Urganch davlat universitetida magistratura yo‘nalishlari bo‘yicha 2018-2019 o‘quv yili uchun bitta talabaning bir yillik o‘qitish qiymati (2018 yil 1 sentyabrdan)

Ta’lim yunalishlari

Yo‘nalish shifri

O‘qitish qiymati

1-yarim o‘quv yiliga

1

Lingvistika (o‘zbek tili)

5A120102

9030,7

4515,4

2

Lingvistika (ingliz til)

5A120102

9399,3

4699,7

3

Biologiya (fan yo‘nalishi bo‘yicha)

5A140101

9030,7

4515,4

4

Turizm (faoliyat turlari bo‘yicha)

5A610301

9399,3

4699,7

5

Matematika (yo‘nalishlar bo‘yicha)

5A130101

9030,7

4515,4

6

Pedagogika nazariyasi va tarixi

5A110901

9030,7

4515,4

7

Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari nazariyasi va metodikasi

5A112001

9030,7

4515,4

8

Tarix (yo‘nalishlar va mamlakatlar bo‘yicha)

5A120302

9030,7

4515,4

9

Lingvistika (rus tili)

5A120102

9030,7

4515,4

10

Oziq-ovqat maxsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlash texnologiyasi (maxsulot turlari bo‘yicha)

5A321001

9030,7

4515,4

11

Ta’lim va tarbiyaviy ishlar nazariyasi va metodikasi (boshlang‘ich ta’lim)

5A111701

9030,7

4515,4

12

Silikat va qiyin eriydigan materiallar texnologiyasi

5A320404

9030,7

4515,4

13

Ta’lim va tarbiyaviy ishlar nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta’lim)

5A111801

9030,7

4515,4

14

Iqtisodiyot (tarmoqlar va soxalar bo‘yicha)

5A230102

11242,3

5621,2

15

Musiqa ta’limi va san’at

5A111101

9030,7

4515,35

16

Differensial tenglamalar va matematik fizika

5A103103

9030,7

4515,35

17

Matematik injiniring

5A130104

9030,7

4515,35

18

Ixtiologiya va gidrobiologiya

5A140103

9030,7

4515,35

19

Fizika (fan yo‘nalishi bo‘yicha)

5A140202

9030,7

4515,35

20

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari fizikasi va artof muhit turg‘unligi

5A140208

9030,7

4515,35

21

Geografiya (o‘rganish sohalari bo‘yicha)

5A140602

9030,7

4515,35