta ilmiy xodim-izlanuvchi Obidova Z " .
Mavzu: "O’zbek xalqining etnik shakllanishi. Muammo va ilmiy-nazariy echimlar. (dots. Q. Masharipov) Etnografiya sohasidagi yangi nashrlar haqida axborot "

Yan 09

Seminar

16.00 Tarix fakulteti binosi, 3-qavat 313 xona

Maruzachi: katta o’qituvchi ?.?ud?yb?rgan?v .
Mavzu: Janubiy - SHarqiy ?siyo mamlakatlarining gl?ballashuv jarayonlarida milliy davlatchilik suv?rinit?tini musta?kamlash tajribalari

Yan 06

Seminar

15.00Asosiy bino, 402 xona

Maruzachi: Quryozov Q.O.
Mavzu: Qumli gruntlarning hajmiy deformatsiyalanishini o‘rganish

Yan 06

Seminar

16.00 209-xona

Maruzachi: katta o’qituvchi Xasanov O.
Mavzu:Boshlang’ich tayyorgarlik guruxlari suzuvchilarini jismoniy sifatlarni oshirishda o’yinlar foydalanish uslubiyati

Yan 06

Seminar

16.00 209-xona

Maruzachi: katta o’qituvchi Adambaev J.
Mavzu: Xarakatli o’yinlarni tashkil qilishda interfaol metodlardan foydalanish

Yan 04

Seminar

15:30Asosiy bino, 313 xona

Maruzachi:Matlatipov Gayrat.
Mavzu:Obrazlarni anglash avtomatlashtirilgan tizimlari

Dek 30

Seminar

15.00Asosiy bino, 402 xona

Maruzachi: Atamurotov A..
Mavzu: Xorazm an’anaviy tura rjoy binolaridagi Dalan va Ayvon sistemasini uziga xos xususiyatlari

Dek 28

Seminar

16.00 209-xona

Maruzachi: t.f.n., dots. R. Abdirimov.
Mavzu: Markaziy Osiyo va O’zbekistonda ilk davlatchilik yuzaga kelishi va o’zbek davlatchiligi rivojlanishi kontsepsiyasi

Dek 26

Seminar

15:00Asosiy bino, 330 xona

Maruzachi: Hasanov A.
Mavzu:Spektral funksiya bo`yicha teskari masalani yechish. Gelfand-Levitan integral tenglamasi.

Dek 24

Seminar

15:00 Asosiy binosi, 118 - xona

Maruzachi: dots. Kamolov Po‘lat.
Mavzu:  G‘o‘zani sug‘orish usullari mavzusini talabalarga FSMU usulida tushuntirish

Dek 23

Seminar

15:00Asosiy bino, 402 xona

Maruzachi: Atamurotov O..
Mavzu: Namunaviy loyixalar asosida kurilaetgan turar joylarda kurilish jaraenida va texnologik muammolarga va ularni bartaraf kilish choralari tugrisida

Dek 23

Seminar

15:00Asosiy bino, 102 xona

Maruzachi: Ibragimov X.
Mavzu:Turlararo va tur ichi duragaylashda g‘o‘zaning changlanish va urug‘lanish jarayoni sharoitini optimallashtirish

Dek 23

Seminar

15:00Asosiy bino, 102 xona

Maruzachi: Rajapov A..
Mavzu: Dexqonchilik tizimida maxalliy sharoit uchun almashtirib ekish tizimini ishlab chikish

Dek 22

2016-2017 o'quv yili uchun Jismоniy madaniyat fakultеti 'Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi' kafеdrasi prоfеssоr-o'qituvchilari tоmоnidan o`tkaziladigan оchiq lеktsiya va mastеr klasslar

09:00Jismoniya madaniyat binosi

Prоfеssоr - o`qituvchining

F.I.SH.

