E'lonlar

Feb 06

Seminar

15:00dan -17:00gach413-xona

Maruzachi:Xudaynazarov E..
Mavzu:Boshlang’ich matematik ta’limda arifmetik amallarni o’rganish metodikasi(minglik va ko’' xonali sonlar kansentrlari misolida)

Feb 05

Seminar

15:00dan -17:00gach2.8-xona

Maruzachi:k.o'q.b.ollanazarov .
Mavzu:hududga investitsiyalar jalb qilish ishlarini takomillashtirish yo'llari

Feb 03

Seminar

15:00dan -17:00gach114 xona

Maruzachi:katta o'qituvchi rajabov x.m..
Mavzu:kimyogar – pedagoglarni tayyorlashning dolzarb muammolari va kimyoni o'qitishni takomillashtirishning bahzi masalalari

Feb 03

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Raximova A..
Mavzu:Ta’lim-tarbiya jarayonida 'edagogning korreksion faoliyati

Feb 03

Seminar

15:00dan -17:00gach317 xona

Maruzachi:t.f.n.xYaqubov.
Mavzu:ekonomicheskaya podgotovka uchashixsya shkol-kak faktor ix sotsialg'no-trudovoy adaptatsii

Feb 02

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:Toganov R.O.
Mavzu:CORELDRAW dasturida fotomontaj ishlarini amalga oshirish uslubiyoti

Yan 30

Seminar

15:00dan -17:00gach413-xona

Maruzachi:Davletov E..
Mavzu:Boshlang’ich matematik ta’limda arifmetik amallarni o’rganish metodikasi(o’nlik va yuzlik kansentrlari misolida).

Yan 29

Seminar

15:00dan -17:00gach2.8-xona

Maruzachi:k.o'q.x.abdullaev.
Mavzu:O'zbekistonda ko'p ukladli iqtisodiyotni shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari

Yan 28

Seminar

15:00dan -17:00gach114 xona

Maruzachi:katta o'qituvchi rajabov x.m..
Mavzu:tarixiy mahlumotlardan foydalanish kimyogar pedagoglar malakasini oshirishning sifat va samaradorligini oshirish

Yan 27

Seminar

15:00dan -17:00gach310-xona

Maruzachi:Qosimova H..
Mavzu:Talabalar bilan ishlashda loyiha texnologiyalarini qo'llash

Yan 27

Seminar

14:00317 xona

Maruzachi:sh.kenjaev.
Mavzu:umumtahlim maktablari mehnat tahlimi darslarida ukuvchilarda milliy mahnaviyatni shakllantirish usullari

Yan 26

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:Ibodullayeva N.E.
Mavzu:Talabalarni rangtasvir mashg'ulotlarida odam boshini rangtasvirda ishlash malakalarini shakllantirish usullari

Yan 25

оchiq dars

15:00Jismoniy tarbiya binosida

" Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi" kafеdrasi prоfеssоr-o`qituvchilari tоmоnidan 2015-2016 o`quv yili kuzgi sеmеstrida o`tkaziladigan оchiq dars mashg`ulоtlari to`g`risida ma'lumоt

Kafеdra va fan nоmi

Оchi q dars mavzusi

Оchiq dars muallifi, ilmiy darajasi va unvоni

Taklif еtilgan eskpеrtlar, lavоzimi va ish jоyi

Оchiq dars mashg`ulоtlari o`tadigan akadеmik guruх, kun, jоy va vaqt

Bakalavriat yo`nalishi, magistra

tura mutaхassisligi shifri

Оchiq dars mashg`ulоtlari o`tkazilganligi хaqida ma'lumоt, ma'ruza matnining elеktrоn vеrsiyasga gipеrmurоjaat

1

Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi - Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi

Jismоniy tarbiya darslarida o`quvchilar faоliyatini tashkil etish usullari.

P.f.n. Masharipоva M.

Ismоilоva SH., p.f.n. dоts. Babоjоnоv S.YU.

301-302-303-304

Bakalavr 5112000

Prеzеntattsiya

2

Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi - Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi

Хarakatli o`yinlar tariхi ularni bоlaning yoshiga tainla, taхlil qilish va o`tkazishning pеdоgоgik aхamiyati

O`qituvchi Оsmоnbеkоva N.

ОZQ dirеktоri. Raхimоv M.

401 guruх 24.11.2015

Bakalavr 5112000

Prеzеntattsiya tarkatma matеryallar nazоrat tоpshirish

3

Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi - Еngil atlеtika va uni o`qitish mеtоdikasi.

Startdan chiqish tехnikasi o`rgatish

O`qituvchi. Gыlijоva A.

ОZQ dirеktоri. Raхimоv M., dоts. Babоjоnоv S.YU.

102 guruх

Bakalavr 5610500

Prеzеntattsiya tarkatma matеryallar nazоrat tоpshirish

4

Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi - Turizm va uni o`qitish mеtоdikasi.

O`zbеkistоn Rеspublikasida o`lka shunоslik va turistik tushinchalar, tabiyatni muхоfaza qilish

O`qituvchi. Masharipоv A.

ОZQ dirеktоri. Raхimоv M.

402 guruх 203 хоna 13.01.2016

Bakalavr 5112000

Prеzеntattsiya tarkatma matеryallar nazоrat tоpshirish

5

Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi - Jismоniy madaniyat innоvоttsiоn pеdоgоgikasi.

Kеys - stadi guruхlarda kеs yеchimini tоpish

O`qituvchi. YAqubоva D.B.

Do`schоnоva M

301 -304 guruх 18.01.2016 №1 zal

Bakalavr 5112000

Prеzеntattsiya

6

Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi - Jismоniy madaniyat tariхi va bоshqarish.

Qadimgi ajdоdlarimiz jismоniy tarbiyasi

O`qituvchi. YAqubоva Dоna

P.f.n. katta o`qituvchi Masharipоva M

102-guruх 106-хоna

Bakalavr 5112000

Prеzеntattsiya

7

Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi - Spоrt va milliy o`yinlar "Futbоl"

To`pni shеrigiga uzatish va qayta qabul qilish tехnikasini o`rgatish.

Katta o`qituvchi. Ro`zmеtоv R.

ОZQ tеrеnеr Abdullaеv R, Qurbоnоv M.

201-guruх 21.01.2015 spоrt maydоncha

Bakalavr 5610500

Amaliy mashg`ulоt

8

Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi - Gimnastika va uni o`qitish mеtоdikasi

Akrabatika yon tоmоnda to`ntarilishni o`rgatish

O`qituvchi. Abdullaеv Z.

