E'lonlar

Mart 31

Seminar

16.00 209-xona

Maruzachi: O’qituvchi Kenjaev J.
Mavzu: 14-15 yoshli kurashchilarni jismoniy tayyorgarliklarini oshirish uslubiyati

Mart 31

Seminar

16.00 209-xona

Maruzachi: katta o’qituvchi Adambaev J.
Mavzu: Engil atletikachilarni trenirovka jarayonini tashkil qilish asoslari

Mart 29

Seminar

15.30Asosiy bino, 313 xona

Maruzachi:Babadjanov Komiljon .
Mavzu:Dasturlash tillarida fayllar bilan ishlashni o’rgatishda qiyosiy tahlillardan foydalanish

Mart 27

Seminar

15.00Asosiy bino, 330 xona

Maruzachi: Saparbayeva D..
Mavzu: Rofe-Beketov ayniyatining chekli zonali potensial holidagi ko`rinishi

Mart 27

Seminar

16.00 Tarix fakulteti binosi, 3-qavat 313 xona

Maruzachi: M.A?m?d?va.
Mavzu: 19-asr ??razm mutafakkirlarining a?l?qiy qarashlari

Mart 25

Seminar

15.00 Asosiy binosi, 118 - xona

Maruzachi: Polvonov Sobirjon.
Mavzu:  Issiqxonalarda mahsulot yetishtirish mavzusini o`q`itishda taqdimotlar tayyorlash uslublari.

Mart 24

Seminar

15.00Asosiy bino, 102 xona

Maruzachi: Saparov M.
Mavzu:Paxta tozalash jarayonining qiyosiy taxlili.

Mart 24

Seminar

15.00Asosiy bino, 102 xona

Maruzachi:Djumaniyazov Z .
Mavzu:Mexanik mustaxkamligi yuqori, sho‘rga chidamli keramik g‘isht ishlab chiqarish nazariy asoslari.

Mart 22

Seminar

15.00Asosiy bino, 207 xona

Maruzachi: M. Karimov.
Mavzu: Kremniy klasteri sirtidan Ar+ va He+ ionlarining sochilish qonuniyatlarini o`rganish

Mart 21

КИМЁ САНОАТИДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР ВА УЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

09:00 Asosiy binosi

2017 йил 20-21 апрель кунлари Урганч давлат университетида КИМЁ САНОАТИДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР ВА УЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ мавзусида Республика илмий-амалий анжумани ўтказилади. Анжуман ишида 5 та секция мавжуд: 1-секция – Кимё саноатида хом ашёни қайта ишлашда инновацион технологиялар; 2-секция–Кимё саноатида ноорганик махсулотлар олишда инновацион технологиялар; 3-секция–Кимё саноатида органик моддалар олишда инновацион технологиялар; 4-секция–Кимё саноатида экологик муаммолар ва уларни бартараф қилишнинг инновацион технологиялари; 5-секция – Кимё саноати учун малакали кадрлар тайёрлашнинг инновацион педагогик технология-лари Анжуманда ялпи, секция ва кўргазмали маърузалар мўлжалланмоқда. Сизни ва жамоангизни ушбу анжуманда иштирок этишга таклиф қиламиз. ҳамда кўрсатилган анкетани тўлғазиб, уни анжуман материаллари (мақолалар экспертлар хулосаси билан бирга, тўлиқ холидаги 1 ёки 2 бетда, 1 нусхада) билан биргаликда 2017 йил 14 апрелгача ташкилий қўмитага юборишингизни сўраймиз. Анжуман материаллари алоҳида тўплам ҳолида чоп этилади ва анжуман бошланишидан олдин тарқатилади Расмийлаштириш талаблари Мақолалар 1 ёки 2 бетда тўлиқ холида, А4 формат қоғозида (муаллифни исми, шарифи, фамилияси, ташкилот номи, шаҳар) Word for Windows редакторида Times New Roman шрифти билан 14 пунктда, 1,5 интервалда ёзилиши ва e-mail: maqsudjumaniyazov7@gmail.com ёки ximtex@rambler.ru электрон почта манзилларига жўнатилиши керак. Қоғознинг юқорисидан 2,5 см, пастдан 1,5 см, чапдан 3,0 см ва ўнгдан 1,5 см жой қолдирилсин ва саҳифалансин. Мақолаларда келтирилган рақамлар ва далиллар асосланган бўлиши ва матн охирида фойдаланилган манбалар рўйхати келтирилиши лозим. Анжуман материаллари бевосита муаллифлар тақдим этган нусхалардан таҳрирсиз ва тузатишларсиз чоп этилади. Шунинг учун, уларнинг илмий қиммати, савияси ва далилларининг асослилиги учун муаллиф-ларнинг шахсан ўзлари маъсулдирлар. Анжуман мавзусига мос келмайдиган мақолалар тўпламга киритилмайди ва муаллифларга қайтарилмайди. Мақолалар ташкилий қўмита электрон почта манзилига расмийлаштириш талабларига риоя қилинган ҳолда жўнатилиши лозим. Юқоридаги талаблардан жиддий четланган ёки кўрсатилган муддатдан кечикиб келган мақолаларнинг чоп этилмаслигини алоҳида эслатиб ўтамиз. Муаллифлар ҳар бир юборган материали учун 25000 сўм ташкилий взносни 2017 йилнинг 17 апрелгача қуйидаги ҳисоб рақамига юборишлари шарт. УрДУ SHXR 400110860334017950100079001 ИНН 201651846 Молия вазирлиги ғазначилиги Х/Р 23402000300100001010 ИНН 201122919 МФО 00014 Материалларнинг анжуман дастурига киритилганлиги ҳақидаги ҳабарнома ва таклифномалар муаллифларга 2017 йилнинг 18 апрелигача юборилади. 220100 Урганч ш., Ҳ.Олимжон кўчаси 14 уй, Тел: +99894 11 33 004 Fax: 224-66-44 e-mail: maqsudjumaniyazov7@gmail.com

Mart 20

Seminar

15.00Asosiy bino, 330 xona

Maruzachi: Babajanov B..
Mavzu:Chekli zonali Shturm-Liuvill operatori haqida ma’lumotlar

Mart 17

Seminar

15.00Asosiy bino, 402 xona

Maruzachi: Raximov Z.
Mavzu: Namunaviy turar- joy massivlari xududini landshaft tashkil etish

Mart 17

Seminar

15.00Asosiy bino, 102 xona

Maruzachi: Ibragimov D. O‘..
Mavzu:Soda ishlab chiqarish chiqindilaridan silikat maxsulotlar olish imkoniyatlari borasida izlanishlar.

Mart 17

Seminar

15.00Asosiy bino, 102 xona

Maruzachi:Durdiev K. .
Mavzu:Maxalliy sharoitda bog‘larda zararkunanda va kasalliklarga qarshi kurash choralarini ishlab chiqish

Mart 17

Seminar

16.00 209-xona

Maruzachi: O’qituvchi Ro’zmetov A.
Mavzu: Voleybolchilarni musobaqalarga tayyorlashning o’ziga xos xususiyatlari

Mart 17

Seminar

16.00 209-xona

Maruzachi: o’qituvchi Qalandarov Sh.
Mavzu: Gidroreabelizatsiya

Mart 15

Seminar

15.30Asosiy bino, 313 xona

Maruzachi: Sharipov Maksud.
Mavzu:SQL injection

Mart 15

Seminar

14.00 Asosiy binosi, 121 - xona

Maruzachi: k.f.n.,dots. Abduraxmanova T..
Mavzu: Bioparchalanuvchi materiallar haqida

Mart 13

Seminar

15.00Asosiy bino, 330 xona

Maruzachi:Yaxshimuratov A. .
Mavzu: Gelfand-Levitan integral tenglamasini keltirib chiqarish

Mart 13

Seminar

16.00 Tarix fakulteti binosi, 3-qavat 313 xona

Maruzachi: U.?aji?v.
Mavzu: YUsuf ??s ??jibning “Qutadg’u bilig” asarida ijtim?iy- a?l?qiy g’?yalarning aks etishi

Mart 11

Seminar

15.00 Asosiy binosi, 118 - xona

Maruzachi:Do‘schanov Umar .
Mavzu:  Brakon qo‘llashning istiqbolli usullarini oquv jarayoniga tadbiq etish

Mart 10

Seminar

15.00Asosiy bino, 402 xona

Maruzachi: Seyitniyazova A.
Mavzu: Xiva shaxridagi Ichan-Kala xududida joylashgan maschit va madrasa binolarini arxitekturaviy echimlarini o‘rganish

Mart 10

Seminar

15.00Asosiy bino, 102 xona

Maruzachi: Quryazov Z..
Mavzu: Noananaviy xom ashyo asosida devorbop kurilish keramik maxsulotlar olish resurs tejamkor usullari.

Mart 10

Seminar

15.00Asosiy bino, 102 xona

Maruzachi: Ibragimova N.M..
Mavzu: Madifikatsiyalangan gossipol smalasi va texnogen resurslar asosida bitum polimer qompozitsiyalar olish.

Mart 07

Seminar

15.00Asosiy bino, 207 xona

Maruzachi: Z. Atamuratova.
Mavzu: MOYa tranzistorning geometrik o`lchamlarining Vd – Vg o`tish VAX o`rganish

Mart 06

Seminar

15.00Asosiy bino, 330 xona

Maruzachi: Hasanov M..
Mavzu: Spektral matritsa-funksiya bo`yicha teskari masalani yechish. Rofe-Beketov teoremasi.

Mart 04

Seminar

15.00Asosiy bino, 330 xona

Maruzachi:Babajanova O. .
Mavzu: Chekli zonali potensiallar holida teskari masalani yechish

Mart 03

Seminar

15.00Asosiy bino, 402 xona

Maruzachi: o‘qit. Sobirov A.
Mavzu: Urganch shaxrida zamonaviy bino va inshootlarning axamiyati va vazifalari

Mart 03

Seminar

16.00 209-xona

Maruzachi: O’qituvchi Kenjaev S.
Mavzu: Dzyu-do kurashining o’quv mashg’uloti yig’inlarini o’tkazish tarkibi va qoidalari

Mart 03

Seminar

16.00 209-xona

Maruzachi: o’qituvchi Shamuratova B.
Mavzu: Jismoniy tarbiya darslarida o’quvchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda sport o’yinlaridan foydalanish

Mart 01

Seminar

15.30Asosiy bino, 313 xona

Maruzachi:Matchanov Bahrom .
Mavzu:Pedagogikada neyrolingvistik dasturlash va kutiladigan natija

Mart 01

Seminar

14.00 Asosiy binosi, 121 - xona

Maruzachi: k.f.n.,dots. Boltayeva M.M..
Mavzu: Karboksimetilsellyulozani gidroliz usulida olish

Feb 27

Seminar

15.00Asosiy bino, 330 xona

Maruzachi: Matyoqubov M..
Mavzu:Spektral matritsa-funksiyaning xossalari. Titchmarsh- Kodaira formulalari

Feb 27

Seminar

16.00Asosiy bino

Kun tartibi

Ma'ruzachi

Bajarilganligi to'g'risida belgi

1

Sentyabr

1.Boshlangich sinflarda tasviriy san'atni ukitish metodikasi.

