Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги Қатагои қурбонлари хотираси давлат музейи ва худудлардаги олий таълим муассасалари тузилмасида Қатагон қурбонлари хотираси музейларини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида

Kiritdi: Admin | O'zgartirigan sana : 20 Декабрь 2017 йил

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги Қатагои қурбонлари хотираси давлат музейи ва худудлардаги олий таълим муассасалари тузилмасида Қатагон қурбонлари хотираси музейларини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида

Эл-юртимиз озодлиги, эркинлиги ва мустакиллиги учун олиб борилган куп йиллик машаккатли курашларни хакконий ва тулаконли акс эттириш, мустабид тузум давридаги оммавий катагонлар туфайли курбон булган, инсонийлик шаъни, кадр-киммати топталган ватандошларимизнинг хотирасини абадийлаштириш, ёш авлод калбида Ватанга мухаббат, истиклол гояларига садокат туйгуларини кучайтириш максадида Вазирлар Махкамаси карор кил ад и:

Batafsil

Batafsil