O`qituvchi. SHеrоv Z,

Dоts. Ko`palоv S

15.02.2016 spоrt zal №1

Bakalavr 5112000

Amaliy mashg`ulоt

9

Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi -SPMО kurash

Milliy kurash tariхi va rivоjlanishi

O`qituvchi.Abduraхmоnоv YU.

O`qituvchi. Mеyliеv Х,

Dоts. Ko`palоv S

301-302 guruх 12.02.2016 spоrt zal №2

Bakalavr 5610500

Amaliy mashg`ulоt

10

Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi - Jismоniy tarbiya va spоrt (gоnbоl)

Darvоzaga хushyor zarba bеrish tехnikasini o`rgatish

O`qituvchi. Sоlaеv T.

Katta o`qituvchi Jammatоv J

202- guruх 10.02.2016

Bakalavr 5610500

Amaliy mashg`ulоt

11

Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi -Еngil atlеtika va uni o`qitish mеtоdikasi

YOdrо irqitish tехnikasini o`rgatish

O`qituvchi. SHеrоv Z

Еngil atlеtika murabbiy

SHukurоv B.,

301 guruх 9.02.2016

Bakalavr 5112000

Amaliy mashg`ulоt

12

Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi - Хarakatli o`yinlar mеtоdikasi

Хarakatli o`yinlarni bоla yoshiga mоs хоlda tanlash va o`tkazish

O`qituvchi. Saidnazarоv U.

Katta o`qituvchi. Ro`zmеtоv R,

Dоts. Ko`palоv S

301 guruх 25.11.2015

Bakalavr 5112000

Amaliy mashg`ulоt

Yan 25

ТАЛАБАЛАР ЎРТАСИДА ТИЛ ОЙЛИГИ АКЦИЯСИ

15:00Asosiy bino 4 qavat

ТАЛАБАЛАР ЎРТАСИДА ТИЛ ОЙЛИГИ АКЦИЯСИ

Бугунги кунда мамлакатимизда биз ёшларга илм олишимиз, мустақил ҳаёт йўлимизни танлашимиз учун кенг имкониятлар яратилган. Зеро, мухтарам Президентимиз таъкидлаганларидек "... ҳеч кимдан кам бўлмаган ва кам бўлмайдиган", кўксида ғурур ва ифтиҳор билан ўтмиши шонли, бугуни буюк келажакка пойдевор, эртаси нурли, озод ва обод диёрнинг шижоатли ёшлари сафида туриб, тупроғида авлиёлар изи бор, аждодлар руҳи мадаткор ҳур Ўзбекистон фарзанди эканлигимдан фахрланаман...

Киритилган таклиф ҳақида қисқача

Юртимизда ёшларнинг чет тилларини пухта ўзлаштиришига бўлган эътибор буюк эртанинг муносиб эгалари бўлишга бел боғлаган, бир тану бир жон бўлиб, иродаси мустахкам, қалбида ватанпарварлик ҳисси жўш урган, буюк мақсад остида бирлашган тенгдошларим билан юксак марраларни запт этишимизда янги имкониятлар эшигини очиш баробарида, улкан маъсулият юклашини ҳам таъкидлаш жоиз. Шу муносабат билан ўтказилаётган ушбу дастур доирасида Давлат стандарти даражасида белгиланган мажмуаларда белгиланган талабларни янада яхшироқ бажариш ва олган универсал билимларимизни ўз соҳамиз баробарида, яни, айниқса чет тилларини ўрганиш давомида олган билим ва кўникмаларимизни янада мустаҳкамлаш мақсадида тил ойликлари ташкил этишни йўлга қўйиш лозим деган таклифни киритаман...

Дастур ҳақида умумий маълумотлар

Ушбу дастур доирасида жорий йилнинг жорий ойидан бошлаб ҳар бир ой тўртта тилга, яъни рус, ингилиз, француз, немис тилларига тахсимланиб, шу тўртта тил тўрт ойда ўтиб бўлингач яна шу тартибда айланиб, яхлит чет тиллари занжирини ташкил этади. Ҳар битта ой охирида талабалар ўз кўникма ва малакаларини университетимиз устозлари ва бошқа тенгдошларимиз, талабалар олдида сахна кўринишлари, турли хилдаги кўнгил очар концерлар ва ичак узди ҳангомалар, ёшларбоп қисқа чиқишлар, талабалар ҳаётидан лавҳвҳаларни қайси тил ойлиги бўлса иложи борича шу тилда олиб боришга ҳаракат қилишлари зарур, бундан ташқари, ана шу ойликда билимлари мустаҳкамланган тил давлат тили бўлган мамлакатлар урф-одатлари ва ананалари акс эттирилган қисқача чиқишлар ҳамда миллий либослари кечани янада қизиқарли ва мароқли қилиш билан биргаликда йиғилганларни ана шу акеан орти мамлакатларга саёҳат қилгандаги таассуротни қисман бўлсада улаша олиши мақсадга мувофиқ.

Асосий мақсад

Мақсад шундан иборатки, ушбу дастур доирасида кўпчилик турли йўналишлар талабалари чет тилларидан олган билим ва кўникмаларини мустахкамласалар, бевосита чет тиллари йўналишлари талабалари эса ўз билим ва кўникмалари орқали педогогик маҳорати ошади ва дарс ўтишга кўникма ҳосил бўлади. Бундан ташқари талабаларнинг бўш вақтларини унумли ўтказишларини таъминлаш ва ўз меҳнатлари туфайли ой якунидаги дам олиш вақтларини мазмунли ва мароқли ўтказиш, талабалик олтин даврини хотира дафтарларига зарҳал ҳарфлар билан тушириб, эсдаликлар билан бойитишга имкон яратиш.

Хўш, тайёргарлик жараёнини ким ўз зиммасига олади, деган ўринли савол туғилиши табии. Ушбу дастур олдин талабалар турар жойларида яшовчи талабалар иштирокида ўтказилиши ва бу, яъни қуйида айтиб ўтиладиган усул кутилган натижани берса, бутун университет ва ҳатто бутун мамлакатимиз миқёсида ўтказиш кўзда тутилган.