2. Har hil masalalar

Niyozov K

5.09.16y

2

Noyabr

1. Rangtasvir asarlarini yaratishda perspektiva

ning ahamiyati

2. Har hil masalalar

Ibodullaeva N

07.11.16y

3

Dekabr

1.O'quvchi yoshlarga tasviriy san'at va mehnat mashg'ulotlarida dizayn haqida tushuncha berish 2. Har hil masalalar

Hayitboev D

05.12.16y

4

Yanvar

1.Olti qirrali kursilarni milliy naqshlar bilan bezash texnologiyasi.

2. Har hil masalalar

Ro'zmetov Q

09.01.17y

5

Fevral

1.Tasviriy san'at tarixi mashg'ulotlarida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash.

3. Har hil masalalar

Niyozov K

06.02.17y

6

Mart

1.Rangtasvir mashg'ulotlarida tasviriy san'at atamalarini etimologik tahlil qilish orqali ijodkorlik ko'nikmalarini oshirish.

2. Har hil masalalar

Karimov H

06.03.17y

7

Aprel

1.Rangtasvir ashyolaridan akvarel va guashlarning o`ziga xos xususiyatlari.

2. Har hil masalalar

SHerov D

03.04.17y

8

May

1. Kasb-hunar kolleji o'quvchilarini rangtasvirdan mustaqil ishlashga o`rgatish usullari.

2. Har hil masalalar

Qalandarov SH

01.05.17y

9

Iyun

1. CHizmachilik fanidan o'quvchilarga o'qitish vositalari haqida umumiy ma'lumot berish.

2. Har hil masalalar

Tag'anov R

05.06.17y

Feb 25

Seminar

15.00 Asosiy binosi, 118 - xona

Maruzachi: katta o`qituvchi Masharipov Adamboy.
Mavzu:Mutaxassislik fanlarini o`qitishda turli uslubiy qo`llanmalardan foydalanish

Feb 24

Seminar

15.00Asosiy bino, 402 xona

Maruzachi: Xo‘janiyozov SH..
Mavzu: CHizmalarda shartli belgilar va soddalashtirishlar

Feb 24

Seminar

15.00Asosiy bino, 102 xona

Maruzachi: Duschanov S.K..
Mavzu: Mahalliy xom ashyo asosida sanitar qurilish keramika mahsulotlar olish imkoniyatlari.

Feb 20

Seminar

15.00Asosiy bino, 330 xona

Maruzachi:Hasanov A. .
Mavzu: Butun o`qda berilgan Shturm-Liuvill operatori uchun spektral matritsa-funksiyaning mavjudligi. Parseval tengligi

Feb 17

Seminar

15.00Asosiy bino, 402 xona

Maruzachi: Ibodullaev I..
Mavzu:Turar joy va jamoat binolarining intererlarida tranglardan foydalanish

Feb 17

Seminar

15.00Asosiy bino, 102 xona

Maruzachi: Raximov O..
Mavzu: Indigofera o‘simligidan tabiiy bo‘yok olish texnologiyasini ishlab chiqarish

Feb 17

Seminar

15.00Asosiy bino, 102 xona

Maruzachi: Ruzimov YO. S..
Mavzu: Mexanik mustaxkamligi yuqori, sho‘rga chidamli, eksportbop keramik g‘isht olish texnologiyasi

Feb 17

Seminar

15.00Asosiy bino, 102 xona

Maruzachi: Sobirova R.X..
Mavzu: O‘simlik moylaridagi yog‘ kislotalarni oxak asosida neytrallash texnologiyasi

Feb 17

Seminar

16.00 209-xona

Maruzachi: O’qituvchi Matniyazov X.
Mavzu: Kasb-xunar kollej talabalarining jismoniy sifatlarini rivojlantirish uslubiyati

Feb 17

Seminar

16.00 209-xona

Maruzachi: o’qituvchi Sadullaev A.
Mavzu: Tennischilarning jismoniy tayyorgarligini aniqlash uslublari

Feb 15

Seminar

15.30Asosiy bino, 313 xona

Maruzachi:Madatov Xabibulla .
Mavzu: Kosinus oxshashlik va uninng ozbek tili matnlariga tadbiqi haqida

Feb 15

Seminar

15.00Asosiy bino, 207 xona

Maruzachi: A. Abdikarimov.
Mavzu: Nano o`lchamli FINFET ning kirishma konsentratsiyasining DIBL va SS effektiga ta`siri

Feb 15

Seminar

16.00 209-xona

Maruzachi: "katta ilmiy xodim-izlanuvchi Sh.Yusupov. o’qituvchi Tojieva F" .
Mavzu: O’zbekistonda yangi ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy jarayonlar va tarix fanida “Temurshunoslik”ning yuzaga kelishi “Temurshunoslik” bo’yicha yangi nashrlar haqida (Axborot va ilmiy izoh

Feb 15

Seminar

14.00 Asosiy binosi, 121 - xona

Maruzachi: k.f.n. Quryazov R.Sh..
Mavzu: 5 a’zoli geterosiklik birikmalarni pestisidlik xossalari

Feb 13

Seminar

15.00Asosiy bino, 330 xona

Maruzachi: Babajanova O..
Mavzu: Diskret spektr xolida teskari masalani o`rganish. Ambarsumyan, Borg va Xoxshtadt teoremalarini urganish

Feb 13

Seminar

16.00 Tarix fakulteti binosi, 3-qavat 313 xona

Maruzachi: N.?ud?ynazar?v.
Mavzu:Mustaqillik shar?itida yoshlarni a?l?qiy-tarbiyaviy masalalari.

Feb 11

Seminar

15.00 Asosiy binosi, 118 - xona

Maruzachi:katta o`qituvchi Maxmudova Dilara .
Mavzu:  Ekologiya fanlarini o`qitishda ekskursiya o`tkazishning samaradorligi

Feb 10

Seminar

15.00Asosiy bino, 402 xona

Maruzachi: Atamurotov O..
Mavzu:Namunaviy loyixalar asosida kurilaetgan turar joylarda kurilish jaraenida va texnologik muammolarga va ularni bartaraf kilish choralari tugrisida

Feb 10

Seminar

15.00Asosiy bino, 102 xona

Maruzachi: Kurambaev SH.K.
Mavzu: Maxalliy xom ashyo va texnogen rusurslar asosida kompozitsion zang modifikatorlari olish imkoniyatlari.

Feb 06

Seminar

15.00Asosiy bino, 330 xona

Maruzachi: Saparbayeva D..
Mavzu: Teskari masalaning yechilishiga doir misollar yechish

Feb 03

Seminar

15.00Asosiy bino, 402 xona

Maruzachi: Do‘schanov SH..
Mavzu: Loyixalash Lumen dasturidan foydalanish

Feb 03

Seminar

16.00 209-xona

Maruzachi: katta o’qituvchi Adambaev J.
Mavzu: O’rta va uzoq masofalarga yuguruvchilarni jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda zamonaviy metodlardan foydalanish

Feb 03

Seminar

16.00 209-xona

Maruzachi: katta o’qituvchi Xasanov O.
Mavzu:Barkamol avlodning jismoniy tarbiyalashda sog’lom turmush tarzining roli

Feb 01

Seminar

15.30Asosiy bino, 313 xona

Maruzachi: Baltaeva Iroda.
Mavzu:Moslangan manbali yuklangan Kortoveg- de Friz tenglamasini sochilish nazariasining teskari masalasi usulida yechish

Feb 01

Seminar

14.00 Asosiy binosi, 121 - xona

Maruzachi: k.f.n. Toxirov Yu.R..
Mavzu: Atmosfera havosi va uni muhofaza qilish istiqbollari

Yan 30

Seminar

15.00Asosiy bino, 330 xona

Maruzachi: Babajanov B..
Mavzu: Gelfand-Levitan-Marchenko integral tenglamasini keltirib chiqarish

Yan 28

Seminar

15.00 Asosiy binosi, 118 - xona

Maruzachi: katta o`qituvchi Babadjanova Shirin.
Mavzu: So`ya o`simligining bioekologik xususiyatlari mavzusini o`qitishning noan`anaviy usullari

Yan 27

Seminar

15.00Asosiy bino, 402 xona

Maruzachi: Rajapov X..
Mavzu: « Keksalar va nogironlar turar joylarining arxitekturaviy echimi. ( Xorazm viloyati va Karokalpogiston respublikasi) misolida

Yan 27

Seminar

15.00Asosiy bino, 102 xona

Maruzachi: Kazakov U. A..
Mavzu:Rangli shisha maxsulotlari ishlab chiqarishda kimyo sanoati chiqindilarini qo‘llash texnologiyasi

Yan 27

Seminar

15.00Asosiy bino, 102 xona

Maruzachi: SHerov M.A..
Mavzu: Maxalliy qizilmiya (bo‘yon) ildizidan dorivor ekstraktlar olishning texnologiyasini yaratish

Yan 25

Seminar

15.00Asosiy bino, 207 xona

Maruzachi: A. Atamuratov.
Mavzu: JLMOSFET tranzistor zatvor o`lchamlarining DIBL effektiga ta`siri

Yan 25

Seminar

16.00 209-xona

Maruzachi: "t.f.n., dots. Rahmonova Yu., o’qituvchi Sa’dullaev B." .
Mavzu:Akademik Yahyo G’ulomov nomidagi seminar O’zbekiston tarixchilarining ilmiy-nazariy va metodologik maktabi sifatida Arxeologiyaga doir yangi nashrlarga obzor

Yan 23

Seminar

15.00Asosiy bino, 330 xona

Maruzachi: Yaxshimuratov A..
Mavzu:Sochilish nazariyasining berilganlari yordamida yarim o`qdagi Shturm – Liuvill va Dirak operatorlarini tiklash

Yan 23

Seminar

16.00 Tarix fakulteti binosi, 3-qavat 313 xona

Maruzachi: katta ilmiy xodim izlanuvchi N.Annayeva.
Mavzu: Ayollar tadbirk?rligining imman?nt b?lgilari va g?nd?r muamm?lari

Yan 20

Seminar

15.00Asosiy bino, 402 xona

Maruzachi: Baydjanov A.
Mavzu: Axoli. yashash punktlarida markaziy turara joylarning axamiyati

Yan 20

Seminar

15.00Asosiy bino, 102 xona

Maruzachi: Matyakubova K.SH..
Mavzu: Sulton Uvays tog‘i bazalt minerali asosida shisha olish imkoniyatlari.

