science

       Davlat ramzlari Davlat ramzlari

olimp

O'quv uslubiy majmua

Professor-o'qituvchilar va talabalar foidalanishi uchun o'quv uslubiy majmualar

Fan nomi Kafedra nomi Yuklab olish
1YAKKA KURASH SPORT TURLARI (YENGIL ATLETIKA)Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasiYuklab olish
2Matematik analizMatematikaYuklab olish
3MexanikaFizikaYuklab olish
4UMUMIY PSIXOLOGIYAPеdagоgika va psiхоlоgiyaYuklab olish
5SITOLOGIYABioligiyaYuklab olish
6ОNA TILI VA ADABIYOTIBОSHLANG`ICH VA MAKTABGACHA TA’LIM MЕTОDIKASIYuklab olish
7Musiqa nazariyasiMusiqaYuklab olish
8Til ko’nikmalari integratsiyasiNEMIS VA FRANSUZ TILLARIYuklab olish
9Elektr injiniringiTRANSPORT TIZIMLARIYuklab olish
10ARXTEKTURAVIY LOYIXALASH ASOSLARIQurilish va Arxitektura Yuklab olish
11TURIZM VA MEHMONXONA XO’JALIGI MENEJMENTITurizmYuklab olish
12Tuproqshunoslikka kirishTuproqshunoslikYuklab olish
13Chizma geometriyasiTasviriy san'at va muhandislik grafikasiYuklab olish
14Informatika va axborot texnologiyalarini o`qitish metodikasiAxborot texnalogiyalariYuklab olish