Асосий қисм

Талабалар турар жойлари бинолари тўртта бўлиб, уларнинг ҳар бирида тўрттадан қават, ҳар қайси қаватда эса биттадан маънавият хоналари мавжуд. Энди ана шу барча қаватлар сонини бинолар сонига кўпайтирамиз ва ҳосил бўлган ўн олтидан иккита қаватни, яъни филология факультети барча чет тиллари йўналишлари талабалари яшовчи қаватларни олиб ташлаймиз. Қолган ўн тўртта қаватдаги ўн тўртта маънавият хоналарига чет тиллари йўналишлари талабаларининг хоналарини тенг тахсимлаб, бошқа йўналиш талабаларига тил ўргатадиган кичик жамоаларни ташкил этиб, уларни ҳар қайси бинонинг ҳар битта қаватидаги маънавият хоналарига қура ташлаш орқали бириктириб чиқамиз ва юқорида кўрсатилган ой якунига биргаликда яхши тайёргарлик кўришлари лозимлиги тўғрисида тушунчалар берамиз ва ҳар битта ҳамоаларни номлаб, уларга шартлар (қура ташлаш орқали: саҳна кўриниши, ижро маҳорати, "Дунё бўйлаб саёхат" мавзусида эркин мавзу, "Дунё бўйлаб саёхат" мавзусида сахна кўриниши, "Ўрганаётган тилим тарихи" мавзусида давра сухбати, "Кулдиринг" мавзусида тилларни ўрганишга бағишланган чиқишлар, "Талабалар ҳаётидан лавҳалар" каби мавзуларда турли кўринишлар, юморга бой воқеалар талқини, эркин мавзулар ва ҳ.к.) бўлиб берилади.

Yan 23

Seminar

15:00dan -17:00gach413-xona

Maruzachi:.f.n. Xalillaev A..
Mavzu:Boshlang’ich matematik ta’limda 'ro'ortsianol bog’langan miqdorlar va ularni o’rganish metodikasi.

Yan 22

Chet tilidan fan olimpiadasi

14:30dan - 17:00gachAsosiy bino,4 qavat,442 xona

Urganch davlat universiteti Filologiya fakulteti “Fakultetlararo chet tillar” kafedrasi tomonidan 2016 yil 22 yanvar kuni chet (ingliz, fransuz va nemis) tili fanidan fan olimpiadasining birinchi bosqichi o’tkaziladi. Barcha fakultet talabalarini fan olimpiadasining birinchi bosqichida qatnashishga taklif etamiz.
Ma’lumot uchun telefon: (998) 93 7578808

Yan 21

Seminar

14.:001.6 xona

Maruzachi:o'qt. sultanov b.
Mavzu:kredit tahminotlarini rasmiylashtirishda vujudga keladigan muammolar.

Yan 20

Ilmiy seminar

10:30 da

Kafedrada Chorshanba kuni soat 10-30 da Dоnli ekinlarni ekish mоslamalarini takоmillashtirish muammоlari mavzusida (ma’ruzachi Ruzmеtоv I.) ilmiy seminar o’tkaziladi.

Yan 20

Seminar

14.:001.6 ???

Maruzachi:kat.o'q. fayzullaev n.
Mavzu:mintaqada nostandart bandlik imkoniyatlaridan samarali foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari .

Yan 20

Seminar

0.4375114 ?????????

Maruzachi:k.f.n., dots. ibodullaev b.m..
Mavzu:analitik kimyo usullari yordamida tuproqdagi mikroelementlarni aniqlash

Yan 20

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Raximova I..
Mavzu:Uzluksiz ta’limni tashkil etishda hamkorlik 'edagogikasi

Yan 20

Seminar

14:00317 ????

Maruzachi:q.yo'ldoshev .
Mavzu:zamonaviy tahlim tizimida mahnaviy-mahrifiy jarayonlarning ustivorligini tahminlashning zarurligi.

Yan 19

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:Niyazov K.S.
Mavzu:OTMuassasalarida qalamtasvir fanidan qalamchizgilarning ahamiyati

Yan 16

Seminar

0.520833333333333413-xona

Maruzachi:Xudaynazarov E..
Mavzu:Boshlang’ich matematik ta’limda asosiy miqdorlarni o’rganish metodikasi.

Yan 14

Ilmiy nazariy seminar rejalari

14:00Bosh binosi 101-xona

Mavzu nomi

Ma'ruzachi

Sana

Auditoriya

Soat

1

Tashkiliy mashg`ulot: seminar mavzulari, tinglovchilari, vaqti va o`rnini tasdiqlash.