Yan 20

Seminar

15.00Asosiy bino, 102 xona

Maruzachi: Ruzmetova D.T..
Mavzu: O‘simlik moylari rafinatsiyasi

Yan 18

Seminar

15.30Asosiy bino, 313 xona

Maruzachi:Salayev Ulug'bek.
Mavzu:Ma'lumotlar bazasidan foydalanishda xavfsizlik choralari(MySQL)

Yan 18

Seminar

15.30Asosiy bino, 313 xona

Maruzachi:Salayev Ulug`bek.
Mavzu:Ma`lumotlar bazasidan foydalanishda xavfsizlik choralari(MySQL)

Yan 18

Seminar

16.00 209-xona

Maruzachi: .
Mavzu:

Yan 18

Seminar

14.00 Asosiy binosi, 121 - xona

Maruzachi: k.f.n.,dots. Hasanov Sh.B..
Mavzu: Turli ligandli koordinatsion birikmalarni IQ-spektroskopik usulda o’rganish

Yan 18

Seminar

14.00 Asosiy binosi, 121 - xona

Maruzachi: .
Mavzu:

Yan 17

Seminar

15.00Asosiy bino, 330 xona

Maruzachi:Matyoqubov M. .
Mavzu:Berilgan spektral funksiya bo`yicha differensial tenglamani va Perseval tengligini keltirib chiqarish

Yan 14

Seminar

15.00 Asosiy binosi, 118 - xona

Maruzachi:katta o`qituvchi Rozmetov Rasul .
Mavzu:  Tuproq unumdorligini monitoring qilishning zamonaviy usullarini o`quv jarayoniga joriy qilish

Yan 14

Seminarlar

09.00Kimyoviy texnologiyalar binosi

Urganch Davlat universiteti Texnika fakulteti " Transport tizimlari"

kafedrasinng 20 1 6-20 1 7 o'quv yili uchun ilmiy (uslubiy, nazariy) seminarlari

Mavzu

Ma'ruzachi

O'tkazila

Digan sana

Auditoriya

1

Texnika fanlarini o'qitishda innovatsion metodlardan foydalanish

Davletov I.

06.09.2016

403, soat 10.30 da

2

Uzluksiz plastik bruslarni avtomatik kesish jarayonlarini takomillashtirish

Ruziev I.

13.09.2016

403, soat 10.30 da

3

Sovun kesish kurilmasi dinamikasini o'rganish

Sobirov B.

20.09.2016

403, soat 10.30 da

4

Paxta urug'ini qatorlab tasmasimon ekish moslamalarini takomillashtirish muammolari

Ruzmetov I.

27.09.2016

403, soat 10.30 da

5

YAngi tarkibli grunt sement blok ishlab chiqarish istiqbollari

Ismailov E.

04.10.2016

403, soat 10.30 da

6

Er osti quvurlarini uzoq muddat agressiv muhitdan himoyalash uchun qoplamalar olish texnologiyasini tadqiqoti

Xolmuratov X.

11.10.2016

403, soat 10.30 da

7

Aylanish inersiyasi va ko'ndalang siljish deformatsiyasini hisobga olganda balkaning bo'ylama majburish tebranishini tadqiq qilish

Begjanov A.

18.10.2016

403, soat 10.30 da

8

Seriyalab ishlab chiqarish sharoitlarida RDB dastgohlarini qo'llashning samaradorligi

Bekiev M.

25.10.2016

403, soat 10.30 da

9

Kuzgi bug'doy ekish moslamalarida frezali ish organlarini qo'llashning muammolarini o'rganish

Mavlonov F.

01.11.2016

403, soat 10.30 da

10

Quvurlarda korroziyani kamaytirishni muammolari

Ashirov A.

08.11.2016

403, soat 10.30 da

11

Gidravlika fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish

Ruzmetov I.

15.11.2016

403, soat 10.30 da

12

List materialiga ishlov berish va konstruksiyalashni tadqiq qilish

Navro'zov J.

22.11.2016

403, soat 10.30 da

13

YOnilg'i moylash materiallari fanidan tajriba ishlarini olib borish metodikasi

Atajanova S.

29.11.2016

403, soat 10.30 da

14

Sirtlarda ionlar bilan bambordimon qilishni tadqiqi

Sobirov O.

06.12.2016

403, soat 10.30 da

15

Elektrotexnika fanini xorijiy adabiyotlardan foydalanib ingliz tilida o'qitishni tadbiq qilish

Matyakubov N.

13.12.2016

403, soat 10.30 da

16

KIB-MeVVA usulidan foydalanib nanostrukturali, ko'p qatlamli qoplamalar olishning istiqbollari

Xojaev O.

20.12.2016

403, soat 10.30 da

17

Avtomobillar va traktorlarning elektr va elektron jixozlari fanini o'qitish metodikasi

Xusainov B.

27.12.2016

403, soat 10.30 da

18

Texnika fanlarini o'qitishda pedtexnologiyalarni qo'llash

Masharipov R.

03.01.2017

403, soat 10.30 da

19

CHizma geometriya fanini o'qitishning zamonaviy usullari

Nurmetov M.

10.01.2017

403, soat 10.30 da

20

Sovun kesish kurilmasi dinamikasini o'rganish

Sobirov B.

17.01.2017

403, soat 10.30 da

21

Paxta urug'ini qatorlab tasmasimon ekish moslamalarini takomillashtirish muammolari

Ruzmetov I.

24.01.2017

403, soat 10.30 da

22

CHizma geometriya va kompyuter grafikasi fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalardan foydalanish

Ismailov E.

31.01.2017

403, soat 10.30 da

23

Konstruksion materiallar texnologiyasi fanini o'qitishda xorijiy tajribalardan foydalanish.

Allaberganov B.

07.02.2017

403, soat 10.30 da

24

Mashina va mexanizmlar nazariyasi fanini o'qitishda interfaol metodlardan foydalanish

Xolmuratov X.

14.02.2017

403, soat 10.30 da

25

Amaliy mexanika fanidan laboratoriya ishlarini bajarishda pedtexnologiyalardan foydalanish

Bekiev M.

21.02.2017

403, soat 10.30 da

26

Avtomobil va traktorlarning elektr va elektron jixozlari fanini o'qitishda axborot texnologiyalardan foydalanish

Ataxonov A.

28.02.2017

403, soat 10.30 da

27

Avtomatik loyihalash tizimlari fanlarini o'qitishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish

Ruzmetov I.

07.03.2017

403, soat 10.30 da

28

Issiklik texnikasi fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish

Navro'zov J.

14.03.2017

403, soat 10.30 da

29

Sirtlarda ionlar bilan bambordimon qilishni tadqiqi

Sobirov O.

28.03.2017

403, soat 10.30 da

30

Nazariy mexanika fanini o'qitishda interfaol metodlardan foydalanish

Begjanov A.

04.04.2017

403, soat 10.30 da

31

Elektr injiniringi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish

Matyakubov N.

11.04.2017

403, soat 10.30 da

32

Amaliy mexanika fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalarni tadbiqi

Ruziev I.

18.04.2017

403, soat 10.30 da

33

Sovun kesish kurilmasi dinamikasini o'rganish

Sobirov B.

25.04.2017

403, soat 10.30 da

34

Materialshunoslik fanini o'qitishda axborot texnologiyalardan foydalanish

Allaberganov B.

02.05.2017

403, soat 10.30 da

35

Yo'nalishga kirish fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish

Atajanova S.

09.05.2017

403, soat 10.30 da

36

Er osti quvirlarini uzoq muddat agressiv muhitdan himoyalash uchun qoplamalar olish texnologiyasini tadqiqoti

Xolmuratov X.

16.05.2017

403, soat 10.30 da

37

Gidravlika va GPYU fanidan laboratoriya mashgulotlarini utkazishda zamonaviy kurulmalardan foydalanish

Bekiev M.

23.05.2017

403, soat 10.30 da

38

KIB-MeVVAusulidan foydalanib nanostrukturali, ko'p qatlamli qoplamalar olishning istiqbollari

Xojaev O.

30.05.2017

403, soat 10.30 da

39

Avtomobillar va traktorlarning elektr va elektron jixozlari fanini o'qitish metodikasi

Xusainov B.

06.06.2017

403, soat 10.30 da

40

Texnika fanlarini o'qitishda pedtexnologiyalarni qo'llash

Masharipov R.

13.06.2017

403, soat 10.30 da

41

CHizma geometriya fanini o'qitishning zamonaviy usullari

Nurmetov M.

20.06.2017

403, soat 10.30 da

Yan 13

Seminar

15.00Kimyoviy texnologiya binosi

13-yanvar kuni “O‘zbek tilshunosligi” kafedrasida ilmiy-nazariy seminar bo‘lib o‘tadi. Unda kafedra o‘qituvchisi X.Qodirova “Firdavs ul-iqbolda qadimgi turkey so‘zlar” mavzusida ma’ruza qiladi.

Yan 13

Seminar

15.00Asosiy bino, 402 xona

Maruzachi: Tojiev YU..
Mavzu:Presslab tayyorlangan gruntotsement bloklaridan tiklangan imoratlarning konstruktiv xususiyatlarini tadqiq qilish

Yan 13

Seminar

15.00Asosiy bino, 102 xona

Maruzachi: Jumaniyazov X.
Mavzu:SaO-Al2O3-SiO2 sistemasida shisha kristal materiallarning olish va xossalarini o‘rganish.

