Ilm-fan 2020

science

       Davlat ramzlari Davlat ramzlari

olimp

Himoya haqida e'lonlar

Kiritdi: Administrator | O'zgartirigan sana : 16 Feb 2019

OAK sayti Himoya haqida e'lonlar

АБДУЛЛАЕВ ИКРАМ ИСКАНДАРОВИЧНИНГ ДОКТОРЛИК ДИССЕРТАЦИЯСИ ҲИМОЯСИ ҲАҚИДА ЭЪЛОН

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Термитлар популяцияларининг экологияси ва уларнинг табиий ҳамда урбанлашган экотизимлардаги аҳамияти», 03.00.06 – зоология (биология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: биология фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5.B.91..

Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди институти, Ўзбекистон Миллий университети, Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, 14.07.2016.В.15.01.

Илмий маслаҳатчи: Хамраев Аловиддин Шамсиддинович, биология фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Сулаймонов Ботиржон Абдушукирович, биология фанлари доктори, профессор; Ахмедов Мадаминбек Хатамович, биология фанлари доктори, профессор; Дадаев Сайдулла, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

Абдуллаев Бахром Исмаиловичнинг ДОКТОРЛИК ДИССЕРТАЦИЯСИ ҲИМОЯСИ ҲАҚИДА ЭЪЛОН

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «m-субгармоник функцияларда потенциаллар назарияси», 01.01.01– математик анализ (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: физика-математика фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5.FM119.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM.01.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчи: Садуллаев Азимбой, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар:Кружилин Николай Георгиевич, физика-математика фанлари доктори; Ганиходжаев Расул Набиевич, физика-математика фанлари доктори; Джалилов Ахтам Абдурахманович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Сибирь федерал университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик.

ЯХШИМУРАТОВ АЛИШЕР БЕКЧАНОВИЧНИНГ ДОКТОРЛИК ДИССЕРТАЦИЯСИ ҲИМОЯСИ ҲАҚИДА ЭЪЛОН

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Даврий коэффициентли дифференциал операторлар учун тескари масалалар ва уларнинг татбиқлари», 01.01.02 – «Дифференциал тенгламалар ва математик физика» ихтисослиги (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: / физика-математика фанлари номзоди /.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.FM91.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM.01.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Хасанов Ақназар Бекдурдиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Тахиров Жозил Останович, физика-математика фанлари доктори; Касимов Шакирбай Гаппарович, физика-математика фанлари доктори; Дурдиев Дурдимурод Қаландарович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Бошқирд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

АБДУАЛИМОВ ШУХРАТ ХАМАДУЛЛАЕВИЧНИНГ ДОКТОРЛИК ДИССЕРТАЦИЯСИ ҲИМОЯСИ ҲАҚИДА ЭЪЛОН

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ғўза ва кузги буғдойда ўсишни созловчи моддаларни қўллашнинг самарадорлигини баҳолаш», 06.01.08 – «Ўсимликшунослик» (қишлоқ хўжалик фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /қишлоқ хўжалик фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/b2014.5.Qx128.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Раҳмонқулов Саидакбар Раҳмонқуловичбиология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти ва Андижон қишлоқ хўжалик институти, 16.07.2013.Qx/b.24.01.

Расмий оппонентлар: Т.Э.Останақулов, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор; Х.Н.Атабаева, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор; Н.Ўразматов, қишлоқ хўжалик фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Урганч давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.