2015 yil

26 oktabr

101-xona

14:00

2

Ogahiy she'riyatida ijtimoiy hayot talqinlari

dotsent v.b. D. Q. G`ayipov

2015 yil

9 noyabr

101-xona

14:00

3

Abdulla Qahhor qissalarining yangi nashrlari haqida

dotsent v.b. M. Pirnazarova

2015 yil

23 noyabr

101-xona

14:00

4

"Go`ro`g`li" dostonlari qo`lyozmalari va turkiy xalqlar eposlari

dotsent S. M. Sariyev

2015 yil

7 dekabr

101-xona

14:00

5

Ruboiy janrining zamonaviy o`zbek she'riyatidagi tadriji

f.f.n. I.Ismoilov

2015 yil

21 dekabr

101-xona

14:00

6

Avaz she'riyatida Navoiy an'analari

f.f.n. S.Q. Matkarimova

2016 yil

11 yanvar

101-xona

14:00

7

Matnazar Abdulhakimning ilmiy tadqiqotlari xususida

dotsent v.b. B.B.Rahimova

2016 yil

25 yanvar

101-xona

14:00

8

Xosiyat Rustamova ijodida ruhiyat manzaralarining aks etishi

f.f.n. N. A.Jumaniyozova

2016 yil

8 fevral

101-xona

14:00

9

Badiiy publisistikada faktlar istefodasi

f.f.n. S.B.Qurbonova

2016 yil

22 fevral

101-xona

14:00

10

XIX asr Xiva adabiyotida ma'rifatparvarlik g`oyalarining ifodalanishi

O`qituvchi M. Ahmedova

2016 yil

22 fevral

101-xona

14:00

11

Andalibning "Layli va Majnun" dostonidagi obrazlar tizimi

O`qituvchi S. Atajanov

2016 yil

7 mart

101-xona

14:00

12

Ogahiy ijodida Navoiy an'analari

dotsent v.b. D. Q. G`ayipov

2016 yil

7 mart

101-xona

14:00

13

Fuzuliy she'riyati haqida

dotsent v.b. M. Pirnazarova

2016 yil

28 mart

101-xona

14:00

14

Maxtumquli she'riyati va xalq baxshilari ijodi

dotsent S. M. Sariyev

2016 yil

11 aprel

101-xona

14:00

15

Ogahiyning tarixiy asarlarida iqtibos san'atining qo`llanilishi

f.f.n. I.Ismoilov

2016 yil

25 aprel

101-xona

14:00

16

Komil Xorazmiy ijodida Navoiy an'analari

f.f.n. Matkarimova S

2016 yil

25 aprel

101-xona

14:00

17

Xorazmlik yosh shoirlar ijodida modernistik ohanglar

dotsent v.b. B.B.Rahimova

2016 yil

2 may

101-xona

14:00

18

Matnazar Abdulhakim dostonlarining badiiy xususiyati

f.f.n. N. A.Jumaniyozova

2016 yil

23 may

101-xona

14:00

19

Jahon publisistikasi: erishilgan yutuqlar va o`zgarishlar

f.f.n. S.B.Qurbonova

2016 yil

6 iyun

101-xona

14:00

21

"Shum bola" qissasida maqol va matallardan foydalanishda yozuvchi mahorati

O`qituvchi S. Atajanov

2016 yil

20 iyun

101-xona

14:00

22

Seminar ishining umumiy natijalari: fikrlar, xulosalar va takliflar

Kafedra mudiri

2016 yil

20 iyun

101-xona

14:00

Yan 13

Seminar

15.:00310-xona

Maruzachi:Sodiqova U..
Mavzu:Liderlik tushunchasi va liderlik faoliyatini to'g'ri tashkil etish

Yan 13

Seminar

14:00317 ????

Maruzachi:j.tojiev.
Mavzu:mehnat tahlimida mash?ulotlarni kompg'yuter texnologiyalaridan foydalanib tashkil etish metodikasi

Yan 13

Ochiq dars

09.00Pedagogika fakulteti binosi 308-xona

Amaliy mashg`ulot. Urantayeva N..
Mavzu:Free time.

Yan 12

Seminar

15:00314-xona

Maruzachi:rof.Ro'ziyev.E.I..
Mavzu:CHizmachilik mashg‘ulotlarida innovatsion 'edagogik texnologiyalardan foydalanish metodikasi

Yan 12

Ilmiy uslubiy seminar

10.00Bosh binosi 442-xona

Har oyning toq haftalari juma kunlari Ilmiy uslubiy seminar

Yan 12

Ilmiy nazariy seminar

10.00Bosh binosi 442-xona

Har oyning juft haftalari juma kunlari Ilmiy nazariy seminar

Yan 09

Katta ilmiy xodim-izlanuvchilar va mustaqil izlanuvchilar diqqatiga!

09:00 dan - 17:00gachRektorat

Fevral oyida Qoraqalpoq davlat universitetida “Mustaqillik mafkurasi va demokratik jamiyat qurishning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy-ma’naviy negizlari va ilmiy asoslari (O’zR Prezidenti I.A.Karimov asarlari asosida)”, «O’zbekistonning eng yangi tarixi» va «Ingliz tili» fanlari bo’yicha malakaviy imtihonlar bo’lib o’tadi. Hujjatlarni taqdim qilish 2016 yil 20 yanvariga amalga oshiriladi.

Yan 06

Seminar

16-00312-xona

Maruzachi:Bobojonov Komiljon Urazbaevich.
Mavzu:Qiyosiy o'qitishning elektron o'qitish tizimi uchun dasturiy ta?minot yaratish

Yan 05

Seminar

16-00312-xona

Maruzachi:Sharipov Maqsud Siddiqovich.
Mavzu:SQL INJECTION haqida

Yan 04

Ilmiy amaliy seminar

16-00Asosiy binoning,312-xona

Maruzachi:Raximbaeva Muxabbat Dushambaevna.
Mavzu: Informatikani o'qitish metodikasi.

Yan 03

Ilmiy amaliy seminar

16-00Asosiy binoning,312-xona

Maruzachi:Razzaqov Baxtiyor .
Mavzu: Informatika va AT yo'nalishi fanlarini o'qitishda bugungi kun muammolari

Yan 02

Ichki olimpiyada

10:00dan - 18:00gachTexnika fakulteti qurulish va arxitektura kafedrasi

Arxitektura fanidan respublika fan olimpiyadasining birinchi bosqichi bo'lib o'tadi. Fan olimpiyadasi 4 turdan iborat bo'lib birinchi tur ijodiy izlanish bosqichi bunda talaba berilgan topshiriq bo'yicha loyiha qiladi,2 tur yozma ish bunda turar joy va jamoat binolari tipologiyasi va san`at va arxitektura fa`nlaridan 2 tadan jami 4 ta savol beriladi, 3 tur turar joy va jamoat binolari tipologiyasi va san`at va arxitektura fa`nlaridan 25 ta test beriladi, 4 tur og'zaki savol javob va himoya.

Yan 02

Ilmiy amaliy seminar

16-00Asosiy binoning,312-xona

Maruzachi:Bekchanov Bekchan Yuldashovich.
Mavzu: Elektron interaktiv doskalar va ularni dars jarayonida qullash metodikasi

Yan 01

Sirtqi olimpiada o’z ishini boshlaydi

14:00 da 16:00 gachaInternet

2016 yil 1 yanvardan boshlab umumiy o’rta ta’lim maktablari uchun sirtqi olimpiada o’z ishini boshlaydi. Olimpiadada istagan maktab o’quvchisi qatanshishi mumkin. Olimpiada savollari internet orqali beriladi. Savollar javoblari ham internet orqali yuboriladi va Fizika matematika professor-oqituvchilari tomonidan baholanadi.

Qo’shimcha ma’lumotlar uchun albaron12@mail.ru elektron pochtasiga yoki +998919164436 telefoniga qo’ng’iroq qilib bilishingiz mumkin.

Hammaga OMAD yor bo’lsin!

Yan 01

Ilmiy amaliy seminar

16-00Asosiy binoning,312-xona

Maruzachi:Boltaeva Iroda Ismailovna .
Mavzu: Ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnalogiyalaridan foydalanish.

Dek 31

Ilmiy amaliy seminar

16-00Asosiy binoning,312-xona

Maruzachi:Xabibullaev Qudrat Abdullaevich.
Mavzu: Shaxsiy kompyuterlarning texnik va dasturiy ta'minoti

Dek 30

Ilmiy amaliy seminar

16-00Asosiy binoning,312-xona

Maruzachi:Xudoyberganov Yashin.
Mavzu: Sonli noklassik spektral masalani echish algoritmi va takribiy

Dek 29

Ilmiy amaliy seminar

16-00Asosiy binoning,312-xona

Maruzachi:Salaev Ulugbek.
Mavzu: Ma'lumotlar bazasining foydalanuvchilari. MB xuquqlar asosida foydalanish

Dek 28

Talabalar va kafedra professor-o’qituvchilar diqqatiga!