Yan 13

Seminar

15.00Asosiy bino, 102 xona

Maruzachi: Ernazarova G.X..
Mavzu:Kalsinatsiyalangan soda ishlab chiqarish chiqindisi – kalsiy xlorid asosida alenit sementi ishlab chiqa-rish texnologiyasi

Yan 11

Seminar

16.00 209-xona

Maruzachi: "dots. Q. Masharipov,katta ilmiy xodim-izlanuvchi Obidova Z " .
Mavzu: "O’zbek xalqining etnik shakllanishi. Muammo va ilmiy-nazariy echimlar. (dots. Q. Masharipov) Etnografiya sohasidagi yangi nashrlar haqida axborot "

Yan 09

Seminar

16.00 Tarix fakulteti binosi, 3-qavat 313 xona

Maruzachi: katta o’qituvchi ?.?ud?yb?rgan?v .
Mavzu: Janubiy - SHarqiy ?siyo mamlakatlarining gl?ballashuv jarayonlarida milliy davlatchilik suv?rinit?tini musta?kamlash tajribalari

Yan 06

Seminar

15.00Asosiy bino, 402 xona

Maruzachi: Quryozov Q.O.
Mavzu: Qumli gruntlarning hajmiy deformatsiyalanishini o‘rganish

Yan 06

Seminar

16.00 209-xona

Maruzachi: katta o’qituvchi Xasanov O.
Mavzu:Boshlang’ich tayyorgarlik guruxlari suzuvchilarini jismoniy sifatlarni oshirishda o’yinlar foydalanish uslubiyati

Yan 06

Seminar

16.00 209-xona

Maruzachi: katta o’qituvchi Adambaev J.
Mavzu: Xarakatli o’yinlarni tashkil qilishda interfaol metodlardan foydalanish

Yan 04

Seminar

15:30Asosiy bino, 313 xona

Maruzachi:Matlatipov Gayrat.
Mavzu:Obrazlarni anglash avtomatlashtirilgan tizimlari

Dek 30

Seminar

15.00Asosiy bino, 402 xona

Maruzachi: Atamurotov A..
Mavzu: Xorazm an’anaviy tura rjoy binolaridagi Dalan va Ayvon sistemasini uziga xos xususiyatlari

Dek 28

Seminar

16.00 209-xona

Maruzachi: t.f.n., dots. R. Abdirimov.
Mavzu: Markaziy Osiyo va O’zbekistonda ilk davlatchilik yuzaga kelishi va o’zbek davlatchiligi rivojlanishi kontsepsiyasi

Dek 26

Seminar

15:00Asosiy bino, 330 xona

Maruzachi: Hasanov A.
Mavzu:Spektral funksiya bo`yicha teskari masalani yechish. Gelfand-Levitan integral tenglamasi.

Dek 24

Seminar

15:00 Asosiy binosi, 118 - xona

Maruzachi: dots. Kamolov Po‘lat.
Mavzu:  G‘o‘zani sug‘orish usullari mavzusini talabalarga FSMU usulida tushuntirish

Dek 23

Seminar

15:00Asosiy bino, 402 xona

Maruzachi: Atamurotov O..
Mavzu: Namunaviy loyixalar asosida kurilaetgan turar joylarda kurilish jaraenida va texnologik muammolarga va ularni bartaraf kilish choralari tugrisida

Dek 23

Seminar

15:00Asosiy bino, 102 xona

Maruzachi: Ibragimov X.
Mavzu:Turlararo va tur ichi duragaylashda g‘o‘zaning changlanish va urug‘lanish jarayoni sharoitini optimallashtirish

Dek 23

Seminar

15:00Asosiy bino, 102 xona

Maruzachi: Rajapov A..
Mavzu: Dexqonchilik tizimida maxalliy sharoit uchun almashtirib ekish tizimini ishlab chikish

Dek 22

2016-2017 o'quv yili uchun Jismоniy madaniyat fakultеti 'Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi' kafеdrasi prоfеssоr-o'qituvchilari tоmоnidan o`tkaziladigan оchiq lеktsiya va mastеr klasslar

09:00Jismoniya madaniyat binosi

Prоfеssоr - o`qituvchining

F.I.SH.

Kafеdrasi, lоvоzimi va ilmiy unvоni

Оchiq dars o`tkaziladigan jоyi va vaqti

Оchiq dars o`tkaziladigan kursi va guruhi

Оchiq dars mavzusi va turi

1

Masharipova Miyassar

p.f.n

Jismoni madaniyat fakul'teti

2016y 19-dekabr

3-bosqich

301-304 guruxlar

Umumiy o`rta talim tizmida jismoniy tarbiyaning o`rni va axamiyati

2

Masharipov Farxod

p.f.n. dоts

Jismoniy madaniyat fakul'teti

2016y 10-dekabr

4-bosqich

401-404-guruxlar

Sportchilarni tayorlashda yuklamaga umumiy tasnif

3

Matnazarov O`ktam

p.f.n. dоts

Jismoniy madaniyat fakul'teti

2017y mart

Sport foliyai

101-gurux

Amaliy suzish

4

Raximov Maxmud

p.f.n. prof

Jismoniy madaniyat fakul'teti

2017y aprel

Jismoniy madaniyat fakuleti

201-204-guruxlar

Jismoniy tarbiya mashg`ulotlaridagi qo`laniladigan tarbiya metоdlari

mastеr klass

1

SHaripov Ollabergan

p.f.n. dоts

Jismoniy madaniyat fakul'teti

2017y aprel

Jismoniy madaniyat fakuleti

3-bosqich

Jismoniy madaniyat talim yo`nalishi talabalarining kasbiy pedogagik tayorgarligini takomillashtirishning innоvatsiоn texnolоgiyalari

2

Jammatov Jasurbek

Katta o`qituvchi

Jismoniy madaniyat fakul'teti

2017y mart

Sport foliyai

301-gurux

Maydon o`yinchisi texnikasi

3

Ro`zmetov Nemat

Katta o`qituvchi

Jismoniy madaniyat fakul'teti

2017y aprel

Sport foliyai

302-gurux

To`pni o`yinga kiritish va qabul qilish texnikasi

4

Ro`zmetov Rasul

Katta o`qituvchi

Jismoniy madaniyat fakul'teti

2017y may

JM yo`nalishi 3-bоsqich

Futbоl o`yini tехnikasini o`rgatish uslubiyati

5

Matnazarov O`ktam

p.f.n. dоts

Jismoniy madaniyat fakul'teti

2017y aprеl

Spоrt faоliyati 102 guruh

Spоrtcha suzish usullari

Dek 21

Seminar

15:30Asosiy bino, 313 xona

Maruzachi:Xudoyberganov Yashin.
Mavzu:Transendent tenglamalarni sonli yechish usullari.

Dek 21

Seminar

15:00Asosiy bino, 207 xona

Maruzachi: U. Asatova.
Mavzu: Ge1-xSnx yarimo`tkazgich qattiq qotishmalar asosidagi geterostrukturalarni elektrofizik xususiyatari

Dek 21

Seminar

14:00 Asosiy binosi, 121 - xona

Maruzachi: k.f.n.,dots. Polvonov H.Q..
Mavzu: 6-atsilbenzazolin-2-onlarni alkillash, tioetillash, atsillash va amidoalkillash

Dek 14

Урганч давлат университетининг қуйидаги кафедраларидаги бўш (вакант) профессор – ўқитувчи лавозимларига ТАНЛОВ ЭЪЛОН ҚИЛИНАДИ.

09:00-17:00Манзилгоҳ : Урганч шаҳри, Ҳ. Олимжон кўчаси, 14-уй. Телефон: 224-67-00, 224-66-64.

ТАНЛОВ ЭЪЛОН ҚИЛИНАДИ.

1.Кафедра катта ўқитувчиси:
1.Транспорт тизимлари.2. Қурилиш ва архитектура. 2.Кафедра ўқитувчиси:
1.Жисмоний маданият назарияси ва методикаси. 2.Қурилиш ва арихитектура 3.Кимёвий технологиялар..4. Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими. 5.Факультетлараро чет тиллари.6.Туризм 3.Кафедра ўқитувчи-стажёри:
1. Кимёвий технологиялар.2. Қурилиш ва рхитектура.3. Биология.4. Амалий математика.5.Ахборот технологиялари.
Танлов муддати : Эълон чиққан кундан бошлаб бир ой.

Iyul 07

Ўқишни қайта тиклаш ва кўчиришни ҳоҳловчилар диққатига!

09:00-17:00Урганч шаҳри, Ҳ. Олимжон кўчаси, 14-уй.

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2016 йил 02 июлдаги № 270-сонли буйруғига кўра Хоразм вилояти бўйича Республика Олий таълим муассасаларига ўқишни кўчириш ва қайта тиклаш ҳақидаги аризалар Урганч Давлат университетида қабул қилинади.
Ҳужжатлар 2016 йил 06 июлдан 5 августгача университет асосий биносининг 2 -қавати, 234-хонаси (Халқаро алоқалар бўлими) да қабул қилинади.
Талаб қилинадиган ҳужжатлар :
1. Ўзбекистон Республикаси таълим муассасаларига қабул қилиш Давлат комиссияси қошидаги талабалар ўқишини кўчириш, тиклаш идоралараро комиссияси номига ариза;
2. Рейтинг дафтарчасидан кўчирма;
3. Уй адреси ёзилган битта конверт;
4. Ўқишни қайта тиклашни ҳоҳловчилар
қўшимча равишда бола туғилганлик тўғрисидаги гувоҳнома нусҳаси / Қуролли кучларда хизмат қилганлиги ҳақидаги тегишли гувоҳнома нусҳаси / Ўқишдан ҳайдалганлиги ёки академик таътил олганлиги тўғрисидаги буйруқдан кўчирма олиб келишлари лозим.
Манзил: Урганч шаҳри, Ҳ. Олимжон кўчаси, 14-уй.
Телефонлар: (0362)-224-66-11, (+99893)- 922-9944.
Электрон почта: ursubox@gmail.com

Iyun 22

Seminar

09:00114 xona

Maruzachi:o'qituvchi jumaniyazova d..
Mavzu:metallar korroziyasi va uning oldini olish usullari.

Iyun 22

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Sodiqova U..
Mavzu:O'zbekistonda yosh oilalarning qo'llab-quvvatlanishi

Iyun 22

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:t.f.n.x Yaqubov.
Mavzu:globallashuv jarayonida yoshlarni tarbiyalashning milliy talablari

Iyun 16

Seminar

0.4375114 xona

Maruzachi:o'qituvchi jumaniyazova d..
Mavzu:tuzlar gidrolizi.

Iyun 15

Seminar

14:001.6 xona

Maruzachi:o'qt. xudayberganov j..
Mavzu:evropa davlatlarida kichik biznesni rivojlantirish tajribasini o'rganish va ularni o'zbekiston sharoitida qo'llash.

Iyun 15

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Raximova E..
Mavzu:edogogik konfliktologiyaning kelib chiqish sabablari.

Iyun 15

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:sh.kenjaev.
Mavzu:umumtahlim maktablari mehnat tahlimi darslarida o'quvchichlarda milliy mahnaviyatni shakllantirish usullari

Iyun 14

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:Toganov R.O.
Mavzu:Natyurmort ishlashda akvarel bo'yoqlaridan foydalanish uslublari

Iyun 10

Seminar

15.:002.8-xona

Maruzachi:o'q.j.bekturdiev.
Mavzu:mintaqada turizm salohiyatini rivojlantirish yo'nalishlari

Iyun 08

Seminar

09:00114 xona

Maruzachi:o'qituvchi ataullaev z..
Mavzu:pikolinni gamolitik va geterolitik usulda vinillash reaktsiyalarini o'tkazish.

