Урганч Давлат Университети, Қорақалпоқ Давлат Университети хузуридаги PhD. 28.12.2017.FM.55.01 рақамли Илмий кенгашнинг

2018 йилдаги фаолияти

 

Урганч Давлат Университети, Қорақалпоқ Давлат Университети хузуридаги PhD. 28.12.2017.FM.55.01 рақамли илмий кенгаш ОАКнинг 2017-йил 28-декабрдаги 213-сон қарор билан тасдиқланган.

         Илмий кенгашга 01.01.01 - “Математик анализ”   ва 01.01.02 – Дифференциал тенгламалар ва математик физика ихтисосликларидан физика-математика фанлари бўйича бўйича фалсафа доктори(PhD) илмий даражасини олиш учун  диссертацияларни ҳимояга қабул қилиб олишга рухсат этилган. 

Qisqacha mazmunini yuklab olish