Kafеdrasi, lоvоzimi va ilmiy unvоni

Оchiq dars o`tkaziladigan jоyi va vaqti

Оchiq dars o`tkaziladigan kursi va guruhi

Оchiq dars mavzusi va turi

1

Masharipova Miyassar

p.f.n

Jismoni madaniyat fakul'teti

2016y 19-dekabr

3-bosqich

301-304 guruxlar

Umumiy o`rta talim tizmida jismoniy tarbiyaning o`rni va axamiyati

2

Masharipov Farxod

p.f.n. dоts

Jismoniy madaniyat fakul'teti

2016y 10-dekabr

4-bosqich

401-404-guruxlar

Sportchilarni tayorlashda yuklamaga umumiy tasnif

3

Matnazarov O`ktam

p.f.n. dоts

Jismoniy madaniyat fakul'teti

2017y mart

Sport foliyai

101-gurux

Amaliy suzish

4

Raximov Maxmud

p.f.n. prof

Jismoniy madaniyat fakul'teti

2017y aprel

Jismoniy madaniyat fakuleti

201-204-guruxlar

Jismoniy tarbiya mashg`ulotlaridagi qo`laniladigan tarbiya metоdlari

mastеr klass

1

SHaripov Ollabergan

p.f.n. dоts

Jismoniy madaniyat fakul'teti

2017y aprel

Jismoniy madaniyat fakuleti

3-bosqich

Jismoniy madaniyat talim yo`nalishi talabalarining kasbiy pedogagik tayorgarligini takomillashtirishning innоvatsiоn texnolоgiyalari

2

Jammatov Jasurbek

Katta o`qituvchi

Jismoniy madaniyat fakul'teti

2017y mart

Sport foliyai

301-gurux

Maydon o`yinchisi texnikasi

3

Ro`zmetov Nemat

Katta o`qituvchi

Jismoniy madaniyat fakul'teti

2017y aprel

Sport foliyai

302-gurux

To`pni o`yinga kiritish va qabul qilish texnikasi

4

Ro`zmetov Rasul

Katta o`qituvchi

Jismoniy madaniyat fakul'teti

2017y may

JM yo`nalishi 3-bоsqich

Futbоl o`yini tехnikasini o`rgatish uslubiyati

5

Matnazarov O`ktam

p.f.n. dоts

Jismoniy madaniyat fakul'teti

2017y aprеl

Spоrt faоliyati 102 guruh

Spоrtcha suzish usullari

Dek 21

Seminar

15:30Asosiy bino, 313 xona

Maruzachi:Xudoyberganov Yashin.
Mavzu:Transendent tenglamalarni sonli yechish usullari.

Dek 21

Seminar

15:00Asosiy bino, 207 xona

Maruzachi: U. Asatova.
Mavzu: Ge1-xSnx yarimo`tkazgich qattiq qotishmalar asosidagi geterostrukturalarni elektrofizik xususiyatari

Dek 21

Seminar

14:00 Asosiy binosi, 121 - xona

Maruzachi: k.f.n.,dots. Polvonov H.Q..
Mavzu: 6-atsilbenzazolin-2-onlarni alkillash, tioetillash, atsillash va amidoalkillash

Dek 14

Урганч давлат университетининг қуйидаги кафедраларидаги бўш (вакант) профессор – ўқитувчи лавозимларига
ТАНЛОВ ЭЪЛОН ҚИЛИНАДИ.

09:00-17:00Манзилгоҳ : Урганч шаҳри, Ҳ. Олимжон кўчаси, 14-уй. Телефон: 224-67-00, 224-66-64.

ТАНЛОВ ЭЪЛОН ҚИЛИНАДИ.
1.Кафедра катта ўқитувчиси:
1.Транспорт тизимлари.2. Қурилиш ва архитектура. 2.Кафедра ўқитувчиси:
1.Жисмоний маданият назарияси ва методикаси. 2.Қурилиш ва арихитектура 3.Кимёвий технологиялар..4. Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими. 5.Факультетлараро чет тиллари.6.Туризм 3.Кафедра ўқитувчи-стажёри:
1. Кимёвий технологиялар.2. Қурилиш ва рхитектура.3. Биология.4. Амалий математика.5.Ахборот технологиялари.
Танлов муддати : Эълон чиққан кундан бошлаб бир ой.