Iyun 08

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Matchanova D..
Mavzu:Shaxs-stress-saraton bog'liqligi.

Iyun 08

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:j.tojiev.
Mavzu:o'quv jarayonida tahlim texnologiyalarini joriy etishning dolzarbligi

Iyun 04

Монография. Фан ва технология нашриёти.

09:00Filologiya fakulteti 101 xona

Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси ўқитувчиси Аҳмедова Маърифатнинг “XIX Хоразм мутафаккирларининг илмий-маърифий ва ижтимоий-аҳлоқий фикрлар равнақи “ номли монографияси нашрдан чиқди. Монография. Фан ва технология нашриёти.Т.2016 йил.

Iyun 02

Seminar

09:00114 xona

Maruzachi:o'qituvchi ataullaev z..
Mavzu:pikolinni vinillashda olingan birikmani galogenlash reaktsiyalarini o'tkazish.

Iyun 01

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Saidmuratova M..
Mavzu:Trening mashg'ulotlaridan foydalangan xolda bilish jarayonlarini rivojlantirish.

Iyun 01

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:z. ro'zmetova.
Mavzu:Yoshlarni yuksak mahnaviyatli qilib tarbiyalashda oilaning o'rni

May 31

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:rof.Ro'ziyev.E.I..
Mavzu:Umumta’lim maktablarida qurilish chizmachiligini o'qitishning mazmun,shakl va metodlarini takomilashtirish

May 26

Seminar

15:00dan -17:00gach114 xona

Maruzachi:o'qituvchi matkarimova n..
Mavzu:suvning qattiqligi va uning yo'qotish usullari.

May 25

Seminar

15:00dan -17:00gach310-xona

Maruzachi:Qalandarova Madina.
Mavzu:Talabalarni ma'naviy ahloqiy sifatlari.

May 25

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:p.f.n.r.rajabov.
Mavzu:globallashuv jarayonida yoshlar tarbiyasida mehnatning ahamiyati

May 24

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:Qalandarov Sh.S.
Mavzu:Tasviriy san’at darslarida rang berish va soya va yorug'liklarni qo'llash texnikasi

May 20

Seminar

15:002.8-xona

Maruzachi:o'q.b.ro'zmetov.
Mavzu:turizmda madaniy-tarixiy yodgorliklarning tutgan o'rni (xorazm viloyati misolida)

May 18

Seminar

14:00 da 16:00 gacha114 xona

Maruzachi:o'qituvchi matkarimova n..
Mavzu:kimyoning asosiy qonunlari.

May 18

Seminar

15:00dan -17:00gach310-xona

Maruzachi:Raximov G'..
Mavzu:Talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishning ahamiyati.

May 18

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:Yo.madaminova.
Mavzu:globallashuv davrida oilaviy tarbiyani o'rni

May 17

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:Niyazov K.S.
Mavzu:XABS o'qitishda Usta va shogird an’analari

May 14

Seminar

10:00413-xona

Maruzachi:Rahimova F..
Mavzu:Boshlang’ich matematik ta’limda nostondart masalalarni o’rganish metodikasi.

May 12

Seminar

09:00114 xona

Maruzachi:o'qituvchi ismoilova h..
Mavzu:I v gurux elementlarining umumiy xossalari

May 11

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Qalandarova M.
Mavzu:Gurux rahbarlarini guruhdan tashqari ishlarini olib borish tartibi.

May 11

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:h.matyaqubov.
Mavzu:barkamol avlod-ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotning asosi sifatida

May 10

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:Sobirov S..
Mavzu:O'zbek rassomlari ishlaridan nusxa ko'chirish usullari

May 07

Seminar

09:00413-xona

Maruzachi:Xudaynazarov E..
Mavzu:Boshlang’ich matematik ta’limda xarakatga doir masalalar va ularni o’rganish metodikasi.

May 06

Seminar

14.:001.6 xona

Maruzachi:o'qt. saidov d..
Mavzu:avtomobilg' biznesida xizmat ko'rsatish va servis sifatini oshirishning metodologik asoslari va mexanizmlari.

May 05

Seminar

15.:002.8-xona

Maruzachi:o'q.e.ibadullaev.
Mavzu:mintaqa eksport salohiyatini yuksaltirish yo'llari

May 05

Seminar

14.:001.6 xona

Maruzachi:o'qt. bobojonov u.
Mavzu:Cotton to closnes su''ly shain in Uzbekistan.

May 04

Seminar

14:30114 xona

Maruzachi:o'qituvchi ismoilova h..
Mavzu:I A gurux elementlarining umumiy xossalari

May 04

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Nafasov D..
Mavzu:O'qituvchi 'edagogik qobiliyatining ta'lim samaradorligiga ta'siri

May 04

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:h.karimov.
Mavzu:insoniy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi

May 03

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:Lati'ov R.A.
Mavzu:Chizmachilik mashg'ulotlarida o'quv loyihasi metodini qo'llash

May 01

Filologik tadqiqotlar

09:00dan -18:00 gachaFilologiya bino

Kafedra an’anaviy “Filologik tadqiqotlar” to‘plami nashrga tayyorlanmoqda. To‘plamdan o‘zbek tilshunosligining dolzarb masalalariga bag`ishlangan maqolalar o‘rin olgan. To‘plamning bu yilgi soni f.f.d., prof. Z.Do‘simov 70 yilligiga bag‘ishlangan. Undan, shuningdek, yubiley qutlovlari hamkasb va shogirdlar tabriklari o‘rin olgan.

Apr 30

Seminar

09:00413-xona

Maruzachi:.f.n. Xalillaev A..
Mavzu:Boshlang’ich matematik ta’limda murakkab masalalar va ularni o’rganish metodikasi.

Apr 28

Seminar

14.:00205-xona

Maruzachi:saparov x..
Mavzu:kmoYa invertorlar va ular sodda logik elementlarga shovkin tahsiri

Apr 27

Seminar

0.4375114-xona

Maruzachi:o'qituvchi ashirov m..
Mavzu:analitik kimyoda organik reagentlarni ishlatilishi

Apr 27

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Razzaqova R..
Mavzu:Kasb- hunar kollejlari 'edagoglari kasbiy etikasini rivojlantirishning 'sixologik omillari

Apr 27

Seminar

14:00317-xona

Maruzachi:n.raximova .
Mavzu:tahlim muassasasi va oilada barkamol avlodni tarbiyalashning il?or tendentsiyalari

Apr 26

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:Karimov H.O.
Mavzu:Ranglarni inson ruhiyatiga ta’siri

Apr 23

Seminar trening

10:30Asosiy bino 450-xona

23 апрель соат 10:30 да 450 аудиторияда Филология факультети 3 – курс немис тили таълим йўналиши талабалари билан “Бошланғич синфларда немис тили ўқитишда болалар китоблари билан ишлаш методикаси” мавзусида семинар трейнинг бўлиб ўтади.
ўқитувчи Исмаилова Шахло

Apr 20

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:O’razboeva D..
Mavzu:Tabalarda tortinchoqlik xususiyatining diagnostikasi va korreksiyasi

Apr 20

Seminar

14:00317-xona

Maruzachi:t.f.n.x.Yaqubov.
Mavzu:loyiha texnologiyasi bo'yicha o'qitishda pedagogik komponentlikni shakllantirish

Apr 19

Эртанги кун бизники, марра бизники маърузалар танлови

09:00dan -18:00 gachaAsosiy bino

2016 йил 19 апрель куни Урганч давлат университетида олий таълим муассасалари ўртасида “Эртанги кун бизники, марра бизники” шиори остида илмий маърузалар танловининг ҳудудий босқичи бўлиб ўтади. Ҳудудий босқичда Қорақалпоғистон Республикаси, Бухоро ва Хоразм вилоятлари олий таълим муассасалари қатнашади. Танлов қуйидаги билим соҳалари бўйича ўтказилади: - Гуманитар соҳа; - Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ; - Ишлаб чиқариш-техник соҳа; - Қишлоқ ва сув хўжалиги; - Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот; - Хизматлар соҳаси. Танловга тақдим этиладиган илмий мақолалар учун талаблар: - илмий мақолалар танлов йўналишларига оид долзарб мавзуларда, илмий таҳлил ва тугалланган фикрлар асосида, тегишли таклиф ва тавсиялар билан тақдим этиш лозим; - танловга илмий мақолалар ўзбек ва рус тилларида тақдим этилиши мумкин. Илмий маъруза учун учун талаблар: - маъруза тақдимот (презентация) шаклда амалга оширилиши; - презентация слайдлари сони 10дан ошмаслиги; - презентация тегишли таклиф ва тавсиялар ҳамда фойдаланилган адабиётлар билан тугаши лозим. Илмий мақола матнлари таҳрир қилинган ҳолда А-4 формат қатталикдаги қоғозга, юқоридан ва пастдан 2,5 см., чапдан 3 см., ўнгдан 1,5 см. жой қолдириб расмийлаштирилади. Мақоланинг номи бош ҳарфлар билан ёзилади ва 1,5 интервалдан сўнг бош ҳарфларда муаллифнинг исми, шарифи ва фамилияси ёзилади, 1 интервалдан кейин ташкилот ва шаҳар номи кўрсатилади. Сўнгра 1,5 интервал қолдирилиб матннинг мазмуни 1,5 интервалли сатрларда ёзилади. Илмий мақола матни саҳифаланмаган бўлиб, унинг электрон нусхаси Word дастурида, Times New Roman шрифтининг 14 кегел катталигида бўлиши ва 5 бетдан ошмаслиги лозим.

