Turizm va iqtisodiyot

Iqtisodiyot

  • Kafedra mudiri:Ruzmetov Sherzodbek Baxtiyarovich
  • Telefoni: +998 94-230-28-00
  • Email: r_sherzod2004@mail.ru