Okt 07

ДОКТОРЛИК ДИССЕРТАЦИЯСИ ҲИМОЯСИ ҲАҚИДА

АБДУЛЛАЕВ ИКРАМ ИСКАНДАРОВИЧНИНГ ДОКТОРЛИК ДИССЕРТАЦИЯСИ ҲИМОЯСИ ҲАҚИДА ЭЪЛОН

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Термитлар популяцияларининг экологияси ва уларнинг табиий ҳамда урбанлашган экотизимлардаги аҳамияти», 03.00.06 – зоология (биология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: биология фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5.B.91..

Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди институти, Ўзбекистон Миллий университети, Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, 14.07.2016.В.15.01.

Илмий маслаҳатчи: Хамраев Аловиддин Шамсиддинович, биология фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Сулаймонов Ботиржон Абдушукирович, биология фанлари доктори, профессор; Ахмедов Мадаминбек Хатамович, биология фанлари доктори, профессор; Дадаев Сайдулла, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

Iyul 07

Ўқишни қайта тиклаш ва кўчиришни ҳоҳловчилар диққатига!

09:00-17:00Урганч шаҳри, Ҳ. Олимжон кўчаси, 14-уй.

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2016 йил 02 июлдаги № 270-сонли буйруғига кўра Хоразм вилояти бўйича Республика Олий таълим муассасаларига ўқишни кўчириш ва қайта тиклаш ҳақидаги аризалар Урганч Давлат университетида қабул қилинади.
Ҳужжатлар 2016 йил 06 июлдан 5 августгача университет асосий биносининг 2 -қавати, 234-хонаси (Халқаро алоқалар бўлими) да қабул қилинади.
Талаб қилинадиган ҳужжатлар :
1. Ўзбекистон Республикаси таълим муассасаларига қабул қилиш Давлат комиссияси қошидаги талабалар ўқишини кўчириш, тиклаш идоралараро комиссияси номига ариза;
2. Рейтинг дафтарчасидан кўчирма;
3. Уй адреси ёзилган битта конверт;
4. Ўқишни қайта тиклашни ҳоҳловчилар
қўшимча равишда бола туғилганлик тўғрисидаги гувоҳнома нусҳаси / Қуролли кучларда хизмат қилганлиги ҳақидаги тегишли гувоҳнома нусҳаси / Ўқишдан ҳайдалганлиги ёки академик таътил олганлиги тўғрисидаги буйруқдан кўчирма олиб келишлари лозим.
Манзил: Урганч шаҳри, Ҳ. Олимжон кўчаси, 14-уй.
Телефонлар: (0362)-224-66-11, (+99893)- 922-9944.
Электрон почта: ursubox@gmail.com

Iyun 22

Seminar

09:00114 xona

Maruzachi:o'qituvchi jumaniyazova d..
Mavzu:metallar korroziyasi va uning oldini olish usullari.

Iyun 22

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Sodiqova U..
Mavzu:O'zbekistonda yosh oilalarning qo'llab-quvvatlanishi

Iyun 22

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:t.f.n.x Yaqubov.
Mavzu:globallashuv jarayonida yoshlarni tarbiyalashning milliy talablari

Iyun 17

Seminar

14.:00422 xona

Maruzachi:o'qit. ilhamova z.
Mavzu:Yaponiya monetar siyosati va uning o'ziga xos xususiyatlari

Iyun 16

Seminar

0.4375114 xona

Maruzachi:o'qituvchi jumaniyazova d..
Mavzu:tuzlar gidrolizi.

Iyun 15

Seminar

14:001.6 xona

Maruzachi:o'qt. xudayberganov j..
Mavzu:evropa davlatlarida kichik biznesni rivojlantirish tajribasini o'rganish va ularni o'zbekiston sharoitida qo'llash.

Iyun 15

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Raximova E..
Mavzu:edogogik konfliktologiyaning kelib chiqish sabablari.

Iyun 15

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:sh.kenjaev.
Mavzu:umumtahlim maktablari mehnat tahlimi darslarida o'quvchichlarda milliy mahnaviyatni shakllantirish usullari

Iyun 14

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:Toganov R.O.
Mavzu:Natyurmort ishlashda akvarel bo'yoqlaridan foydalanish uslublari

Iyun 10

Seminar

15.:002.8-xona

Maruzachi:o'q.j.bekturdiev.
Mavzu:mintaqada turizm salohiyatini rivojlantirish yo'nalishlari

Iyun 08

Seminar

09:00114 xona

Maruzachi:o'qituvchi ataullaev z..
Mavzu:pikolinni gamolitik va geterolitik usulda vinillash reaktsiyalarini o'tkazish.