Apr 19

Seminar

0.4375114-xona

Maruzachi:o'qituvchi ashirov m..
Mavzu:3 – gidroksi 4 – nitrozo 2 – naftoy kislota yordamida Fe2+ ionini sorbtsion – fotometrik aniqlash

Apr 19

Seminar

15:00 314-xona

Maruzachi:Hayitboyev D.J..
Mavzu: Tasviriy san'at mashg'ulotlarida yangi 'edagogik texnologiyalardan foydalanish

Apr 18

Seminar

15:00315-xona

18 апрель соат 15:00 да Урганч Давлат Университетида, Тарих факулътети “Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ” кафедрасида навбатдаги илмий-назарий семинар бўлиб ўтади.Семинарда қуйидаги масалалар кўриб чиқилади. 1. Фуқаролик жамиятини шакллантиришда “мактаб-оила-маҳалла ҳамкорлиги” концепциясининг аҳамияти. Катта ўқитувчи: М.Абдуллаев 2. Фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларига сайловлар- фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг муҳим белгиси. Ўқитувчи: Ғ.Сапаев

Apr 15

Seminar

15:00dan -17:00gach2.8-xona

Maruzachi:o'q.e.xo'janiyazov.
Mavzu:hududning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyati va uni rivojlantirish yo'nalishlari

Apr 14

Seminar

15:00dan -17:00gach114 xona

Maruzachi:o'qituvchi eshchanova a..
Mavzu:bioorganik kimyo kursini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy qilish

Apr 13

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Jumaniyozova M..
Mavzu:Naqshbandiya tariqatining ijtimoiy -'edagogik mohiyati

Apr 13

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:q.yo'ldoshev .
Mavzu:prezident i.a.karimovning “Yuksak mahnaviyat-engilmas kuch” asari barkamol avlodni tarbiyalashda muhim manba

Apr 12

Seminar

15:00 314-xona

Maruzachi:Ro'zmetov Q.Sh.
Mavzu:Badiiy bezak san’ati fanini o'qitishda talabalarini mustaqil ishlarini tashkil etish

Apr 06

Seminar

15:00dan -17:00gach114 xona

Maruzachi:o'qituvchi eshchanova a..
Mavzu:vitaminlarning modda almashinish jarayonidagi o'rni

Apr 06

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Xo’janiyozova Z..
Mavzu:Sharq allomalari asarlarida farzandlar ijtimoiy tarbiyasi masalalari

Apr 06

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:j.tojiev.
Mavzu:o'quv jarayonida tahlim texnologiyalarining joriy etishning dolzarbligi

Apr 05

Seminar

15:00 314-xona

Maruzachi:Toganov R.O.
Mavzu:Badiiy bezak fanlarini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish

Apr 04

Seminar

15:00315 xona

4 апрель соат 15:00 да Урганч Давлат Университетида, Тарих факулътети “Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ” кафедрасида навбатдаги илмий-назарий семинар бўлиб ўтади.Семинарда қуйидаги масалалар кўриб чиқилади. 1. Ўзбекистон умумэътироф этган тараққиётнинг миллий йўли. Катта ўқитувчи: М.Қурбановв 2. 21-асрда терроризм муаммоси. Ўқитувчи: Д.Салаев

Apr 02

Seminar

14.:001.6 xona

Maruzachi:o'qt. matjonov b.
Mavzu:jismoniy shaxslarning daromadidan undiriladigan soliqlarni hisoblash tartibi.

Apr 02

Seminar

14:00413-xona

Maruzachi:Xudaynazarov E..
Mavzu:Boshlang’ich matematik ta’limda ulushlarni o’rganish metodikasi.

Apr 01

Seminar

15.:002.8-xona

Maruzachi:o'q.s.cho'ponov.
Mavzu:mintaqada servis faoliyatini rivojlantirishda jahon tajribasini qo'llash

Mart 30

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Sharifzoda S..
Mavzu:Talaba shaxsida fobiya vujudga kelishi va namoyon bo'lishining 'sixologik xususiyatlari.

Mart 29

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:Ibodullayeva N.E.
Mavzu:Rangtasvir mashg'ulotlarida stil va uslublarning o'rgatish muammolari

Mart 26

Seminar

14:00413-xona

Maruzachi:Rahimova F..
Mavzu:Boshlang’ich matematik ta’limda geometrik materiallarni o’rganish metodikasi.

Mart 24

Seminar

10:30114 xona

Maruzachi:o'qituvchi niyazmetov a..
Mavzu:azeotrop aralashmalar va ularning xossalari

Mart 24

Seminar

14.:00205 xona

Maruzachi:raxmanov a..
Mavzu:stsintilyatorlarda kechadigan rang markazlariga energiya uzatish jaroenini modellashtirish

Mart 23

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Do'smetova M..
Mavzu:Shaxslarda stress holatining o'ziga xos xususiyatlari

Mart 23

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:z.ro'zmetova.
Mavzu:mehnat tahlimi va sinfdan tashqari ishlarda kasb-hunar tarbiyasi

Mart 22

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:rof.Ro'ziyev.E.I..
Mavzu:Maktabda chizmachilik o'qitishda gumanitar 'olitexnik va ijodiy yo'nalishlarni amalga oshirishning metodik usullari

Mart 19

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Qutlimurodova N..
Mavzu:Shaxsning individual xususiyatlarning diagnostikasi (xarakter va tem'erament misolida).

Mart 18

Seminar

15.:002.8-xona

Maruzachi:o'q.i.matkarimov.
Mavzu:qishloq xo'jaligi statistikasini yuritishning dolzarb masalalari

Mart 16

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Ro’zimova F..
Mavzu:Shaxsni barkamollashtiruvchi treninglarni qo'llashning 'sixologik asoslari.

Mart 16

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:p.f.n.r rajabov.
Mavzu:Yoshlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlashda mehnat tarbiyasining o'rni va ahamiyati

Mart 15

Seminar

15:00dan -17:00gach114 xona

Maruzachi:o'qituvchi niyazmetov a..
Mavzu:ingibitorlarni klassifikatsiyasi va ularning ishlatilish sohalari

Mart 15

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:Karimov H.O.
Mavzu: Talabalarga kubizm yo'nalishi rassomi 'ablo 'ikasso hayoti va ijodini o'rgatish

Mart 12

Seminar

15:00dan -17:00gach413-xona

Maruzachi:Davletov E..
Mavzu:Boshlang’ich matematik ta’limda algebraik materiallarni o’rganish metodikasi.

Mart 10

Seminar

15:00dan -17:00gach114 xona

Maruzachi:o'qituvchi matmuratov b..
Mavzu:kofermentlar va vitaminlar xossalari va funktsiyalari

Mart 09

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:Yo. madaminova.
Mavzu:maxsus fanlarni o'qitishda texnik ijodkorlikni rivojlantirish

Mart 09

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:Sobirov S..
Mavzu:Qalamtasvir mashg'ulotlarida geometrik shakllarni chizish

Mart 05

Seminar

15:00dan -17:00gach413-xona

Maruzachi:Xudaynazarov E..
Mavzu:Boshlang’ich matematik ta’limda og’zaki va yozma xisoblashga o’rgatishning umumiy va xususiy masalalari.

Mart 04

Seminar

15:00dan -17:00gach2.8-xona

Maruzachi:o'q.i.Yusupova .
Mavzu:iqtisodiyotni modernizatsiyalashda tartibga solish vositalarining tutgan o'rni

Mart 04

Seminar

15:00dan -17:00gach114 xona

Maruzachi:o'qituvchi matmuratov b..
Mavzu:oqsillar tuzilishi va strukturalari.

Mart 02

Seminar

15:00dan - 17:00gacha1.6 xona

Maruzachi:prof. salaev s.k.
Mavzu:jahon avtomobil biznesi rivojlanish tendentsiyalari va o'ziga xos hususiyatlari.

Mart 02

Seminar

15:00dan - 17:00gacha310-xona

Maruzachi:Adamova O’..
Mavzu:Iqtidorli talabalar bilan ishlashda murabbiyning roli

Mart 02

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:y. bobojonov.
Mavzu:barkamol avlod-ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotning asosi sifatida

Mart 01

Seminar

14:001.6 xona

Maruzachi:kat.o'qit. matkulieva s..
Mavzu:xo'jalik yurituvchi subhektlar moliyaviy holati tahlilining o'ziga xos jihatlari.

Mart 01

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:Lati'ov R.A.
Mavzu:Chizmachilik mashg'ulotlarida keys-stadi qo'llashning afzalliklari

Feb 19

Seminar

15:00dan -17:00gach2.8-xona

Maruzachi:k.o'q.d.bekjanov.
Mavzu:qishloq xo'jaligida marketing munosabatlarini samarali amalga oshirish yo'nalishlari

Feb 17

Seminar

14:001.6 xona

Maruzachi:o'q. Yaqubov a.
Mavzu:mintaqada kichik biznes subhektlari faoliyatini rivojlantirishda soliq tizimini soddalashtirish.

Feb 17

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Iskandarov J..
Mavzu:Oliy ta’lim tizimida oila-nikohga oid ustanovkalarni shakllantirish

Feb 17

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:z. ro'zmetova.
Mavzu:kasb-hunar kolleji o'quvchilarida kasbiy tafakkur va madaniyatni shakllantirishning innovatsion pedagogik asoslari

Feb 16

Seminar

15:00dan -17:00gach1.6xona

Maruzachi:kat. o'qt. atabaeva k .
Mavzu:muloqot soatlarini tashkil etish usullari.

Feb 16

Seminar

15:00dan -17:00gach114 xona

Maruzachi:o'qituvchi jumaniyazova m..
Mavzu:supramolekulyar birikmalarni konstruktsiyalash

Feb 16

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:Hayitboyev D.J..
Mavzu:Dizaynning insonlar hayotidagi o'rni va ahamiyati no'g'risida mulohaza

Feb 13

Seminar

15:00dan -17:00gach413-xona

Maruzachi:.f.n. Xalillaev A..
Mavzu:Boshlang’ich matematik ta’limda yo’l qo’yiladigan xatoliklar va ularni bartaraf qilish metodlari.

Feb 11

Seminar

15:00dan -17:00gach114 xona

Maruzachi:o'qituvchi jumaniyazova m..
Mavzu:supramolekulyar birikmalar kimyosining istiqbollari

Feb 10

Seminar

15:00dan -17:00gach310-xona

Maruzachi:Ismailova Sh..
Mavzu:Glabollashuv sharoitida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar ta'sirchanligini oshirishning ijtimoiy- 'edagogik asoslari

Feb 10

Seminar

15:00dan -17:00gach317 xona

Maruzachi:x. karimov.
Mavzu:komil insonni tarbiyalashda o'qituvchining ijodiy ishlashi

Feb 09

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:Ro'zmetov Q.Sh.
Mavzu:San’at kollejlarida mahalliy naqqoshlik san’ati an’analaridan foydalanish

Feb 09

Seminar

15:00Asosiy bino konfrensiya zali

Maruzachi:Xayitbayev D.
Mavzu:Dizayinning insonlar xayotidagi o`rni va ahamiyati

Feb 06

Seminar

15:00dan -17:00gach413-xona

Maruzachi:Xudaynazarov E..
Mavzu:Boshlang’ich matematik ta’limda arifmetik amallarni o’rganish metodikasi(minglik va ko’' xonali sonlar kansentrlari misolida)

Feb 05

Seminar

15:00dan -17:00gach2.8-xona

Maruzachi:k.o'q.b.ollanazarov .
Mavzu:hududga investitsiyalar jalb qilish ishlarini takomillashtirish yo'llari

Feb 03

Seminar

15:00dan -17:00gach114 xona

Maruzachi:katta o'qituvchi rajabov x.m..
Mavzu:kimyogar – pedagoglarni tayyorlashning dolzarb muammolari va kimyoni o'qitishni takomillashtirishning bahzi masalalari

Feb 03

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Raximova A..
Mavzu:Ta’lim-tarbiya jarayonida 'edagogning korreksion faoliyati

Feb 03

Seminar

15:00dan -17:00gach317 xona

Maruzachi:t.f.n.xYaqubov.
Mavzu:ekonomicheskaya podgotovka uchashixsya shkol-kak faktor ix sotsialg'no-trudovoy adaptatsii

Feb 02

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:Toganov R.O.
Mavzu:CORELDRAW dasturida fotomontaj ishlarini amalga oshirish uslubiyoti

Yan 30

Seminar

15:00dan -17:00gach413-xona

Maruzachi:Davletov E..
Mavzu:Boshlang’ich matematik ta’limda arifmetik amallarni o’rganish metodikasi(o’nlik va yuzlik kansentrlari misolida).