10:00dan - 18:00gachAsosiy bino 4 qavat

Talabalar va kafedra professor-o’qituvchilar diqqatiga! Ingliz tili va adabiyoti kafedrasida 2015-2016 o’quv yili uchun Respublika fan olimpiadasi 1-bosqichi 2015 yil 28 va 29 dekabr kunlari o’tkazish rejalashtirildi.

Dek 28

Ilmiy amaliy seminar

16-00Asosiy binoning,312-xona

Maruzachi:Matchonov Baxrombek Jumanazarovich.
Mavzu: Ukitishning ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi funktsiyalarini amalga oshirishda elektron resurslarning vazifalari.

Dek 25

Янги йил тараннуми

14:00 daБошланғич ва мактабгача таълим методикаси

2015 йил 25 декабрь куни “Бошланғич ва мактабгача таълим методикаси” кафедраси ўқитувчиси О.Пирметова раҳбарлиги остида 101-201-301 БТ ва СТИ таълим йўналиш талабалари иштирокида соат 14 00 да университет асосий биноси 3-залида, Янги йил муносабати билан “Янги йил тараннуми” номли тадбири бўлиб ўтади.

Dek 24

Ilmiy-uslubiy seminar

16:00dan - 18:00gachFilologiya binosi 208 xona

Ilmiy-uslubiy seminar o’tkaziladi. Seminarda kafedra professor-o’qituvchilaridan Z.N.Ruzmetova va R.Yu.Xudoyberganovlar o’z ma’ruzalari bilan ishtirok etishadi.

Dek 24

Ilmiy-uslubiy seminar

12:00dan - 14:00gacha101-xona

Har oyning 2,4 dushanbasi soat 1200da o‘zbek tili va adbiyoti kafedrasida ilmiy-nazariy seminar o‘tkaziladi. Barcha xohlovchilarni taklif qilamiz.

**********

O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida “Meros”, “Yosh ijodkor” to‘garaklari faoliyat yuritmoqda. To‘garakka qatnashish istagi borlarni kafedraga murojaat qilishlari so‘raladi.

**********

O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasi tomonidan 1-kurs filologiya va tillarni o‘qitish (o‘zbek tili) ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha iqtidorli talabalar tanlovi o‘tkazilmoqda. Tanlovda qatnashishni istaganlar kafedraga murojaat qilishlari so‘raladi.

Dek 23

Kafedra kunlari

16:00dan - 18:00gachTalabalar turar joyida

23 dekabrda kafedra kuni o’tkaziladi. Bu kafedra kuni, talabalar turar joyida konstitutsiyaga bag’ishlanadi

Dek 17

Ochiq darslar jadvali

9:00dan -14:00 gachaTarix fakulteti binosi

Тарих кафедраси профессор-ўқитувчиларининг 2017-2018 ўқув йилида

(кузги семестр) очиқ дарс ўтказиш жадвали.

 

Сана

Жуфтлик

Фан номи

Дарс ўтказиладиган жой, академик гуруҳ

Мавзу

Собиров Қ

16.10.2017

2

Ўзбекистон тарихи

Техника факультети 2-зал 1-курс

Ўзбек халқининг этник шаклланиши шаҳар камунал қурилиши

28.11.2017

2

Ўзбекистон тарихи

Техника факультети 2-зал 1-курс

Амир Темур ва темурийлар даврида ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маданий ҳаёт

Машарипов Қ

17.10.2017

 

Археология

Тарих факультети 408-хона 173-Тарих

Энеолит

08.11.2017

 

Археология

Тарих факультети 1-зал 1-курс Тарих

Бронза даври

Шихов О

18.10.2017

2

Ўзбекистон тарихи

Тарих факультети 110-хона 172-МҒ

IX-XII асрларда ўзбек давлатчилиги сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий ҳаёт

18.10.2017

3

Ўзбекистон тарихи

Тарих факультети 110-хона 171-МҒ

IX-XII асрларда ўзбек давлатчилиги сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий ҳаёт

Нуруллаева Ш

24.10.2017

1

Ўзбекистон тарихи

Физика математика факультети 1-курс

Амир Темур ва темурийлар даврида ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маданий ҳаёт

25.10.2017

2

Ўрта Осиё алломалари

Тарих факультети 2-зал з-курс Тарих

Ўрта Осиёда Кубровия тариқати

Маткаримова С

10.10.2017

1

Ўзбекистон тарихи

Техника факультети 2-зал 1-курс ЕУТТЕ

Ўзбек халқи этник шаклланиши

17.10.2017

1

Ўзбекистон тарихи

Техника факультети 310-хона

Ўзбек халқи этник шаклланиши

Жуманиёзова М

9.10.2017

3

Хронология

Тарих факультети 171-172-173-Тарих 1-зал

Қадимги юнон ва римликлар календари Юлий Цезор календари ислоҳати

12.10.2017

1

Узбекистон тарихи

Физкультура

1-курс

Амир Темур  ва темурийлар даври маданияти

14.10.2017

1

 

Тарих факультети 172-Тарих

Қадимги юнон ва римликлар календари

Наврузов С

07.10.2017

1

Тарихий ўлкашунослик

Тарих факультети 2-зал 2-курс Тарих

Академик Бартольт ўлка тарихи тадқиқотчиси

26.10.2017

1

Ўзбекистон тарихи

1-курс Химия

Амир Темур даврида ижтимоий-иқтисодий, маданий ҳаёт

Абдиримов Р

10.10.2017

1

Ўзбекистон тарихи

171-информатика 308-хона

IX-XII асрлардаги уйғониш даври

Рахманова Ю

23.02.2018

1

Ўзбекистон тарихи

Филология факультети 175-хорижий инглиз

Ўзбекистон Республикасининг мустақилликка эришиши.

 

Тарих кафедраси мудири:                                                     Ў.Абдуллаев

 

Dek 16

Ichki olimpiada

14:00dan - 17:00gachaAsosiy bino 101 xona

16 dekabr kuni Tabiiy fanlar fakultetida "Kimyo" fani bo'yicha ichki olimpiyada bo'lib o'tadi.Bu olimpiyada 1-4 kurs Kimyo yo'nalishidagi talabalar o'rtasida o`tkaziladi. Bu musoboqadan maqsad Respublika olimpiadasining 2 bosqichida qatnashish uchun talabalarni saralashdir.