Iyun 08

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Matchanova D..
Mavzu:Shaxs-stress-saraton bog'liqligi.

Iyun 08

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:j.tojiev.
Mavzu:o'quv jarayonida tahlim texnologiyalarini joriy etishning dolzarbligi

Iyun 04

Монография. Фан ва технология нашриёти.

09:00Filologiya fakulteti 101 xona

Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси ўқитувчиси Аҳмедова Маърифатнинг “XIX Хоразм мутафаккирларининг илмий-маърифий ва ижтимоий-аҳлоқий фикрлар равнақи “ номли монографияси нашрдан чиқди. Монография. Фан ва технология нашриёти.Т.2016 йил.

Iyun 02

Seminar

09:00114 xona

Maruzachi:o'qituvchi ataullaev z..
Mavzu:pikolinni vinillashda olingan birikmani galogenlash reaktsiyalarini o'tkazish.

Iyun 01

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Saidmuratova M..
Mavzu:Trening mashg'ulotlaridan foydalangan xolda bilish jarayonlarini rivojlantirish.

Iyun 01

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:z. ro'zmetova.
Mavzu:Yoshlarni yuksak mahnaviyatli qilib tarbiyalashda oilaning o'rni

May 31

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:rof.Ro'ziyev.E.I..
Mavzu:Umumta’lim maktablarida qurilish chizmachiligini o'qitishning mazmun,shakl va metodlarini takomilashtirish

May 27

Seminar

14:0011 xona

Maruzachi:o'qit. saidov o..
Mavzu:ishlab chiqarishni diversifiqatsiya qilish sharoitini infrastrukturaga tahsiri

May 27

Hujjatlarni qaytarib olish

09:00am - 18:00pmAsosiy bino 5 qavat 1-xona

Abiturientlar uchun qulaylik yaratish maqsadida Abiturient hijjatlarini qaytarib olishni MBANK tarmog'i orqali amalga oshirish yo'lga qo'yilgan.Interaktiv xizmat yordamida MBANK xizmatidan foidalnishingiz mumkin.

May 26

Seminar

15:00dan -17:00gach114 xona

Maruzachi:o'qituvchi matkarimova n..
Mavzu:suvning qattiqligi va uning yo'qotish usullari.

May 25

Seminar

15:00dan -17:00gach310-xona

Maruzachi:Qalandarova Madina.
Mavzu:Talabalarni ma'naviy ahloqiy sifatlari.

May 25

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:p.f.n.r.rajabov.
Mavzu:globallashuv jarayonida yoshlar tarbiyasida mehnatning ahamiyati

May 24

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:Qalandarov Sh.S.
Mavzu:Tasviriy san’at darslarida rang berish va soya va yorug'liklarni qo'llash texnikasi

May 20

Seminar

15:002.8-xona

Maruzachi:o'q.b.ro'zmetov.
Mavzu:turizmda madaniy-tarixiy yodgorliklarning tutgan o'rni (xorazm viloyati misolida)

May 18

Seminar

14:00 da 16:00 gacha114 xona

Maruzachi:o'qituvchi matkarimova n..
Mavzu:kimyoning asosiy qonunlari.

May 18

Seminar

15:00dan -17:00gach310-xona

Maruzachi:Raximov G'..
Mavzu:Talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishning ahamiyati.

May 18

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:Yo.madaminova.
Mavzu:globallashuv davrida oilaviy tarbiyani o'rni

May 17

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:Niyazov K.S.
Mavzu:XABS o'qitishda Usta va shogird an’analari

May 14

Seminar

10:00413-xona

Maruzachi:Rahimova F..
Mavzu:Boshlang’ich matematik ta’limda nostondart masalalarni o’rganish metodikasi.

