Close

Urganch Davlat Universiteti

Davlat oliy ta'lim muassasalarining akademik va tashkiliy-boshqaruv mustaqilligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidaUrganch Davlat Universiteti

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti "Davlat oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish chora-tadbirlari to'g'risida"qaror qabul qilindi.

Urganch Davlat Universiteti

"Oliy ta'limning Davlat ta'lim standarti. Asosiy qoidalar" va "Oliy ta'limning Davlat ta'lim standarti. Oliy ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari klassifikatori" loyihalarini ko'rib chiqish bo'yicha uslubiy tavsiyalar

Urganch Davlat Universiteti

Urganch davlat universiteti professor-o'qituvchilarining 2020-2022 yillar mobaynida Xalqaro jurnallarda chop etgan maqolalari ro'yxati

Xalqaro tan olingan