Dek 16

Ochiq dars

14:00 daPedagogika fakulteti binosi 208 xona

16.12.2015 йил куни 208-аудиторияда г.ф.н. И.Атажановнинг “Гидросфера” мавзусида 101-102-география йўналиши талабаларига очиқ маърузаси бўлиб ўтади.

Dek 12

“Yosh faylasuflar” to‘garagi

16:00dan - 18:00gachKafedrada

2015 yil 12 dekabr kuni “O‘zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi” kafedrasi qoshidagi “Yosh faylasuflar” to‘garagining navbatdagi seminari o‘tkaziladi. Barcha professor-o‘qituvchilar, magistrantlar, talabalar va to‘garak a’zolarini seminarga taklif etamiz

Dek 11

Kompyuter virusi

09:00dan - 19:00gacha307-xona

Diqqat! Kompyuter virusidan ehtiyot bo`ling! Kompyuterdagi ko`pgina fayllaringizni .vvv kengaytmali faylga shifrlaydigan virus chiqibdi. Uni davolash usuli no`malum. Shuning uchun barcha xujjat fayllaringizni arxivlab (.zip) qo`yishingizni so`raymiz.

Dek 05

Akademik guruh murabbiylari diqqatiga!

17:00 daAsosiy bino

“Oliy ta’lim tizimida guruh murabbiylari oldida turgan dolzarb vazifalar”mavzusida ilmiy-amaliy seminar bo’lib o’tadi.

Dek 05

Kafedra kunlari

16:00dan - 18:00gachTalabalar turar joyida

2015 yil 5 dekabr kuni Universitet talabalar turar joyida kafedra kunlari doirasida Tarix fakulteti “O‘zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi” kafedrasi tomonidan “Konstitutsiya – bahtimiz qomusi” mavzusida davra suhbati o‘tkaziladi. Barcha professor-o‘qituvchilar va talabalarni davra suhbatiga taklif etamiz

Dek 05

“Xalqaro iqtisodchi” talabalar to‘garagi

15:30dan - 17:00gach2.07-xona

2015 yilning 30-noyabridan “Turizm” kafedrasi qoshida dotsent A.Sadullaev raxbarligida “Xalqaro iqtisodchi” ilmiy to‘garagi ish boshladi. To‘garakka a’zo bo‘lish uchun “Turizm” kafedrasi dotsenti A. Sadullaevga murojaat qiling.

Dek 04

Ilmiy seminar

15:30 daPedagogika fakulteti 207 xona

Жорий ҳафтанинг жума куни “Республикамиз саноатини ривожланиш истиқболлари” мавзусида г.ф.н. Д.Р. Рўзметов ва “Топономика фанидан амалий машғулотларни ташкил этиш” бўйича Матчанова Ойбибилар 1530 да “География. Геодезия, картография” кафедрасининг 207 хонасида илмий семинар ўтказадилар.

Dek 04

Kafedra kunlari

09:00 dan 17:00 gachaTalabalar turar joyida

Pеdagоgika fakultеti Mехnat talimi prоfеssоr-o`qituvchilarining 2015-2016 o`quv yili uchun оchiq lеktsiyalarni o`tkazish jadvali

Kafеdra va fan nоmi

Оchiq lеktsiya mavzusi

Оchiq lеktsichya muallifi, ilmiy darajasi va unvоni

Taklif etilgan tashqi ekspеrtlar lavоzimi va ish jоyi

Lеktsiya o`tadigan akadеmik guruх, kun, jоy va vaqt

Bakalavriat talim yo`nalishi, magistratura mutaхassisligi shifri

Lеktsiya o`tkaziladiganligi хaqida malumоt, maruza matnning elеktrоn vеrsiyasiga gipеrmurоjaat

1

Mехnat talimi Mеtall qirqish dastgохlari

Dandalash va o`yish dastgохlari

Matyaqubоv Хamid Razzaqоvich, p.f.n

Ro`zmеtоva Shirin Urganch tumani Maishiy хizmat kasb-хunar kоllеji

301-302-303-Mехnat talimi 304-хоna 4.12.2015

5112100-Mехnat talimi

Maruza matn, prеzеntatsiya

2

Mехnat talimi Mеtrоlоgiya, standartlashtirish va sеrtifikatsiya

Dеtal sirtlarining g’adir budirligi

Yaqubоv Хushnud Qalandarоvich, dоtsеnt

Хоrazm vilоyati PKKTMОI kafеdrasi mudiri Kulimоv О.K

301-302-303-Mехnat talimi 4.01.2016

5112100-Mехnat talimi

Maruza matn, gipеrmurоjaat

3

Mехnat talimi Gidravlika fa gidravlik mashinalar

Rеal stanоklar оqimchasi uchun Bеrnulli tеnglamasi

Radjabоv Rashid Farхоdоvich

VPKKTMОI katta o`qituvchisi S. Qоzоkоva

301-302-303-Mехnat talimi may 2016 yil

5112100-Mехnat talimi

Maruza matn, gipеrmurоjaat

Dek 04

UrDU “Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi” kafedrasi bo‘yicha professor-o‘qituvchilarning 2015-2016 o‘quv yili uchun ochiq leksiyalarni o‘tkazish jadvali

16:00dan - 18:00gachUrDU “Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi” kafedrasi bo‘yicha professor-o‘qituvchilarning 2015-2016 o‘quv yili uchun ochiq leksiyalarni o‘tkazish jadvali

UrDU “Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi” kafedrasi bo‘yicha professor-o‘qituvchilarning 2015-2016 o‘quv yili uchun ochiq leksiyalarni o‘tkazish jadvali

Kafedra va fan nomi

Ochiq leksiya mavzusi

Ochiq leksiya muallifi, ilmiy darajasi va unvoni

Taklif etilgan tashqi ekspertlar lavozimi va ish joyi

Leksiya o‘tadigan akademik guruh, kun, joy va vaqt

Bakalavriat ta’lim yo‘nalishi, magistratura mutaxassisligi shifri

Leksiya o‘tkazilganligi haqida ma’lumot, ma’ruza matnning elektron versiyasiga gipermurojaat

1

Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi, CHizma geometriya va muhandislik grafikasi

Tekis parallel xarakatlantirish usuli

Tog‘onov Ravshan Otabekovich, katta o‘qituvchi

Nurmetov Muxtor, Xorazm Viloyati PXQTMOI o‘qituvchisi

101,102,103-Mehnat 21.11.2015y, 317- auditoriya 900da

5112100-Mehnat ta’limi

Ma’ruza matn Elektron versiya

2

Kompyuter grafikasi

CHizmani tahrir qilish buyruqlari va ulardan foydalanish algoritmlari

Ibadullaeva Nigora Egamberganovna

Nurmetov Muxtor, VPXQTMOI katta o‘qituvchisi

401-402 TSMG,18. dekabr 2015 y, 125 auditoriya 1530da

5110800- Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi

Ma’ruza matn Elektron versiya

Dek 04

2015-2016 o`quv yilda kayta tayrlash va malakasini оshirish kurslari

jadvalga qarang204-O`quv xonasi

2015-2016 o`quv yilda kayta tayrlash va malakasini оshirish kurslarida muvafaqqiyatli qatnashgan Jismоniy madaniyat fakultеti pоfеssоr-o`qituvchilari tоmоnidan o`tkaziladigan оchiq mashg’ulоtlar

Jadvali

Prоfеssоr – o`qituvchining

F.I.Sh.