May 12

Seminar

09:00114 xona

Maruzachi:o'qituvchi ismoilova h..
Mavzu:I v gurux elementlarining umumiy xossalari

May 11

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Qalandarova M.
Mavzu:Gurux rahbarlarini guruhdan tashqari ishlarini olib borish tartibi.

May 11

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:h.matyaqubov.
Mavzu:barkamol avlod-ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotning asosi sifatida

May 10

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:Sobirov S..
Mavzu:O'zbek rassomlari ishlaridan nusxa ko'chirish usullari

May 07

Seminar

09:00413-xona

Maruzachi:Xudaynazarov E..
Mavzu:Boshlang’ich matematik ta’limda xarakatga doir masalalar va ularni o’rganish metodikasi.

May 06

Seminar

14.:001.6 xona

Maruzachi:o'qt. saidov d..
Mavzu:avtomobilg' biznesida xizmat ko'rsatish va servis sifatini oshirishning metodologik asoslari va mexanizmlari.

May 05

Seminar

15.:002.8-xona

Maruzachi:o'q.e.ibadullaev.
Mavzu:mintaqa eksport salohiyatini yuksaltirish yo'llari

May 05

Seminar

14.:001.6 xona

Maruzachi:o'qt. bobojonov u.
Mavzu:Cotton to closnes su''ly shain in Uzbekistan.

May 04

Seminar

14:30114 xona

Maruzachi:o'qituvchi ismoilova h..
Mavzu:I A gurux elementlarining umumiy xossalari

May 04

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Nafasov D..
Mavzu:O'qituvchi 'edagogik qobiliyatining ta'lim samaradorligiga ta'siri

May 04

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:h.karimov.
Mavzu:insoniy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi

May 03

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:Lati'ov R.A.
Mavzu:Chizmachilik mashg'ulotlarida o'quv loyihasi metodini qo'llash

May 01

Filologik tadqiqotlar

09:00dan -18:00 gachaFilologiya bino

Kafedra an’anaviy “Filologik tadqiqotlar” to‘plami nashrga tayyorlanmoqda. To‘plamdan o‘zbek tilshunosligining dolzarb masalalariga bag`ishlangan maqolalar o‘rin olgan. To‘plamning bu yilgi soni f.f.d., prof. Z.Do‘simov 70 yilligiga bag‘ishlangan. Undan, shuningdek, yubiley qutlovlari hamkasb va shogirdlar tabriklari o‘rin olgan.

Apr 30

Seminar

09:00413-xona

Maruzachi:.f.n. Xalillaev A..
Mavzu:Boshlang’ich matematik ta’limda murakkab masalalar va ularni o’rganish metodikasi.

Apr 28

Seminar

14.:00205-xona

Maruzachi:saparov x..
Mavzu:kmoYa invertorlar va ular sodda logik elementlarga shovkin tahsiri

Apr 27

Seminar

0.4375114-xona

Maruzachi:o'qituvchi ashirov m..
Mavzu:analitik kimyoda organik reagentlarni ishlatilishi

Apr 27

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Razzaqova R..
Mavzu:Kasb- hunar kollejlari 'edagoglari kasbiy etikasini rivojlantirishning 'sixologik omillari

Apr 27

Seminar

14:00317-xona

Maruzachi:n.raximova .
Mavzu:tahlim muassasasi va oilada barkamol avlodni tarbiyalashning il?or tendentsiyalari

Apr 26

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:Karimov H.O.
Mavzu:Ranglarni inson ruhiyatiga ta’siri

Apr 23

Seminar trening

10:30Asosiy bino 450-xona

23 апрель соат 10:30 да 450 аудиторияда Филология факультети 3 – курс немис тили таълим йўналиши талабалари билан “Бошланғич синфларда немис тили ўқитишда болалар китоблари билан ишлаш методикаси” мавзусида семинар трейнинг бўлиб ўтади.
ўқитувчи Исмаилова Шахло

Apr 22

Seminar

14.:001. 13 - xona

Maruzachi:o'qit. raximov t..
Mavzu:xududiy rivojlantirish dasturlari

Apr 20

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:O’razboeva D..
Mavzu:Tabalarda tortinchoqlik xususiyatining diagnostikasi va korreksiyasi

