Tayanch doktorantlar

Urganch davlat universitetida tahsil olayotgan TAYANCH DOKTORANTlar haqida ma’lumot

Tayanch doktorant ning F.I.SH.

Kursi

Ixtisosli k shifri va nomi

Ilmiy rahbari ning F.I.SH., ilmiy darajasi va unvoni

Dissertatsiya ishi mavzusi

1

Sharipov Rasulbek Axmedovich

1

01.01.01 – Matematik taxlil

f-m.f.d. B.Abdullaev

m-subgarmonik funksiyalarning maxsuslik to‘plamlari

2

Babajanova Aygul Kamildjanovna

1

01.01.02 – Differensial tenglamalar va matematik fizika

f-m.f.d.. G‘.O‘rozbaev

Moslangan manbali davriy Ablovits-Ladik sistemasini integrallash

3

Rajabov Suxrob Xudoyberdievich

1

01.02.05 – Suyuqlik va gaz mexanikasi

prof. K.Navruzov

Qattiq-elastik o‘tkazuvchan devorli trubalarda yopishqoq suyuqliklarning pulsli oqimi

4

Karimov Muxtor Karimberganovich

1

01.04.04. – Fizikaviy elektronika

f-m.f.d.l U.Qutliev

A3B5 tipidagi yarimo‘tkazgichlarning yupqa monokristall qatlamlariga kichik burchakda yo‘naltirilgan Ar+ va Ne+ ionlarining sochilish qonunyatlarini tadqiq qilish

5

Xalillaev Mahkam Muxammad-sharifovich

1

02.04.10 – YArimo‘tkazgichlar fizikasi

f-m.f.n., dots. A.Atamuratov

O‘tishsiz nanoo‘lchamli maydoniy tranzistorlarning xarakteristikasiga texnologik fluktuatsialarning ta’sirini modellashtirish

6

Matkarimova Nazokat Adilbekovna

1

02.00.01 – Noorganik kimyo

k.f.d., prof. N.Parpiev

“Co(II),Ni(II) va Cu(II)larning tiazol va tiamin bilan aralashligandli komplekslarni sintezi , tuzilishi xossalari”

7

Sadikova Saboxat Babaevna

1

02.00.03 – Organik kimyo

prof. A.Abdushukurov

Ikki atomli fenonlarni atsillash va atsil mahsulotlari asosida sintezlar

8

Ismoilova Himoyat Matnazarovna

1

02.00.06. – YUqori molekulyar birikmalar kimyosi

k.f.d. D.Bekchanov

Maxalliy xom-ashyolar asosida olingan poliionitlar yordamida eritmalardan rangli metal ionlarini ajratish

9

Ro‘zmetova Dildora To‘liboevna

1

02.00.17 – Qishloq xo‘jalik va oziq-ovqat mahsulotlariga ishlov berish, saqlash hamda qayta ishlash texnologiyalari va biotexnologiyalari

t.f.d. D.Solixanova

Distillyasiyalangan yog‘ kislotalarini to‘yingan va to‘yinmagan fraksiyalarga ajratish texnologiyasini ishlab chiqish va ularni qo‘llash

10

Matyakubov Zafarbek Sharipovich

1

03.00.06 – Zoologiya

b.f.d., dotsent I.Abdullaev

”Anacanthotermes” avlodi termit kastalarining ontogenetik rivojlanishi va evolyusiyasi (Quyi Amudaryo mintaqasi misolida)

11

Ruzmetova Aida Shanazarovna

1

02.00.15 – Siliqatlar va qiyin eriydigan nometall materiallar texnologiyasi

prof. M.YUnusov

Sulton Uvays tog‘ mineral xom ashyolari va texnogen chiqindilar asosida alyumosilikat o‘tga chidamli materiallar

12

Sadullaev Sanjarbek Madyarovich

1

06.01.06 – Sabzavotchilik va polizchilik

k.x.f.d. R.Norimov

Xorazm viloyati sharoitida qovunning mahalliy nav namunalarini o‘rganish, genofondini saqlash va qovun etishtirish texnologiyasining ayrim elementlarini takomillashtirish

13

Jumaniyozova Navbaxor Baxtiyarovna

1

06.01.08 – O‘simlikshunoslik

q.x.f.d, Q.Mirzajonov

Xorazm vohasi o‘tloqi allyuvial tuproqlarida yangi va istiqbolli qovoq navlarini etishtirish agrotexnologiyasi.