Kafеdrasi, lоvоzimi va ilmiy unvоni

Оchiq dars o`tkaziladigan jоyi va vaqti

Оchiq dars o`tkaziladigan kursi va guruҳi

Оchiq dars mavzusi va turi

Оsmоnbеkоva N.

Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi kafеdrasi o`qituvchisi

24.11.2015y

sоat 10-30

204-хоna

4 kurs 401-guruх

Ҳarakatli o`yinlar tariхi ularning bоlaning shiga mоs ҳоlda tanlash, tashkil qilish va o`tkazishning pеdоgоgik aҳamiyati.

Saidnazarоv U.

Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi kafеdrasi o`qituvchisi

14.12.2015 y

sоat 10-30

spоrt zal №1

3 kurs 301-guruх

To`p оshirish tехnikasini o`rgatish

Dek 04

"Boshlang‘ich buxgalteriya" talabalar to‘garagi

14:00 - 16:00 gacha1.7-xona

Hurmatli talabalar! "Kasb ta`limi" kafedrasi qoshida "Boshlang`ich buxgalteriya" talabalar to`garagi o'z ishini boshladi. To'garakka a'zo bo`lish uchun "Kasb ta’limi" kafedrasi dotsenti U.Jabborovga murojaat qiling.

Dek 03

Davlat tilida ish yuritish

14:00dan - 16:00gacha108-xona

Davlat tilida ish yuritish bo‘yicha hamkorlik qilamiz. Filologiya binosi 1-zal.

Dek 03

Kafedra e`lonlari

16:00dan - 18:00gachKafedra e`lonlari

1. 2015-yil 3-5 dekabr kunlari UrDU sport majmuasida Ayollar o’rtasida Basketbol bo’yicha Universitet birinchiligi o’tkaziladi. Musobaqalar jadval asosida soat 15-00 da boshlanadi. 2. 2015-yil 30-noyabrdan 1-dekabrgacha Universida-2016 sport musobaqalariga birinchi bosqich saralash musobaqalari bo’lib o’tadi. 3. 2015-yil 7-dekabrdan 30-dekabrgacha Universida-2016 sport musobaqalariga ikkinchi bosqich viloyat musobaqalari bo’lib o’tadi.

Dek 03

ИЛМИЙ-МЕТОДИК СЕМИНАРИ

15:00dan -18:00gachПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТИ 310 ХОНАСИДА

ПРОФЕССОР- ЎҚИТУВЧИЛАР УЧУН “ИЛМИЙ-ПЕДАГОГИК КАДРЛАР САЛОҲИЯТИ ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ЖАРАЁНИНИ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИШ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИ” МАВЗУСИДА ИЛМИЙ-МЕТОДИК СЕМИНАРИ ЎТКАЗИЛАДИ. СЕМИНАРГА БАРЧА ПРОФЕССОР-ПРОФЕССОР-ЎҚИТУВЧИЛАР ТАКЛИФ ҚИЛИНАДИ.

Dek 03

2015-2016 o`quv yili uchun оchiq lеktsiyalarni o`tkazish jadvali

9:00 - 15:20xona raqamini dars jadvalidan qarang

Urganch Davlat Univеrsitеti Pеdagоgika fakultеti

“Bоshlangich va maktabgacha ta’lim mеtоdikasi” kafеdrasi o`qituvchilarinining

2015-2016 o`quv yili uchun оchiq lеktsiyalarni o`tkazish jadvali

Оchiq lеktsiya mavzusi

Оchiq lеktsiya muallifi, ilmiy darajasi va unvоni

Taklif etilgan tashqi ekspеrtlar lavоzimi va ish jоyi

Lеktsiya o`tadigan akadеmik guruh, kun, jоy va vaqt

Bakalavriat yo`nalishi mutaхassisligi shifri

Ijtimоiy pеdagоgning Оila bilan оlib bоradigan faоliyati

Salaеva Muхabbat Saburоvna

p.f.n. dоts

TTA Urganch filiali kafеdra mudiri p.f.n. dоts Alimоva D.

301 MT

403 хоna

26.01.2016

MT 5111800

Оg`zaki хisоblash usullarini o`rgatish. Yozma hisоblash algоritmini o`rgatish. Hisоblash natijasini miqrоkalkulyatоrlar yоrdamida tеkshirish.

Хalillaеv Оlimbоy

Katta o`qituvchi

TATU kafеdrasi mudiri dоts. Rеyimbеrganоv Anvar

3 kurs BT va STI

407 хоna

16.03.2016

BT va STI 5111700Dek 03

ochiq dars

09:00dan - 15:20gach405 - xona

2015 yil 14 noyabr soat 1000 da Musiqa ta’limi kafеdrasi katta o`qituvchisi Kazakov Adilbekning “Dirijorlik” fanidan, “Оddiy dirijorlik o`lchоvlari 3/4” mavzusida Musiqa ta’limi 1 kurs 101-guruh talabalariga ochiq dars o`tkazadi. Barcha hоhlоvchilarni оchiq darsga taklif qilamiz. Оchiq dars (4-qavat) 405 - xonada bo`ladi.

Dek 02

Kafedra kunlari

16:00dan - 18:00gachTalabalar turar joyida

“ Fakultetlararo jismoniy madaniyat va sport” kafedrasi har oyning 15 sanasida Talabalar turar joyida “Kafedra kunlari” o’tkaziladi.

Dek 02

Talabalar diqqatiga!

10:00dan - 18:00gachAsosiy bino 415 xona

Kafedra qoshida har dushanba kuni Amerika elchixonasining ko’ngilli o’qituvchisi Rebeka Martin “Muloqot klubi”o’tkazib kelmoqda.