Apr 20

Seminar

14:00317-xona

Maruzachi:t.f.n.x.Yaqubov.
Mavzu:loyiha texnologiyasi bo'yicha o'qitishda pedagogik komponentlikni shakllantirish

Apr 19

Эртанги кун бизники, марра бизники маърузалар танлови

09:00dan -18:00 gachaAsosiy bino

2016 йил 19 апрель куни Урганч давлат университетида олий таълим муассасалари ўртасида “Эртанги кун бизники, марра бизники” шиори остида илмий маърузалар танловининг ҳудудий босқичи бўлиб ўтади. Ҳудудий босқичда Қорақалпоғистон Республикаси, Бухоро ва Хоразм вилоятлари олий таълим муассасалари қатнашади. Танлов қуйидаги билим соҳалари бўйича ўтказилади: - Гуманитар соҳа; - Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ; - Ишлаб чиқариш-техник соҳа; - Қишлоқ ва сув хўжалиги; - Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот; - Хизматлар соҳаси. Танловга тақдим этиладиган илмий мақолалар учун талаблар: - илмий мақолалар танлов йўналишларига оид долзарб мавзуларда, илмий таҳлил ва тугалланган фикрлар асосида, тегишли таклиф ва тавсиялар билан тақдим этиш лозим; - танловга илмий мақолалар ўзбек ва рус тилларида тақдим этилиши мумкин. Илмий маъруза учун учун талаблар: - маъруза тақдимот (презентация) шаклда амалга оширилиши; - презентация слайдлари сони 10дан ошмаслиги; - презентация тегишли таклиф ва тавсиялар ҳамда фойдаланилган адабиётлар билан тугаши лозим. Илмий мақола матнлари таҳрир қилинган ҳолда А-4 формат қатталикдаги қоғозга, юқоридан ва пастдан 2,5 см., чапдан 3 см., ўнгдан 1,5 см. жой қолдириб расмийлаштирилади. Мақоланинг номи бош ҳарфлар билан ёзилади ва 1,5 интервалдан сўнг бош ҳарфларда муаллифнинг исми, шарифи ва фамилияси ёзилади, 1 интервалдан кейин ташкилот ва шаҳар номи кўрсатилади. Сўнгра 1,5 интервал қолдирилиб матннинг мазмуни 1,5 интервалли сатрларда ёзилади. Илмий мақола матни саҳифаланмаган бўлиб, унинг электрон нусхаси Word дастурида, Times New Roman шрифтининг 14 кегел катталигида бўлиши ва 5 бетдан ошмаслиги лозим.

Apr 19

Seminar

0.4375114-xona

Maruzachi:o'qituvchi ashirov m..
Mavzu:3 – gidroksi 4 – nitrozo 2 – naftoy kislota yordamida Fe2+ ionini sorbtsion – fotometrik aniqlash

Apr 19

Seminar

15:00 314-xona

Maruzachi:Hayitboyev D.J..
Mavzu: Tasviriy san'at mashg'ulotlarida yangi 'edagogik texnologiyalardan foydalanish

Apr 18

Seminar

15:00315-xona

18 апрель соат 15:00 да Урганч Давлат Университетида, Тарих факулътети “Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ” кафедрасида навбатдаги илмий-назарий семинар бўлиб ўтади.Семинарда қуйидаги масалалар кўриб чиқилади. 1. Фуқаролик жамиятини шакллантиришда “мактаб-оила-маҳалла ҳамкорлиги” концепциясининг аҳамияти. Катта ўқитувчи: М.Абдуллаев 2. Фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларига сайловлар- фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг муҳим белгиси. Ўқитувчи: Ғ.Сапаев

Apr 15

Seminar

15:00dan -17:00gach2.8-xona

Maruzachi:o'q.e.xo'janiyazov.
Mavzu:hududning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyati va uni rivojlantirish yo'nalishlari

Apr 14

Seminar

15:00dan -17:00gach114 xona

Maruzachi:o'qituvchi eshchanova a..
Mavzu:bioorganik kimyo kursini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy qilish

