science

       Davlat ramzlari Davlat ramzlari

olimp

Urganch Davlat Universiteti Magistratura yo'nalishlari


Mutahassislik shifri Fakultetlar va mutahassisliklari nomi
Jismoniy madaniyat fakulteti
5A112001Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
Pedagogika fakulteti
5A110901Pedagogika nazariyasi va tarixi (faoliyat turi bo'yicha)
5A111101Musikiy ta'lim
Tabiiy fanlar fakulteti
5A140101Biologiya (fan yo'nalishi bo'yicha)
5A140501Kimyo (fan yo'nalishi bo'yicha)
Tarix fakulteti
5A120302Tarix (yo'nalishlar va mamlakatlar bo'yicha)
Texnika fakulteti
5A321001Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlash texnologiyasi (mahsulot turlari bo'yicha)
5A320404Silikat va qiyin eriydigan materiallar texnologiyasi
Turizm va iqtisodiyot fakulteti
5A230102Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha)
5A610301Turizm (faoliyat turlari bo'yicha)
Fizika-matematika fakulteti
5A130101Matematika (yo'nalishlar bo'yicha)
5A130103Differensial tenglama va matematik fizika
Filologiya fakulteti
5A120102Lingvistika: o'zbek tili
5A120102Lingvistika: rus tili
5A120102Lingvistika: ingliz tili