Filologiya

Ingliz tili va Adabiyoti

  • Kafedra mudiri:Raximova Guzal Yuldashovna
  • Telefoni: +998919167310, 2292595,
  • Email: rahimovaguzal@rambler.ru