Apr 13

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Jumaniyozova M..
Mavzu:Naqshbandiya tariqatining ijtimoiy -'edagogik mohiyati

Apr 13

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:q.yo'ldoshev .
Mavzu:prezident i.a.karimovning “Yuksak mahnaviyat-engilmas kuch” asari barkamol avlodni tarbiyalashda muhim manba

Apr 12

Seminar

15:00 314-xona

Maruzachi:Ro'zmetov Q.Sh.
Mavzu:Badiiy bezak san’ati fanini o'qitishda talabalarini mustaqil ishlarini tashkil etish

Apr 06

Seminar

15:00dan -17:00gach114 xona

Maruzachi:o'qituvchi eshchanova a..
Mavzu:vitaminlarning modda almashinish jarayonidagi o'rni

Apr 06

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Xo’janiyozova Z..
Mavzu:Sharq allomalari asarlarida farzandlar ijtimoiy tarbiyasi masalalari

Apr 06

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:j.tojiev.
Mavzu:o'quv jarayonida tahlim texnologiyalarining joriy etishning dolzarbligi

Apr 05

Seminar

15:00 314-xona

Maruzachi:Toganov R.O.
Mavzu:Badiiy bezak fanlarini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish

Apr 04

Seminar

15:00315 xona

4 апрель соат 15:00 да Урганч Давлат Университетида, Тарих факулътети “Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ” кафедрасида навбатдаги илмий-назарий семинар бўлиб ўтади.Семинарда қуйидаги масалалар кўриб чиқилади. 1. Ўзбекистон умумэътироф этган тараққиётнинг миллий йўли. Катта ўқитувчи: М.Қурбановв 2. 21-асрда терроризм муаммоси. Ўқитувчи: Д.Салаев

Apr 02

Seminar

14.:001.6 xona

Maruzachi:o'qt. matjonov b.
Mavzu:jismoniy shaxslarning daromadidan undiriladigan soliqlarni hisoblash tartibi.

Apr 02

Seminar

14:00413-xona

Maruzachi:Xudaynazarov E..
Mavzu:Boshlang’ich matematik ta’limda ulushlarni o’rganish metodikasi.

Apr 01

Seminar

15.:002.8-xona

Maruzachi:o'q.s.cho'ponov.
Mavzu:mintaqada servis faoliyatini rivojlantirishda jahon tajribasini qo'llash

Mart 30

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Sharifzoda S..
Mavzu:Talaba shaxsida fobiya vujudga kelishi va namoyon bo'lishining 'sixologik xususiyatlari.

Mart 29

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:Ibodullayeva N.E.
Mavzu:Rangtasvir mashg'ulotlarida stil va uslublarning o'rgatish muammolari

Mart 26

Seminar

14:00413-xona

Maruzachi:Rahimova F..
Mavzu:Boshlang’ich matematik ta’limda geometrik materiallarni o’rganish metodikasi.

Mart 25

Seminar

14.:002. 1 xona

Maruzachi:o'qit. rajabov a..
Mavzu:hosilalar va ular yordamida yechiladigan iqtisodiy masalalar

Mart 24

Seminar

10:30114 xona

Maruzachi:o'qituvchi niyazmetov a..
Mavzu:azeotrop aralashmalar va ularning xossalari

Mart 24

Seminar

14.:00205 xona

Maruzachi:raxmanov a..
Mavzu:stsintilyatorlarda kechadigan rang markazlariga energiya uzatish jaroenini modellashtirish

Mart 23

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Do'smetova M..
Mavzu:Shaxslarda stress holatining o'ziga xos xususiyatlari

Mart 23

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:z.ro'zmetova.
Mavzu:mehnat tahlimi va sinfdan tashqari ishlarda kasb-hunar tarbiyasi

Mart 22

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:rof.Ro'ziyev.E.I..
Mavzu:Maktabda chizmachilik o'qitishda gumanitar 'olitexnik va ijodiy yo'nalishlarni amalga oshirishning metodik usullari

Mart 19

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Qutlimurodova N..
Mavzu:Shaxsning individual xususiyatlarning diagnostikasi (xarakter va tem'erament misolida).