Yan 29

Seminar

15:00dan -17:00gach2.8-xona

Maruzachi:k.o'q.x.abdullaev.
Mavzu:O'zbekistonda ko'p ukladli iqtisodiyotni shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari

Yan 28

Seminar

15:00dan -17:00gach114 xona

Maruzachi:katta o'qituvchi rajabov x.m..
Mavzu:tarixiy mahlumotlardan foydalanish kimyogar pedagoglar malakasini oshirishning sifat va samaradorligini oshirish

Yan 27

Seminar

15:00dan -17:00gach310-xona

Maruzachi:Qosimova H..
Mavzu:Talabalar bilan ishlashda loyiha texnologiyalarini qo'llash

Yan 27

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:sh.kenjaev.
Mavzu:umumtahlim maktablari mehnat tahlimi darslarida ukuvchilarda milliy mahnaviyatni shakllantirish usullari

Yan 26

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:Ibodullayeva N.E.
Mavzu:Talabalarni rangtasvir mashg'ulotlarida odam boshini rangtasvirda ishlash malakalarini shakllantirish usullari

Yan 25

оchiq dars

15:00Jismoniy tarbiya binosida

" Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi" kafеdrasi prоfеssоr-o`qituvchilari tоmоnidan 2015-2016 o`quv yili kuzgi sеmеstrida o`tkaziladigan оchiq dars mashg`ulоtlari to`g`risida ma'lumоt

Kafеdra va fan nоmi

Оchi q dars mavzusi

Оchiq dars muallifi, ilmiy darajasi va unvоni

Taklif еtilgan eskpеrtlar, lavоzimi va ish jоyi

Оchiq dars mashg`ulоtlari o`tadigan akadеmik guruх, kun, jоy va vaqt

Bakalavriat yo`nalishi, magistra

tura mutaхassisligi shifri

Оchiq dars mashg`ulоtlari o`tkazilganligi хaqida ma'lumоt, ma'ruza matnining elеktrоn vеrsiyasga gipеrmurоjaat

1

Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi - Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi

Jismоniy tarbiya darslarida o`quvchilar faоliyatini tashkil etish usullari.

P.f.n. Masharipоva M.

Ismоilоva SH., p.f.n. dоts. Babоjоnоv S.YU.

301-302-303-304

Bakalavr 5112000

Prеzеntattsiya

2

Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi - Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi

Хarakatli o`yinlar tariхi ularni bоlaning yoshiga tainla, taхlil qilish va o`tkazishning pеdоgоgik aхamiyati

O`qituvchi Оsmоnbеkоva N.

ОZQ dirеktоri. Raхimоv M.

401 guruх 24.11.2015

Bakalavr 5112000

Prеzеntattsiya tarkatma matеryallar nazоrat tоpshirish

3

Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi - Еngil atlеtika va uni o`qitish mеtоdikasi.

Startdan chiqish tехnikasi o`rgatish

O`qituvchi. Gыlijоva A.

ОZQ dirеktоri. Raхimоv M., dоts. Babоjоnоv S.YU.

102 guruх

Bakalavr 5610500

Prеzеntattsiya tarkatma matеryallar nazоrat tоpshirish

4

Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi - Turizm va uni o`qitish mеtоdikasi.

O`zbеkistоn Rеspublikasida o`lka shunоslik va turistik tushinchalar, tabiyatni muхоfaza qilish

O`qituvchi. Masharipоv A.

ОZQ dirеktоri. Raхimоv M.

402 guruх 203 хоna 13.01.2016

Bakalavr 5112000

Prеzеntattsiya tarkatma matеryallar nazоrat tоpshirish

5

Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi - Jismоniy madaniyat innоvоttsiоn pеdоgоgikasi.

Kеys - stadi guruхlarda kеs yеchimini tоpish

O`qituvchi. YAqubоva D.B.

Do`schоnоva M

301 -304 guruх 18.01.2016 №1 zal

Bakalavr 5112000

Prеzеntattsiya

6

Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi - Jismоniy madaniyat tariхi va bоshqarish.

Qadimgi ajdоdlarimiz jismоniy tarbiyasi

O`qituvchi. YAqubоva Dоna

P.f.n. katta o`qituvchi Masharipоva M

102-guruх 106-хоna

Bakalavr 5112000

Prеzеntattsiya

7

Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi - Spоrt va milliy o`yinlar "Futbоl"

To`pni shеrigiga uzatish va qayta qabul qilish tехnikasini o`rgatish.

Katta o`qituvchi. Ro`zmеtоv R.

ОZQ tеrеnеr Abdullaеv R, Qurbоnоv M.

201-guruх 21.01.2015 spоrt maydоncha

Bakalavr 5610500

Amaliy mashg`ulоt

8

Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi - Gimnastika va uni o`qitish mеtоdikasi

Akrabatika yon tоmоnda to`ntarilishni o`rgatish

O`qituvchi. Abdullaеv Z.

O`qituvchi. SHеrоv Z,

Dоts. Ko`palоv S

15.02.2016 spоrt zal №1

Bakalavr 5112000

Amaliy mashg`ulоt

9

Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi -SPMО kurash

Milliy kurash tariхi va rivоjlanishi

O`qituvchi.Abduraхmоnоv YU.

O`qituvchi. Mеyliеv Х,

Dоts. Ko`palоv S

301-302 guruх 12.02.2016 spоrt zal №2

Bakalavr 5610500

Amaliy mashg`ulоt

10

Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi - Jismоniy tarbiya va spоrt (gоnbоl)

Darvоzaga хushyor zarba bеrish tехnikasini o`rgatish

O`qituvchi. Sоlaеv T.

Katta o`qituvchi Jammatоv J

202- guruх 10.02.2016

Bakalavr 5610500

Amaliy mashg`ulоt

11

Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi -Еngil atlеtika va uni o`qitish mеtоdikasi

YOdrо irqitish tехnikasini o`rgatish

O`qituvchi. SHеrоv Z

Еngil atlеtika murabbiy

SHukurоv B.,

301 guruх 9.02.2016

Bakalavr 5112000

Amaliy mashg`ulоt

12

Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi - Хarakatli o`yinlar mеtоdikasi

Хarakatli o`yinlarni bоla yoshiga mоs хоlda tanlash va o`tkazish

O`qituvchi. Saidnazarоv U.

Katta o`qituvchi. Ro`zmеtоv R,

Dоts. Ko`palоv S

301 guruх 25.11.2015

Bakalavr 5112000

Amaliy mashg`ulоt

Yan 25

ТАЛАБАЛАР ЎРТАСИДА ТИЛ ОЙЛИГИ АКЦИЯСИ

15:00Asosiy bino 4 qavat

ТАЛАБАЛАР ЎРТАСИДА ТИЛ ОЙЛИГИ АКЦИЯСИ

Бугунги кунда мамлакатимизда биз ёшларга илм олишимиз, мустақил ҳаёт йўлимизни танлашимиз учун кенг имкониятлар яратилган. Зеро, мухтарам Президентимиз таъкидлаганларидек "... ҳеч кимдан кам бўлмаган ва кам бўлмайдиган", кўксида ғурур ва ифтиҳор билан ўтмиши шонли, бугуни буюк келажакка пойдевор, эртаси нурли, озод ва обод диёрнинг шижоатли ёшлари сафида туриб, тупроғида авлиёлар изи бор, аждодлар руҳи мадаткор ҳур Ўзбекистон фарзанди эканлигимдан фахрланаман...

Киритилган таклиф ҳақида қисқача

Юртимизда ёшларнинг чет тилларини пухта ўзлаштиришига бўлган эътибор буюк эртанинг муносиб эгалари бўлишга бел боғлаган, бир тану бир жон бўлиб, иродаси мустахкам, қалбида ватанпарварлик ҳисси жўш урган, буюк мақсад остида бирлашган тенгдошларим билан юксак марраларни запт этишимизда янги имкониятлар эшигини очиш баробарида, улкан маъсулият юклашини ҳам таъкидлаш жоиз. Шу муносабат билан ўтказилаётган ушбу дастур доирасида Давлат стандарти даражасида белгиланган мажмуаларда белгиланган талабларни янада яхшироқ бажариш ва олган универсал билимларимизни ўз соҳамиз баробарида, яни, айниқса чет тилларини ўрганиш давомида олган билим ва кўникмаларимизни янада мустаҳкамлаш мақсадида тил ойликлари ташкил этишни йўлга қўйиш лозим деган таклифни киритаман...

Дастур ҳақида умумий маълумотлар

Ушбу дастур доирасида жорий йилнинг жорий ойидан бошлаб ҳар бир ой тўртта тилга, яъни рус, ингилиз, француз, немис тилларига тахсимланиб, шу тўртта тил тўрт ойда ўтиб бўлингач яна шу тартибда айланиб, яхлит чет тиллари занжирини ташкил этади. Ҳар битта ой охирида талабалар ўз кўникма ва малакаларини университетимиз устозлари ва бошқа тенгдошларимиз, талабалар олдида сахна кўринишлари, турли хилдаги кўнгил очар концерлар ва ичак узди ҳангомалар, ёшларбоп қисқа чиқишлар, талабалар ҳаётидан лавҳвҳаларни қайси тил ойлиги бўлса иложи борича шу тилда олиб боришга ҳаракат қилишлари зарур, бундан ташқари, ана шу ойликда билимлари мустаҳкамланган тил давлат тили бўлган мамлакатлар урф-одатлари ва ананалари акс эттирилган қисқача чиқишлар ҳамда миллий либослари кечани янада қизиқарли ва мароқли қилиш билан биргаликда йиғилганларни ана шу акеан орти мамлакатларга саёҳат қилгандаги таассуротни қисман бўлсада улаша олиши мақсадга мувофиқ.