14

Anyozov Ruslan Botirovich

1

07.00.01 – O‘zbekiston tarixi

t.f.d., prof.O‘.Mavlanov

Markaziy Osiyoning karvon yo‘llarida xizmat ko‘rsatish tizimi: shakllanishi va rivojlanish omillari (IX-XIX asrlar)

15

Matkarimova Nazokat Maksudovna

1

07.00.07 – Etnografiya, etnologiya va antropologiya

t.f.d. prof., R.Ballieva

Xorazm vohasi o‘zbeklarining nikoh to‘yi marosimlari (XX asr va mustaqillik davri)

16

Bekjonov Dilmurod Yo‘ldoshevich

1

08.00.05.- Xizmat ko‘rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti

prof. B.Ruzmetov

Turizm destinatsiyasi raqobatbardoshligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirishda innovatsion yondashuvlar

17

Tadjiev Bekzod Umidjanovich

1

08.00.15- Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti

i.f.n. dots. A.Sadullaev

Qishloq joylarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizimini takomillashtirish

18

Raximov To‘xtabek Jumaboevich

1

08.00.12- Mintaqaviy iqtisodiyot

i.f.d. I.Abdullaev

Hududni iqtisodiy o‘sish mexanizmlarini takomillashtirish

19

Raximova Mo‘mina Zokirjonovna

1

09.00.03- Falsafa tarixi

s.f.d. V.Qo‘chqorov

Abdurauf Fitratning axloqiy-falsafiy ta’limoti.

20

Begimov O‘ktam Xayitboevich

1

10.00.02,- O‘zbek adabiyoti

f.f.d. B.Karimov

Adabiyotshunos Matyoqub Qo‘shjonovning tadqiqotchilik mahorati

21

Masharipova Nargiza Otaxonovna

1

10.00.06- Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik

f.f.d. J.Djumabaeva

So‘zlararo ma’noviy munosabatlarning struktur va funksional xususiyatlari (ingliz va o‘zbek tillari misolida)

22

Amanov Allabergan Qutlimuradovich

1

11.00.02 - Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya

g.f.d., prof. A.Qayumov

O‘zbekistonda erkin iqtisodiy zonalar shakllanishi va rivojlanishining iqtisodiy geografik xususiyatlari

23

Nafasov Doniyor Shernafasovich

1

13.00.01- Pedagogika nazariyasi va tarixi. Ta’limda menejment

p.f.n., dots. S.Xodjaniyazov

Turizm pedagogikasi talabalar iqtisodiy madaniyatini takomillashtirishning sharti sifatida

24

Abdullaeva Shaxnoza Ilxamovna

1

18.00.02- Rayonlashtirish. SHaharsozlik. Qishloq turar-joylarini rejalashtirish. Landshaft arxitekturasi. Bino va inshootlar arxitekturasi

arx.f.d. M.Axmedov

Xorazm zamonaviy shaharsozligida markaziy ko‘chalar binokorligini takomillashtirish

25

Matyoqubov Hikmatjon Shuxratovich

2

01.04.02 – Nazariy fizika

f.-m.f.d. Davronbek Urunovich Matrasulov

Elektr o‘tkazuvchan polimerlarda zaryad tashuvchilar dinamikasini modellashtirish

26

Asatova Umida

Palvanovna

2

01.04.10 – YArimo‘tkazgich-lar fizikasi

f.-m.f.d., prof. Amin Safarboevich Saidov

YAngi tor zonali Ge1-xSnx , (InSb) 1-x(Sn2)x qattiq qorishmalari va ularning fotoelektrik xossalari

27

Jumaniyazova Dilnoza Maxsudovna

2

02.00.13 – Noorganik moddalar va ular asosidagi muteriallar texnologiyasi

t.f.d., prof. Maxsud Jabbievich Jumaniyazov

Import o‘rnini bosuvchi, eksportga yo‘naltirilgan kislotabardosh zangga qarshi qoplamalar olish texnologiyasi

28

Djumaniyazov Zokir Bazarbaevich

2

02.00.15 – Siliqat va qiyin eriydigan nometall materiallar texnologiyasi

t.f.n., dots. Babaev Zabibulla Komilovich

Maxalliy hom ashyolar asosida mexanik mustahkamligi yuqori, sho‘rga chidamli keramik g‘isht olish texnologiyasi

29

Ismailov Erkinbay Davronbekovich

2

05.09.05 – Qurilish materiallari va buyumlari

t.f.d., prof. Abdukabil Abdunabievich Tulaganov

Pishirilmagan modifitsirlangan gil tarkibli devorbop materiallarni tadqiq qilish

30

Ro‘zmetov Rasul Sobirovich

2

06.01.09 – O‘simliklarni himoya qilish

q.x.f.d. Xashim Kasimovich YAxyaev

Zararkunanda va kasalliklarga qarshi kurashish tizimida GIS texnologiyalaridan foydalanish