Mart 18

Seminar

15.:002.8-xona

Maruzachi:o'q.i.matkarimov.
Mavzu:qishloq xo'jaligi statistikasini yuritishning dolzarb masalalari

Mart 17

Seminar

15.:002.9 xona

Maruzachi:dots. ruzmetov sh..
Mavzu:mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish imkoniyatlari

Mart 16

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Ro’zimova F..
Mavzu:Shaxsni barkamollashtiruvchi treninglarni qo'llashning 'sixologik asoslari.

Mart 16

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:p.f.n.r rajabov.
Mavzu:Yoshlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlashda mehnat tarbiyasining o'rni va ahamiyati

Mart 15

Seminar

15:00dan -17:00gach114 xona

Maruzachi:o'qituvchi niyazmetov a..
Mavzu:ingibitorlarni klassifikatsiyasi va ularning ishlatilish sohalari

Mart 15

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:Karimov H.O.
Mavzu: Talabalarga kubizm yo'nalishi rassomi 'ablo 'ikasso hayoti va ijodini o'rgatish

Mart 12

Seminar

15:00dan -17:00gach413-xona

Maruzachi:Davletov E..
Mavzu:Boshlang’ich matematik ta’limda algebraik materiallarni o’rganish metodikasi.

Mart 10

Seminar

15:00dan -17:00gach114 xona

Maruzachi:o'qituvchi matmuratov b..
Mavzu:kofermentlar va vitaminlar xossalari va funktsiyalari

Mart 09

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:Yo. madaminova.
Mavzu:maxsus fanlarni o'qitishda texnik ijodkorlikni rivojlantirish

Mart 09

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:Sobirov S..
Mavzu:Qalamtasvir mashg'ulotlarida geometrik shakllarni chizish

Mart 05

Seminar

15:00dan -17:00gach413-xona

Maruzachi:Xudaynazarov E..
Mavzu:Boshlang’ich matematik ta’limda og’zaki va yozma xisoblashga o’rgatishning umumiy va xususiy masalalari.

Mart 04

Seminar

15:00dan -17:00gach2.8-xona

Maruzachi:o'q.i.Yusupova .
Mavzu:iqtisodiyotni modernizatsiyalashda tartibga solish vositalarining tutgan o'rni

Mart 04

Seminar

15:00dan -17:00gach114 xona

Maruzachi:o'qituvchi matmuratov b..
Mavzu:oqsillar tuzilishi va strukturalari.

Mart 02

Seminar

15:00dan - 17:00gacha1.6 xona

Maruzachi:prof. salaev s.k.
Mavzu:jahon avtomobil biznesi rivojlanish tendentsiyalari va o'ziga xos hususiyatlari.

Mart 02

Seminar

15:00dan - 17:00gacha310-xona

Maruzachi:Adamova O’..
Mavzu:Iqtidorli talabalar bilan ishlashda murabbiyning roli

Mart 02

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:y. bobojonov.
Mavzu:barkamol avlod-ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotning asosi sifatida

Mart 01

Seminar

14:001.6 xona

Maruzachi:kat.o'qit. matkulieva s..
Mavzu:xo'jalik yurituvchi subhektlar moliyaviy holati tahlilining o'ziga xos jihatlari.

Mart 01

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:Lati'ov R.A.
Mavzu:Chizmachilik mashg'ulotlarida keys-stadi qo'llashning afzalliklari

Feb 19

Seminar

15:00dan -17:00gach2.8-xona

Maruzachi:k.o'q.d.bekjanov.
Mavzu:qishloq xo'jaligida marketing munosabatlarini samarali amalga oshirish yo'nalishlari

Feb 17

Seminar

14:001.6 xona

Maruzachi:o'q. Yaqubov a.
Mavzu:mintaqada kichik biznes subhektlari faoliyatini rivojlantirishda soliq tizimini soddalashtirish.

Feb 17

Seminar

15:00dan -17:00gach2.1 xona

Maruzachi:dots. egamov b..
Mavzu:sonli ketma-ketliklarning iqtisodiyotda qo'llanishi

Feb 17

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Iskandarov J..
Mavzu:Oliy ta’lim tizimida oila-nikohga oid ustanovkalarni shakllantirish