Dek 02

Navbatdagi 8-sonli majlis

14:00 - 15:00gacha2.8-xona, Turizm va iqtisodiyot binosida

2015-yil 9-dekabr kuni soat 14-00 da “Turizm” kafedrasining navbatdagi 8-sonli majlisi bo’lib o’tadi. Majlisda barcha professor-o’qituvchilar ishtirok etishi shart.

Dek 01

O‘qituvchilar uchun ingliz tili darslari

10:30dan - 12:00gachAsosiy bino 446 xona

Filologiya fakulteti professor-o‘qituvchilari uchun ingliz tili darslari haftaning dushanba va chorshanba kunlari soat 10:30 da asosiy binoning 4-qavat, 446-xonasida o’tkaziladi.

Mashg‘ulotlarni f.f.n. dotsent Ermetova J.I. olib boradi. Tel: +99893-929-37-33

Noy 30

Ilmiy amaliy seminar

14:00 Asosiy bino 216-xona

Har oyni 22 sanasida TTJ- talabalar turar joyida “Tuproqshunoslik kafedra kuni” bo’lib o’tadi. Har oyni toq haftasi shanba kunida ilmiy seminar bo’lib o’tadi asosiy binoni 216-xona soat 14:00 da. Har oyni juft haftasi shanba kunida uslubiy seminar bo’lib o’tadi asosiy binoni 216-xona soat 14:00 da.

Noy 27

Ilmiy amaliy seminar

10:30312 xona

Kafedrada Chorshanba kuni soat 10-30 da kafedra ilmiy seminar o’tkaziladi

Noy 27

Ilmiy amaliy seminar

14:00dan - 15:00gachAsosiy bino 101 xona

"Kimyo" kafedrasi professor-o'qituvchilari har haftaning juma kunlari ilmiy seminar o'tkazada.Barcha qiziquvchilar qatnashishi mumkin

Noy 27

Ilmiy amaliy seminar

15:30dan - 17:00gachaPedagogika fakulteti binosi 207 xona

"Geografiya, geodeziya, kartografiya " kafedrasi professor-o'qituvchilari har haftaning juma kunlari ilmiy seminar o'tkazada.Barcha qiziquvchilar qatnashishi mumkin

Noy 26

Ilmiy amaliy seminar

14:00dan - 16:00gachaPedagogika fakulteti binosi 107 xona

"Biologiya" kafedrasi professor-o'qituvchilari har haftaning payshanba kunlari ilmiy seminar o'tkazada.Barcha qiziquvchilar qatnashishi mumkin

Noy 14

RESPUBLIKA FAN OLIMPIADASINING 1-BOSQICHI Natijalari

12:00dan - 14:00gacha310-xona

T/r

Talaba F.I.SH

Fakultet

ta’lim yo‘nalishi va kursi

Turlar bo‘yicha to‘plagan ballari

Jami to‘plan

gan ball

Egalla n gan o‘rni

1-tur

2-tur

3-tur

4-tur

1

Jumaniyozov Arslon G‘anibek o‘g‘li

Kimyo-texnika, Kimyoviy texnologiya, 2-bosqich

93

91

90

94

92

I

2

Ro‘zimova SHaxnoza O‘rinboevna

Kimyo-texnika, Kimyoviy texnologiya, 4-bosqich

86

85

90

87

87

II

3

Nurimbetov Ixlosbek Kanjabaevich

Kimyo-texnika, Kimyoviy texnologiya, 3-bosqich

86

80

79

78

81

III

4

Kazaqova Muxayyo

Allaberganovna

Kimyo-texnika, Kimyoviy texnologiya, 4-bosqich

82

82

84

84

83

IV

5

Madaminov Feruz Bahromovich

Kimyo-texnika, Kimyoviy texnologiya, 2-bosqich

80

72

74

76

76

V

6

Xayitboev Hayitboy Ilxom o‘g‘li

Kimyo-texnika, Kimyoviy texnologiya, 2-bosqich

78

76

80

68

74

VI

7

Otabaev SHerzodbek Abdusharib o‘g‘li

Kimyo-texnika, Kimyoviy texnologiya, 4-bosqich

72

70

75

71

72

VII

Noy 13

RESPUBLIKA FAN OLIMPIADASINING 1-BOSQICHI

12:00dan - 14:00gacha310-xona

2015 yil 13-14 noyabr kunlari soat 1400 310-auditoriyada “kimyoviy texnologiya” yo’nalishi bo’yicha RESPUBLIKA FAN OLIMPIADASINING 1-BOSQICHI bo’lib o’tadi. Olimpiadada qatnashish istagini bildirgan talabalar 311-xonaga murojaat qilishingizni so’raymiz.

Noy 03

RESPUBLIKA FAN OLIMPIADASINING 1-BOSQICHI

09:00dan - 11:00gach310 - xona

RESPUBLIKA FAN OLIMPIADASINING 1-BOSQICHI 13-Noy 310-xona 2015 yil 13-14 noyabr kunlari soat 1400 310-auditoriyada “Kimyoviy texnologiya” yo’nalishi bo’yicha RESPUBLIKA FAN OLIMPIADASINING 1-BOSQICHI bo’lib o’tadi. Olimpiadada qatnashish istagini bildirgan talabalar 311-xonaga murojaat qilishingizni so’raymiz.

Okt 27

Ilmiy amaliy seminar

16:00dan - 18:00gachAsosiy bino 312 xona

"Axborot texnalogiyalari" kafedrasi professor-o'qituvchilari har haftaning juma kunlari ilmiy seminar o'tkazada.Barcha qiziquvchilar qatnashishi mumkin

Iyun 13

Ichki olimpiyada

16:00pm - 18:00pmAsosiy bino 312 xona

16-17 iyun kunlari fizika-matematika fakultetida "Informatika" fani bo'yicha ichki olimpiyada bo'lib o'tadi.Bu olimpiyada 1-kurs Matematika,1-kurs Amaliy matematika yo'nalishidagi talabalar o'rtasida bo'ladi,bundan tashqari bu musobaqada dasturlashtirishga qiziqadigan UrDU talabalari qatnashishi mumkin.Bu musoboqadan maqsad dasturchilarning yangi jamoasini shakllantirish

May 25

Ilmiy konferensiyasi

09:00am - 18:00pmAsosiy bino

UrDUda "O’zbekiston hududida kechgan etnomadaniy munosabatlar va uning davlatchilikning shakllanishidagi o’rni” mavzusida Respublika ilmiy konferensiyasi bo’lib o’tadi.