Har qanday elektron murojatni virtual qabulxona orqali amalga oshirishingiz mumkin

Davlat ramzlari

Messenger

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги Қатагои қурбонлари хотираси давлат музейи ва худудлардаги олий таълим муассасалари тузилмасида Қатагон қурбонлари хотираси музейларини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида

Kiritdi: Admin | O'zgartirigan sana : 20 Декабрь 2017 йил

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги Қатагои қурбонлари хотираси давлат музейи ва худудлардаги олий таълим муассасалари тузилмасида Қатагон қурбонлари хотираси музейларини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида

Эл-юртимиз озодлиги, эркинлиги ва мустакиллиги учун олиб борилган куп йиллик машаккатли курашларни хакконий ва тулаконли акс эттириш, мустабид тузум давридаги оммавий катагонлар туфайли курбон булган, инсонийлик шаъни, кадр-киммати топталган ватандошларимизнинг хотирасини абадийлаштириш, ёш авлод калбида Ватанга мухаббат, истиклол гояларига садокат туйгуларини кучайтириш максадида Вазирлар Махкамаси карор кил ад и:

Batafsil

Batafsil