Асосий мақсад

Мақсад шундан иборатки, ушбу дастур доирасида кўпчилик турли йўналишлар талабалари чет тилларидан олган билим ва кўникмаларини мустахкамласалар, бевосита чет тиллари йўналишлари талабалари эса ўз билим ва кўникмалари орқали педогогик маҳорати ошади ва дарс ўтишга кўникма ҳосил бўлади. Бундан ташқари талабаларнинг бўш вақтларини унумли ўтказишларини таъминлаш ва ўз меҳнатлари туфайли ой якунидаги дам олиш вақтларини мазмунли ва мароқли ўтказиш, талабалик олтин даврини хотира дафтарларига зарҳал ҳарфлар билан тушириб, эсдаликлар билан бойитишга имкон яратиш.

Хўш, тайёргарлик жараёнини ким ўз зиммасига олади, деган ўринли савол туғилиши табии. Ушбу дастур олдин талабалар турар жойларида яшовчи талабалар иштирокида ўтказилиши ва бу, яъни қуйида айтиб ўтиладиган усул кутилган натижани берса, бутун университет ва ҳатто бутун мамлакатимиз миқёсида ўтказиш кўзда тутилган.

Асосий қисм

Талабалар турар жойлари бинолари тўртта бўлиб, уларнинг ҳар бирида тўрттадан қават, ҳар қайси қаватда эса биттадан маънавият хоналари мавжуд. Энди ана шу барча қаватлар сонини бинолар сонига кўпайтирамиз ва ҳосил бўлган ўн олтидан иккита қаватни, яъни филология факультети барча чет тиллари йўналишлари талабалари яшовчи қаватларни олиб ташлаймиз. Қолган ўн тўртта қаватдаги ўн тўртта маънавият хоналарига чет тиллари йўналишлари талабаларининг хоналарини тенг тахсимлаб, бошқа йўналиш талабаларига тил ўргатадиган кичик жамоаларни ташкил этиб, уларни ҳар қайси бинонинг ҳар битта қаватидаги маънавият хоналарига қура ташлаш орқали бириктириб чиқамиз ва юқорида кўрсатилган ой якунига биргаликда яхши тайёргарлик кўришлари лозимлиги тўғрисида тушунчалар берамиз ва ҳар битта ҳамоаларни номлаб, уларга шартлар (қура ташлаш орқали: саҳна кўриниши, ижро маҳорати, "Дунё бўйлаб саёхат" мавзусида эркин мавзу, "Дунё бўйлаб саёхат" мавзусида сахна кўриниши, "Ўрганаётган тилим тарихи" мавзусида давра сухбати, "Кулдиринг" мавзусида тилларни ўрганишга бағишланган чиқишлар, "Талабалар ҳаётидан лавҳалар" каби мавзуларда турли кўринишлар, юморга бой воқеалар талқини, эркин мавзулар ва ҳ.к.) бўлиб берилади.

Yan 23

Seminar

15:00dan -17:00gach413-xona

Maruzachi:.f.n. Xalillaev A..
Mavzu:Boshlang’ich matematik ta’limda 'ro'ortsianol bog’langan miqdorlar va ularni o’rganish metodikasi.

Yan 22

Chet tilidan fan olimpiadasi

14:30dan - 17:00gachAsosiy bino,4 qavat,442 xona

Urganch davlat universiteti Filologiya fakulteti “Fakultetlararo chet tillar” kafedrasi tomonidan 2016 yil 22 yanvar kuni chet (ingliz, fransuz va nemis) tili fanidan fan olimpiadasining birinchi bosqichi o’tkaziladi. Barcha fakultet talabalarini fan olimpiadasining birinchi bosqichida qatnashishga taklif etamiz.
Ma’lumot uchun telefon: (998) 93 7578808

Yan 21

Seminar

14.:001.6 xona

Maruzachi:o'qt. sultanov b.
Mavzu:kredit tahminotlarini rasmiylashtirishda vujudga keladigan muammolar.

Yan 20

Ilmiy seminar

10:30 da

Kafedrada Chorshanba kuni soat 10-30 da Dоnli ekinlarni ekish mоslamalarini takоmillashtirish muammоlari mavzusida (ma’ruzachi Ruzmеtоv I.) ilmiy seminar o’tkaziladi.

Yan 20

Seminar

14.:001.6 ???

Maruzachi:kat.o'q. fayzullaev n.
Mavzu:mintaqada nostandart bandlik imkoniyatlaridan samarali foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari .

Yan 20

Seminar

0.4375114 ?????????

Maruzachi:k.f.n., dots. ibodullaev b.m..
Mavzu:analitik kimyo usullari yordamida tuproqdagi mikroelementlarni aniqlash

Yan 20

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Raximova I..
Mavzu:Uzluksiz ta’limni tashkil etishda hamkorlik 'edagogikasi

Yan 20

Seminar

14:00317 ????

Maruzachi:q.yo'ldoshev .
Mavzu:zamonaviy tahlim tizimida mahnaviy-mahrifiy jarayonlarning ustivorligini tahminlashning zarurligi.

Yan 19

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:Niyazov K.S.
Mavzu:OTMuassasalarida qalamtasvir fanidan qalamchizgilarning ahamiyati

Yan 16

Seminar

0.520833333333333413-xona

Maruzachi:Xudaynazarov E..
Mavzu:Boshlang’ich matematik ta’limda asosiy miqdorlarni o’rganish metodikasi.

Yan 14

Ilmiy nazariy seminar rejalari

14:00Bosh binosi 101-xona

Mavzu nomi

Ma'ruzachi

Sana

Auditoriya

Soat

1

Tashkiliy mashg`ulot: seminar mavzulari, tinglovchilari, vaqti va o`rnini tasdiqlash.

2015 yil

26 oktabr

101-xona

14:00

2

Ogahiy she'riyatida ijtimoiy hayot talqinlari

dotsent v.b. D. Q. G`ayipov

2015 yil

9 noyabr

101-xona

14:00

3

Abdulla Qahhor qissalarining yangi nashrlari haqida

dotsent v.b. M. Pirnazarova

2015 yil

23 noyabr

101-xona

14:00

4

"Go`ro`g`li" dostonlari qo`lyozmalari va turkiy xalqlar eposlari

dotsent S. M. Sariyev

2015 yil

7 dekabr

101-xona

14:00

5

Ruboiy janrining zamonaviy o`zbek she'riyatidagi tadriji

f.f.n. I.Ismoilov

2015 yil

21 dekabr

101-xona

14:00

6

Avaz she'riyatida Navoiy an'analari

f.f.n. S.Q. Matkarimova

2016 yil

11 yanvar

101-xona

14:00

7

Matnazar Abdulhakimning ilmiy tadqiqotlari xususida

dotsent v.b. B.B.Rahimova

2016 yil

25 yanvar

101-xona

14:00

8

Xosiyat Rustamova ijodida ruhiyat manzaralarining aks etishi

f.f.n. N. A.Jumaniyozova

2016 yil

8 fevral

101-xona

14:00

9

Badiiy publisistikada faktlar istefodasi

f.f.n. S.B.Qurbonova

2016 yil

22 fevral

101-xona

14:00

10

XIX asr Xiva adabiyotida ma'rifatparvarlik g`oyalarining ifodalanishi

O`qituvchi M. Ahmedova

2016 yil

22 fevral

101-xona

14:00

11

Andalibning "Layli va Majnun" dostonidagi obrazlar tizimi

O`qituvchi S. Atajanov

2016 yil

7 mart

101-xona

14:00

12

Ogahiy ijodida Navoiy an'analari

dotsent v.b. D. Q. G`ayipov

2016 yil

7 mart

101-xona

14:00

13

Fuzuliy she'riyati haqida

dotsent v.b. M. Pirnazarova

2016 yil

28 mart

101-xona

14:00

14

Maxtumquli she'riyati va xalq baxshilari ijodi

dotsent S. M. Sariyev

2016 yil

11 aprel

101-xona

14:00

15

Ogahiyning tarixiy asarlarida iqtibos san'atining qo`llanilishi

f.f.n. I.Ismoilov

2016 yil

25 aprel

101-xona

14:00

16

Komil Xorazmiy ijodida Navoiy an'analari

f.f.n. Matkarimova S

2016 yil

25 aprel

101-xona

14:00

17

Xorazmlik yosh shoirlar ijodida modernistik ohanglar

dotsent v.b. B.B.Rahimova

2016 yil

2 may

101-xona

14:00

18

Matnazar Abdulhakim dostonlarining badiiy xususiyati

f.f.n. N. A.Jumaniyozova

2016 yil

23 may

101-xona

14:00

19

Jahon publisistikasi: erishilgan yutuqlar va o`zgarishlar

f.f.n. S.B.Qurbonova

2016 yil

6 iyun

101-xona

14:00

21

"Shum bola" qissasida maqol va matallardan foydalanishda yozuvchi mahorati

O`qituvchi S. Atajanov

2016 yil

20 iyun

101-xona

14:00

22

Seminar ishining umumiy natijalari: fikrlar, xulosalar va takliflar

Kafedra mudiri

2016 yil

20 iyun

101-xona

14:00

Yan 13

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Sodiqova U..
Mavzu:Liderlik tushunchasi va liderlik faoliyatini to'g'ri tashkil etish

Yan 13

Seminar

14:00317 ????

Maruzachi:j.tojiev.
Mavzu:mehnat tahlimida mash?ulotlarni kompg'yuter texnologiyalaridan foydalanib tashkil etish metodikasi

Yan 13

Ochiq dars

09.00Pedagogika fakulteti binosi 308-xona

Amaliy mashg`ulot. Urantayeva N..
Mavzu:Free time.

Yan 12

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:rof.Ro'ziyev.E.I..
Mavzu:CHizmachilik mashg‘ulotlarida innovatsion 'edagogik texnologiyalardan foydalanish metodikasi

Yan 12

Ilmiy uslubiy seminar

10.00Bosh binosi 442-xona

Har oyning toq haftalari juma kunlari Ilmiy uslubiy seminar

Yan 12

Ilmiy nazariy seminar

10.00Bosh binosi 442-xona

Har oyning juft haftalari juma kunlari Ilmiy nazariy seminar

Yan 09

Katta ilmiy xodim-izlanuvchilar va mustaqil izlanuvchilar diqqatiga!

09:00 dan - 17:00gachRektorat

Fevral oyida Qoraqalpoq davlat universitetida “Mustaqillik mafkurasi va demokratik jamiyat qurishning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy-ma’naviy negizlari va ilmiy asoslari (O’zR Prezidenti I.A.Karimov asarlari asosida)”, «O’zbekistonning eng yangi tarixi» va «Ingliz tili» fanlari bo’yicha malakaviy imtihonlar bo’lib o’tadi. Hujjatlarni taqdim qilish 2016 yil 20 yanvariga amalga oshiriladi.