31

Bekchanova Nilufar Axmedjanovna

2

07.00.06 – Etnografiya, etnologiya va antropologiya

t.f.d., prof. Ruza Ballieva

Oila va nikoh munosabatlarida an’anaviylik va zamonaviylik sintezi (Xorazm misolida) (tarixiy-etnologik tadqiqot)

32

Masharipova Manzura

Alimbaevna

2

08.00.05 – Xizmat ko‘rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti

i.f.d., prof. Baxtiyar Ruzmetov

Xizmat ko‘rsatish tarmoqlarida kichik biznesni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish

33

Ataev Jasur

Erkinovich

2

08.00.08 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti

i.f.d., prof. Tangribergan Doschanov

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari bozorida kichik biznesning rivojlanish tendensiyalarini modellashtirish

34

Qalandarov Aybek Ruzimbaevich

2

10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik

fil.f.d., prof. Zaribbay Dusimov

Ingliz va o‘zbek tillarida komparativlik kategoriyasi ifodalanishining sintaktik-semantik xususiyatlari

35

Matyoqubov Muhammad Maxsudovich

3

01.01.02 – Differensial tenglamalar va matematik fizika

f.-m.f.d., prof. Xasanov Aknazar Bekturdievich

Moslangan manbali nochiziqli umumiy Korteveg-de Friz tenglamasini davriy funksiyalar sinfida integrallash

36

Xasanov Muzaffar Masharipovich

3

01.01.02 – Differensial tenglamalar va matematik fizika

f.-m.f.d., prof. Xasanov Aknazar Bekturdievich

Moslangan manbali yuklangan nochiziqli SHredinger va modifitsirlangan Korteveg-de Friz tenglamalarini davriy funksiyalar sinfida integrallash

37

Abdikarimov Azamat Egamberganovich

3

01.04.10 – YArimo‘tkazgichlar fizikasi

f.-m.f.d. Ahmadjon YUsupov

Nanoo‘lchamdagi izolyasiyalangan zatvorli maydoniy tranzistorning xarakteristikasiga texnologik fluktuatsiyaning ta’siri

38

Jumaniyozov Hurmatbek Palvannazirovich

3

02.00.15 – Silikat va qiyin eriydigan nometall materiallar kimyoviy texnologiyasi

t.f.d. Raximov Raximboy Atajanovich

Стеклокристаллические материалы на основе диабазов Арватенского и Узунбулкского месторождений

39

Karimov YAshin Abdusharibovich

3

07.00.01 – O‘zbekiston tarixi

tar.f.d., prof. O‘ktam Mavlonov Mamasabirovich

Markaziy Osiyo kommunikatsiya tizimida suv yo‘llarining tutgan o‘rni (qadimgi davr va o‘rta asrlar)

40

Abidova Zaynab Qodirberganovna

3

07.00.06 – Etnografiya, etnologiya va antropologiya

tar.f.d., prof. Adhamjon Azimbaevich Ashirov

Xorazm vohasi ziyoratgohlari va qadamjoylari (Tarixiy-etnologik tadqiqot)

41

Qabulov Qosimboy Pirjonovich

3

09.00.04 – Ijtimoiy falsafa

fal.f.d., dots. Xajieva Maqsuda Sultanovna

Milliy manfaatlarni uyg‘unlashtirishda tolerantlik

42

G‘ayipova Hulkar Quzibaevna

3

10.00.01 – O‘zbek tili. O‘zbek adabiyoti

fil.f.d., prof. Hamdam Abdullaev

Shoir shaxsiyati va tafakkur qamrovi (Matnazar Abdulhakim ijodiy merosi misolida)

43

Xudoynazarov Egambergan Madraximovich

3

13.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)

p.f.d. Ro‘ziev Erkin Iskandarovich

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida matematik fikrlash faoliyatini shakllantirish va rivojlantirishning metodik tizimi

44

Abdullaeva Farida
Erkinovna

3

06.01.08 – O‘simlikshunoslik

q.x.f.d., prof. Sotipov G‘oibnazar Matvapaevich

Xorazm vohasi sharoitida yangi rayonlashtirilgan kuzgi bug‘doy navlarini parvarishlash agrotexnologiyasini takomillashtirish

45

Babajanova Nazokat Davronbekovna

3

10.00.08 - Folьklorshunoslik

fil.f.d., prof.Jo‘raev Mamatqul

”Yusuf va Zulayho” dostoni syujetining genezisi va badiiy evolyusiyasi